Synchronizácia mozgu pomáha zaľúbeným zmierniť si navzájom pocit bolesti

Synchronizácia mozgu pomáha zaľúbeným mužom zmierniť bolesť svojej polovičke. Pokiaľ žena trpí bolesťou, jej partner ju môže vziať za ruku, a tým znížiť intenzitu nepríjemných pocitov. Vedci z Izraela a Francúzska zistili, ako sa mení elektrická aktivita mozgu dvoch zaľúbených ľudí, pokiaľ jednému z nich spôsobujú fyzickú bolesť a druhý ho drží za ruku. Ukázalo sa, že v takých chvíľach sa frekvencia „mozgových vĺn“ dvoch ľudí synchronizuje. Výsledky výskumu boli zverejnené v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

V predchádzajúcich vedeckých štúdiách tí istí autori zistili, že keď jeden človek z páru zažíva bolesť a druhý ho drží za ruku, tak sa ich dýchanie a pulz synchronizujú. Vedci predpokladali, že ak sa tieto parametre menia, potom je u oboch v páre ovplyvnená činnosť vegetatívneho nervového systému, ktorý reguluje dýchanie a srdcový tep.

V novom výskume sa vedci zamerali na „vedomú“ časť nervového systému – hemisféry mozgu. Aby vedci pochopili, ako je synchronizovaná aktivita mozgu u dvoch zaľúbených ľudí, z ktorých jeden cíti bolesť, tak vedci súčasne zaznamenávali aktivitu pomocou zdvojeného prístroja EEG – zápis synaptických potenciálov nervových buniek mozgu u muža, aj ženy, ktorí boli v dlhodobom vzťahu.

Celkovo bola analyzovaná mozgová aktivita u 22 zdravých heterosexuálnych párov, ktorí neužívajú žiadne lieky, okrem orálnych kontraceptív. V každej dvojici spôsobovali bolesť žene. Nepríjemné pocity spôsobovali zahrievaním kože ľavého predlaktia. U každého subjektu bola intenzita zahrievania určená individuálne, aby sa intenzita bolesti odhadla na 60 bodov v 100 bodovej stupnici.

Každá z 22 dvojíc sa postupne ocitla v jednej zo štyroch situácií:

  • Žene nespôsobujú bolesť a muž ju nedrží za ruky.
  • Žene nespôsobujú bolesť, ale muž ju drží za ruky.
  • Žene spôsobujú bolesť a muž ju drží za ruky.
  • Žene spôsobujú bolesť, ale muž ju nedrží za ruky.

Pri každej z týchto situácií vedci zaznamenávali elektrickú aktivitu mozgu subjektov. Ukazovatele EEG snímali z 32 bodov na hlave. Elektroencefalogram ukázal, že v situácii, keď žene spôsobujú bolesť a muž ju drží za ruky, tak sa u týchto dvoch ľudí synchronizujú vlny elektrickej aktivity meniace sa navzájom s frekvenciou 8-12Hz.

U mužov sa táto aktivita počas testu prejavovala v prednej časti pravej hemisféry mozgu a u žien v centrálnej časti oboch hemisfér. Pritom sa žene zdá bolesť menej intenzívna, ako v podobnom prípade, keď sa jej partner nedotýka. Čím viac sa táto synchronizácia prejavuje, tým výraznejší je pokles pocitu bolesti.

Synchronizácia EEG sa neprejavila u mužov, ani u žien, pokiaľ nikto nepociťuje bolesť, alebo pokiaľ muž nedrží ženu za ruky. Prvý a zrejmý záver z výskumu je, že aktivita mozgu zaľúbených párov sa synchronizuje, pokiaľ jeden z nich pociťuje bolesť a je medzi nimi fyzický kontakt. Autori výskumu naznačujú, že vnímanie bolesti závisí nielen od citlivosti konkrétneho človeka k nej, ale aj od jeho psychického stavu. Veľkú úlohu zohráva sociálna interakcia. Pokiaľ je človeku zle a dostáva podporu od blízkych, tak ľahšie znáša fyzické nepohodlie.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte: