Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Slnečné lúče – kľúč k eliminácii rakoviny prsníka

Nový výskum ukázal, že vitamín D – „vitamín slnečného žiarenia“ eliminuje podstatu rakovinového nádoru prsníka.

Výskum publikovaný v časopise Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology odhaľuje podcenenú hlavnú príčinu rakoviny prsníka (rakovinové kmeňové bunky) ako aj prirodzený zásah, ktorý zatiaľ nie je zahrnutý do hlavného prúdu liečby rakoviny.

Nová štúdia s názvom „Zlúčeniny vitamínu D znižujú tvorbu mamosféry a znižujú expresiu predpokladaných markerov kmeňových buniek pri rakovine prsníka“, zdôrazňuje úlohu kmeňových buniek rakoviny prsníka (SCRH) pri tvorbe nádoru prsníka a progresii k malignite a rezistencii na liečbu. Po mnoho desaťročí sa verilo, že rakovina vzniká v dôsledku toho, že bunky poškodené DNA podľahnú zásadne chaotickým procesom, ktoré sa „vymknú spod kontroly“ a klonujú sa (vytvárajú si navzájom identické kópie) bez toho, aby rozoznávali rôzne typy buniek, ktoré tvoria nádory.

Najvýraznejší rozdiel je medzi rakovinovými kmeňovými bunkami (niekedy sa nazývajú „materské“ bunky), ktoré sú teoreticky schopné nekonečnej sebaobnovy a produkujú všetky diferencované „dcérske“ bunky v kolónii nádoru, ktoré samy o sebe nemôžu žiť donekonečna. Je to existencia oveľa menších rakovinových kmeňových buniek, ktoré spôsobujú recidívu rakoviny, pretože sú nielen rezistentné voči konvenčnej chemoterapii a ožarovaniu, ale ich počet je možné zvýšiť (obohatiť) týmito dvoma „metódami liečby“.

Preto akákoľvek terapia rakoviny, ktorá ignoruje subpopuláciu rakovinových kmeňových buniek v prospech zničenia nenádorových dcérskych buniek s cieľom „orezania“ nádoru (tj. jeho zmenšenia), nezničí koreň rakoviny. Naopak, môže vytvárať ilúziu „remisie“, zatiaľ čo v skutočnosti robí zostávajúcu kolóniu nádoru oveľa zhubnejšou, čo po rokoch vytvára podmienky pre agresívnu recidívu.

Nová štúdia sa zamerala na typ abnormality prsného tkaniva známej ako duktálny karcinóm in situ (DCIS), ktorý sa po celé desaťročia považoval za rakovinu (predstavuje asi 20 % všetkých diagnóz rakoviny prsníka), ale nedávno bol identifikovaný ako benígna lézia epiteliálneho pôvodu … Existujú prípady, kedy DCIS progreduje do inej abnormality prsníka známej ako invazívny duktálny karcinóm (IDC), ktorý sa považuje za vážnejšie riziko. Ale ani prípady IDC nemusia nikdy pokročiť, aby spôsobili príznaky a nikdy nepoškodia tých, vo vnútri koho to prebieha.

Konvenčný lekársky systém však stále považuje diagnózu DCIS alebo IDC za ospravedlnenie agresívnych zásahov, ako je lumpektómia, mastektómia, rádioterapia a chemoterapia, čo naznačuje, že ak dôjde k prirodzenému zásahu, ktorý spomalí trajektóriu z DCIS na IDC, najmä ak sa sústreďuje na zameranie a/alebo zníženie expresie a rastu kmeňových buniek rakoviny prsníka, má veľký klinický význam.

Cieľom novej štúdie bolo zistiť, či je vitamín D3 a jeho analóg známy ako BXL0124 schopný potlačiť progresiu DCIS na IDC a či je tento účinok sprostredkovaný vplyvmi na kmeňové bunky rakoviny prsníka (BCSC). Štúdia využívala systém bunkových kultúr mamosféry, čo je súbor prsných buniek, ktorý obsahuje aj kmeňové bunky rakoviny prsníka.

Vedci zistili, že keď sa zlúčeniny vitamínu D vstrekli do kultúry mamosféry, došlo k prechodu zo stavu dezorganizácie a nepravidelnosti do usporiadanejšieho a symetrického tvaru, podobného sféram tvoreným nezhubnou normálnou líniou epitelu prsníka bunky. Tento protinádorový účinok zlúčenín vitamínu D bol opísaný v zmysle zníženia takzvanej „účinnosti tvorby mamosféry“ (MFE). Okrem toho sa zistilo, že liečenie zlúčeninami vitamínu D potláča bunkové markery spojené s fenotypom kmeňových buniek (napr. CD44, CD49f, c-Notch1 a PNFKB), ako aj pluripotenčné markery (napr. OCT4 a KLF-4), ďalšia nájdená vlastnosť v rakovinových kmeňových bunkách.

Štúdia dospela k záveru:

„Progresia rakoviny, metastázy a recidíva sú významnými výzvami v liečbe rakoviny prsníka. Významné dôkazy naznačujú, že kmeňové bunky rakoviny prsníka riadia tieto procesy, čo komplikuje liečebné stratégie. Lepšie pochopenie toho, ako SCRH prispievajú k progresii rakoviny prsníka, pomôže pri vývoji cielených terapií pre tieto kmeňové bunky. Naša súčasná štúdia navrhuje potenciálnu liečebnú stratégiu zameranú na zníženie odhadovanej populácie SCRH, a teda na zvýšenie účinnosti prevencie a liečby rakoviny prsníka pomocou použitia zlúčenín vitamínu D.“

Nezávisle od toho, či DCIS alebo IDC skutočne predstavujú smrteľnú hrozbu pre zdravie a životy žien, táto štúdia ukazuje, že vitamín D sa zameriava na najzhubnejší typ buniek nachádzajúcich sa v rakovine prsníka – rakovinové kmeňové bunky – a toto je oveľa selektívnejší zásah ako ožarovanie a chemoterapia; a navyše, vitamín D nemá vážne škodlivé vedľajšie účinky pri konvenčnej liečbe rakoviny.

Vitamín D je samozrejme určený na produkciu cestou ultrafialovou B-stimulovanou premenou metabolita cholesterolu 7-dehydrocholesterolu v pokožke. Skutočnosť, že v súčasnej dobe nie sú prsia nikdy vystavené slnečnému žiareniu a že vo všeobecnosti je dostatočné vystavenie slnečnému žiareniu veľmi zriedkavé (najmä vzhľadom na nadmerné používanie blokátorov vitamínu D a karcinogénnych krémov na opaľovanie na báze ropy), je pravdepodobné, že mnohé zmeny v morfológii prsníkov, čoraz viac diagnostikované pomocou technológií ako mamografia ako „abnormálne“ alebo „prekancerózne“, priamo odrážajú nedostatok slnečného žiarenia a vitamínu D.

Zatiaľ čo Preventívna pracovná skupina USA neverí, že existuje dostatok dôkazov na podporu prínosu testovania na vitamín D v rutinej praxi, nie je na škodu podstúpiť krvný test na stanovenie vašej úrovne v porovnaní s priemerom populácie.

A pretože doplnok vitamínu D3 je cenovo dostupný a mimoriadne bezpečný v porovnaní s bežne predpisovanými liečivami, ako je tamoxifén (známy karcinogén), môže poskytnúť ľuďom s rizikom rakoviny prsníka alebo recidívy rakoviny prsníka rozumnú alternatívu k čakaniu a/alebo preventívnej chemoterapii.

Sayer Ji

https://www.greenmedinfo.com/blog/sunlight-holds-key-killing-breast-cancer-3

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie