Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Štvornásobné zvýšenie CO2 zvýši teploty iba o 1°C

„Žiadna klimatická katastrofa,“ tvrdia vedci vo svojej novej štúdii, „rastúce hladiny CO2 výrazne nezmenia teplotu Zeme.“ A zvýšenie obsahu CH4 a N2O bude mať len veľmi málo viditeľný účinok.

Nová publikácia v Medzinárodnom časopise o atmosférických a oceánskych vedách dospieva k záveru, že vedci z IPCC (OSN) zveličili klimatický význam CO2.

Britskí a dvaja nemeckí vedci desaťročia spolupracovali na meraní koncentrácie atmosférických plynov pomocou infračervenej absorpčnej spektroskopie, takže sú im dobre známe absorpčné vlastnosti týchto plynov a sú oboznámení s databázou plynových spektier HITRAN.

V publikácii autori najskôr považujú prekvapujúce rozsiahle variácie v odhadoch potenciálu otepľovania CO2 a poznamenávajú, že publikované odhady IPCC o citlivosti na klímu zdvojnásobenia rozsahu koncentrácie CO2 sa pohybujú od 1,5 °C do 4,5 °C.

Väčšina otepľovania pochádza z vodnej pary

Autori sa vo svojej štúdii zameriavajú na zjednodušenie metódy na dosiahnutie hodnoty citlivosti na klímu nielen pre CO2, ale aj pre CH4 a N2O, a to stanovením toho, ako presne atmosférická absorpcia viedla k súčasnému otepľovaniu o 33 K a potom extrapoláciou tohto výsledku na výpočet očakávaného otepľovania vyplývajúceho z budúceho zvýšenia koncentrácií skleníkových plynov.

Len 0,5 °C oteplenie zo zdvojnásobenia CO2

Autori dospeli k záveru, že H2O je zodpovedné za 29,4 K z 33 K oteplenia, pričom CO2 prispieva 3,3 K a CH4 a N2O dohromady iba 0,3 K. Citlivosť klímy na budúce zvýšenie koncentrácie CO2 sa počíta pri 0,50 ° K vrátane pozitívneho spätnoväzbového účinku H2O, zatiaľ čo citlivosť na klímu na CH4 a N2O je prakticky nezistiteľná – 0,06 K a 0,08 K.

Žiadne „významné zmeny teploty Zeme“

Tento výsledok podľa autorov silne naznačuje, že zvýšenie hladín CO2 nepovedie k významným zmenám teploty Zeme a zvýšenie CH4 a N2O bude mať len veľmi malý viditeľný vplyv.

Z oteplenia o 33°C je 29,4°C dôsledkom absorpčného pôsobenia vodných pár. 420 ppm CO2 poskytuje iba 3,3°C tohto otepľovania, zatiaľ čo metán a oxid dusný sú zodpovedné za iba 0,3°C.

„Žiadna klimatická núdza“

Na rozdiel od medializovanej propagandy, v dôsledku stúpajúcich hladín CO2 nehrozí ani núdzová situácia v oblasti klímy, ani žiadne významné zvýšenie teploty.

Klimatická citlivosť na zdvojnásobenie CO2 je 0,45°C, čo sa pri zohľadnení spätnej väzby 12 % vodnej pary zvýši na 0,5°C.

Štvornásobné zvýšenie koncentrácie CO2 na 1 600 ppm by malo za následok zvýšenie teploty o 1°C a pri súčasnom tempe nárastu CO2 to bude trvať asi 800 rokov.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie