Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Singapur prijal „Zelený plán do roku 2030“

Rozsiahly projekt modernizácie mestského štátu sa bude týkať piatich oblastí.

Singapur je jedným z mála megapolisov na svete, ktorý dokázal zaviesť vedecký prístup k navrhovaniu mestského priestoru a nájsť rovnováhu medzi urbanizáciou a rešpektom k prírode. Napriek stereotypu mesto vôbec nevyzerá ako kamenná džungľa – je plné kvetov a stromov a je to výsledok cieľavedomej dlhodobej práce štátu a jeho obyvateľov.

Jeden zo základov tejto politiky položil v roku 1967 prvý singapurský predseda vlády Lee Kuan Yew, ktorý ohlásil masívnu výsadbovú kampaň v meste. Záhrady, parky, skleníky a prírodné rezervácie sa odvtedy stali neoddeliteľnou súčasťou mestskej krajiny. Verte tomu alebo nie, v súčasnosti je v krajine s rozlohou 718 kilometrov štvorcových 350 parkov a štyri prírodné rezervácie!

Singapur sa stal jedným z najzelenších miest na svete aj vďaka aktívnemu zazeleneniu fasád a striech budov: niektoré budovy majú množstvo výsadieb, ktoré presahujú to, čo bolo na tomto mieste pred výstavbou budovy.

Okrem ekologizácie príslušné orgány aktívne implementujú opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, škodlivých emisií a iných škodlivých účinkov na životné prostredie, napríklad venujú osobitnú pozornosť ventilačným systémom a voľnej cirkulácii vzduchu v budovách, zatemňujú okná, využívajú obnoviteľné zdroje energie, znižujú množstvo dopravy, umiestňujú elektrárne mimo mesta a oveľa viac.

V pokračovaní trendu smerom k trvalo udržateľnému rozvoju zaviedol Singapur v roku 2021 takzvaný Zelený plán do roku 2030. Je skutočne ambiciózny a pokrýva päť hlavných oblastí:

  1. „Mesto v prírode“: v priebehu nasledujúcich 10 rokov sa plánuje vysadiť najmenej o jeden milión stromov viac a zväčšiť plochu prírodných parkov o viac ako 50 %. Očakáva sa teda, že do roku 2035 sa zelená plocha Singapuru rozrastie najmenej o ďalších 1 000 hektárov. Cieľ – najbližší park od ktoréhokoľvek domu by nemal byť vzdialený viac ako 10 minút chôdze.

  2. „Udržateľnosť v životnom štýle“: do roku 2026 sa plánuje zníženie množstva odpadu na obyvateľa o 20 %, do roku 2030 – vybavenie až 1 320 km cyklotrás (v porovnaní so 460 km v roku 2020). Počet nabíjacích bodov pre elektrické vozidlá sa viac ako zdvojnásobí – z 28-tisíc na 60-tisíc.

  3. Obnovenie energie: Zlepšiť energetickú účinnosť a využívať čisté zdroje energie. Napríklad do roku 2025 sa plánuje zabezpečiť stopercentnú energetickú autonómiu zariadení na čistenie vôd a generovať dostatok solárnej energie z plávajúcich solárnych panelov na napájanie 100 % singapurských vodárenských uzlov.

  4. Budovanie zelenej ekonomiky: Singapur sa stane regionálnym centrom trvalo udržateľného rozvoja a ekologických podnikov a bude aktívne zapájať k tejto práci miestnych podnikateľov.

  5. Udržateľná budúcnosť: Ďalšie skúmanie efektu mestského tepelného ostrova a identifikácia spôsobov, ako zmierniť jeho prejavy a dopady.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie