Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Sidorov o súčasnej historickej vede

„Druhý dôvod spočíva v našej pozemskej historickej vede: môžete si niekoľkokrát prečítať všetky učebnice dejepisu, príručky, encyklopédie, ale o starovekej predpotopnej civilizácii nenájdete nič. Aj keď na Zemi zanechala veľmi veľa stôp. Napríklad v Číne je asi sto pyramíd postavených niekým neznámym. Číňania o nich dlho tajili informácie. Keď začali byť pyramídy viditeľné z vesmíru, bolo zbytočné skrývať ich existenciu. Čínski vedci však prekvapivo priamo vyhlásili, že sa pyramídy nechystajú skúmať, inak budú musieť prepísať celú pozemskú históriu.

Čo to je, ak nie priznanie, že oficiálna dávna história, ktorej veríme, je skutočným mýtom. Druhým príkladom sú posvätné mestá Strednej Ameriky. Historici pripisujú výstavbu týchto miest Toltékom, Aztékom a Mayom. Indiáni v skutočnosti zdedili „svoje“ mestá a pyramídy po predchádzajúcej civilizácii. Nasvedčujú tomu technológie, ktoré boli použité pri ich stavbe. To isté sa dá povedať o peruánskej civilizácii Inkov a o egyptskej.

Alternatívni vedci dokonale vidia a chápu, na rozdiel od historikov, že technológie, ktoré ľudia v staroveku používali na stavbu pyramíd v Gíze, sú nad súčasnými, ktoré má naša civilizácia. Nedávno bola v Bosne objavená pyramída, ktorej výška je 220 metrov. Rovnaké obrovské pyramídy sú na Urale, Sibíri, Kamčatke.

Len historici nič z toho nevidia a nevšímajú si to. Podľa ich názoru sa pozemské dejiny vyvíjajú lineárne, preto jednoducho nemôže existovať starodávna veľká civilizácia. A mýty o nej sú všetko fikcia, fantázia ľudí. Čo je to za zvláštnu slepotu medzi akademikmi? Musí predsa existovať základné ľudské svedomie. Fakty sú však tvrdohlavá vec. Oni neklopú na dvere, ale už dávno prenikli do nášho chápania minulosti, ale akademická veda bola vytvorená práve za týmto účelom, aby pozemské ľudstvo bolo držané čo najďalej od pochopenia historického procesu, ktorý sa na Zemi kedysi odohrával.

Akademici od histórie vytvorili akýsi nepreniknuteľný, slepý, hluchý, nič nechápajúci klan. S tvrdohlavosťou maniakov vnucujú celému ľudstvu, že staroveká predpotopná civilizácia neexistovala. Samozrejme, toto je objednávka. Vyvstáva otázka: koho? Komu môže prekážať vedomie, že na Zemi pred našou civilizáciou bola ešte jedna a možno niekoľko vysoko rozvinutých civilizácií?

Samozrejme tým silám, ktoré sa snažia diktovať svoju vôľu pozemskému ľudstvu. Oni, tieto sily, v 16. storočí vytvorili pozemskú akademickú vedu. A teraz vnucujú svojmu dieťaťu: čo bolo na Zemi, čo nebolo. Prečo sa ale tento tajný rád tak bojí vedomostí o stratenej starodávnej civilizácii? Všetko je mimoriadne jednoduché: po prvé preto, že z predpotopnej civilizácie sa skupina darebákov, ktorí sa považujú za tajných vládcov ľudstva, presunula do našej súčasnej civilizácie. Zariadila všetko, čo teraz vidíme.

Je zrejmé, že takíto neľudia chcú, aby ľudstvo nevedelo o ich pôvode. Po druhé, čo je nemenej dôležité, starodávna, predpotopná, vysoko rozvinutá civilizácia, ktorá predchádzala našej, bola civilizáciou vysoko rozvinutej triednej komunistickej spoločnosti. Spoločnosť, v ktorej vyššie vrstvy občanov na jednej strane slúžili ako inštitúcia pre výchovu mladých generácií, a na druhej strane ako silný sociálny filter na odstránenie z riadenia spoločnosti darebákov všetkého druhu, individualistov a osobností s materiálnym vedomím – polozvieratá.

Ako vidíme, dôvody sú dosť závažné. Preto bol zadaný kurz historickej vedy: v žiadnom prípade nesmiete kopať hlbšie. Chronologický proces vo vedomí ľudstva by mal byť iba lineárny a v žiadnom prípade nie cyklický, ako to v skutočnosti je. K tejto doktríne veľmi prispelo Darwinovo evolučné učenie. A teraz sa spolu zamyslime, či J.V. Stalin mohol zverejniť svoju myšlienku budovania v Sovietskom zväze spoločnosti starodávneho rozvinutého komunizmu? Samozrejme, že nie!

Snažia sa nás presvedčiť, že vývoj komunistických vzťahov závisí od rastu vedecko-technického pokroku. Toto je ďalšia lož.

Rozvinutá komunistická spoločnosť sa v prvom rade charakterizuje duchovným potenciálom jej občanov, nie technikou. Ak vedomie ľudí nie je materializované a duchovné hodnoty sú pre nich zásadné a materiálne hodnoty sú obmedzené rámcom nevyhnutného a dostatočného, ​​ak sú degeneráti odstránený z riadenia spoločnosti, potom môže takáto spoločnosť byť bezpečne považovaná za spoločnosť rozvinutých komunistických vzťahov.

Stalin veľmi dobre vedel o takýchto detailoch, a preto sa odvážne pustil do budovania v Sovietskom zväze nie socializmu, ako sa to snažia dokázať historici a ekonómovia, ale rozvinutej komunistickej spoločnosti vzdialených predkov. Pokiaľ v krajine existovali finančné vzťahy, vyzerala takéto budovanie úplne socialisticky. Ale v skutočnosti, súdiac podľa vzdelania občanov, bolo všetko oveľa vážnejšie.

Z tohto dôvodu začala na Západe panika: neviditeľní vládcovia najskôr zosnovali sprisahanie špeciálnych služieb proti Stalinovi, potom sprisahanie najvyššieho veliteľského štábu armády a potom bol potrebný Hitler. Keď odvážny Adolf nepomohol, našli skrytého trockistu – Nikitu Chruščova…“

Z knihy Georgija Sidorova „Tajný projekt Vodcu“

https://www.rinok.sk/Tajny-projekt-vodcu-d510.htm

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie