Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Digitálne vzdelávanie brzdí vývoj detí

Vplyv digitálnych technológií na mentálny vývoj detí

V progresívnych krajinách už čelia mnohým deštruktívnym dôsledkom digitalizácie vzdelávania. V posledných rokoch prebieha po celom svete mnoho štúdií, ktoré ukazujú, že akonáhle sa počítače objavia v školách (ktoré sa nepoužívajú na hodinách informatiky, ale na vyučovanie všeobecne), akademický výkon v týchto školách okamžite začne klesať.

„Krajiny, ktoré za posledných desať rokov výrazne investovali do informačných a komunikačných technológií pre vzdelávanie, nezaznamenali v priemere žiadne znateľné zlepšenie znalostí študentov v oblasti pochopenia písomného prejavu, matematiky a vedy,“ uvádzajú medzinárodné programy hodnotenia študentov krajín OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), (OCDE/РISA, Connectés pour apprendre? Les élèves et les nouvelles technologies, 2015).

Podľa rovnakých odhadov PISA (medzinárodný výskum organizovaný Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), kde boli digitálne technológie používané častejšie ako je priemer OECD, boli akademické výsledky výrazne nižšie. Žiaci, ktorí v škole často používali počítače, „vykazovali zhoršenie výsledkov v porozumení písomného prejavu v porovnaní s ich bežným výkonom“.

„A po určitej miere používania počítača alebo tabletu študenti úplne prestali rozumieť tomu, čo bolo napísané.“ Toto sú závery PISA: čím vyššia je frekvencia používania počítača v škole, tým nižšia je miera porozumenia písanému jazyku (OCDE/PISA, Connectés pour apprendre? Les élèves et les nouvelles technologies, 2015).

Digitálne vzdelávanie brzdí vývoj detí, deformuje ho, ničí kognitívnu aj emocionálnu sféru dieťaťa. Navyše je jednoducho výrazne menej účinne. Zvlášť vtedy, keď medzi učiteľom a študentom neexistuje žiadna živá interakcia.

Áno, rozhodne by ste sa nemali vzdávať skvelých virtuálnych prednášok, ktoré môžu byť dobrým doplnkom hlavného procesu učenia. Učitelia prírodovedných predmetov však veľmi dobre vedia, aké dôležité je niekedy nájsť pre konkrétne dieťa konkrétne slová na vysvetlenie obzvlášť ťažkej úlohy. Ako pritom potrebujete živý kontakt s dieťaťom. Digitalizátory, ktorí vážne diskutujú o procese učenia, v ktorom „jeden učiteľ učí tisíce študentov“, mierne povedané, „tápajú“. Ani najlepší učiteľ na svete v tomto režime nebude môcť deti nič naučiť. Učenie nie je len proces šírenia informácií. Je to prenos znalostí z človeka na človeka. A v tomto procese nie je miesto pre mŕtve cifry…

https://rossaprimavera.ru/article/e75863f8

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie