Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Spoločná slovná zásoba slovanských jazykov

morris_swadeshZoznam Swadesh (Swadesh list) zostavený americkým jazykovedcom Morrisom Swadesh (1909 – 1967), je nástrojom pre hodnotenie stupňa príbuznosti medzi rôznymi jazykmi.

Použitie zoznamu Swadesh pri porovnávaní slovenského jazyka s inými slovanskými jazykmi nám dá nasledujúci výsledok. Percento spoločnej slovnej zásoby niektorých jazykov so slovenským jazykom:

Český jazyk 92%

Poľský jazyk 85%

Slovinský jazyk 84%

Srbský jazyk 80%

Bieloruský jazyk 80%

Ukrajinský jazyk 76%

Bulharský jazyk 75%

Ruský jazyk 74%

Litva 46%

Lotyšsko 42%

0bf5b75ea168

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie