Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

S potom odchádzajú z organizmu toxíny

Pokiaľ ide o zdravie, niekedy sú tie najjednoduchšie stratégie tie najefektívnejšie. Výskumy dokazujú, že potenie v saune je jednoduchá ozdravná stratégia, ktorá zahŕňa uvoľňovanie toxínov, ako sú ťažké kovy, močovina, BPA a ftaláty, ako aj zlepšenie prietoku krvi, zníženie krvného tlaku a zlepšenie kognitívneho výkonu. Saunovanie zlepšuje mitochondriálnu biogenézu, optimalizuje proteíny tepelného šoku a znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení a mŕtvice.

Fínske príslovie hovorí: „Sauna je fínsky liek a lekáreň chudobných.“ Sauny sa vo Fínsku používajú na zmiernenie stresu a zlepšenie zdravia už takmer 2000 rokov. Dlhšiu históriu má saunovanie už iba v Rusku. Nie je prekvapením, že mnoho výskumov o zdravotných benefitoch sáun pochádza z Fínska, krajiny, kde sú sauny takmer také bežné ako televízory. Často sa nachádzajú v súkromných domoch, kanceláriách a továrňach a sú neoddeliteľnou súčasťou fínskeho života.

Okrem prínosu pre kardiovaskulárny a nervový systém ich využívajú športovci na uvoľnenie svalov po cvičení a ako prostriedok na zlepšenie športového výkonu. Sauna je tiež užitočná na detoxikáciu. Potenie skutočne uvoľňuje toxíny z organizmu. S potom je zmiešaná močovina, látka, podľa ktorej je pomenovaný moč. V článku publikovanom v Journal of Biological Chemistry vedci zistili až 1,12 mg močoviny v každom kubickom centimetri potu. Výskum tiež zistil, že kovy sa vylučujú v merateľných množstvách a mnohí vedci považujú potenie za bezpečný a účinný spôsob odstraňovania arzénu, kadmia, olova a ortuti.

Metaanalýza preskúmala 24 publikovaných štúdií, ktoré analyzovali množstvo a koncentráciu potu. Zistilo sa, že pot ľudí s vyššou hladinou toxínov má tendenciu obsahovať vyššiu koncentráciu plazmy alebo moču. Tieto štúdie zistili, že kožné vylučovanie potením môže zodpovedať alebo prevyšovať vylučovanie močom. Je pozoruhodné, že kadmium bolo koncentrovanejšie v pote ako v krvnej plazme a hladiny ortuti bolo možné normalizovať pri dlhodobom používaní sauny.

V inej štúdii sa v krvi, moči a pote 20 subjektov analyzovalo približne 120 zlúčenín, ktoré sa našli v rôznych množstvách v každej z tekutín. Podľa autorov:

„Veľa toxických prvkov sa vylučuje predovšetkým potom. Predpokladá sa, že niektoré toxické prvky ľahko identifikovateľné v pote niektorých účastníkov sa ukladajú v tkanivách, pretože neboli zistené v krvnom sére. Zdá sa, že indukované potenie je potenciálnou metódou na odstránenie mnohých toxických prvkov z ľudského organizmu.“

Bisfenol-A (BPA) je všadeprítomná chemická znečisťujúca látka spojená s množstvom chorôb. V štúdii určenej na vyhodnotenie relatívnych koncentrácií BPA v krvi, moči a pote vedci zistili, že BPA bol prítomný v pote 80 percent účastníkov, dokonca aj u tých, ktorí nemali BPA zistený v sére, krvi alebo moči.

Dospeli k záveru, že nie je možné posúdiť celkové telesné kontaminanty pomocou biomonitoringu krvi alebo moču a mala by sa zvážiť analýza potu, pretože sa zdá byť užitočná pri eliminácii BPA.

Skupina chemikálií ftalátov sa nachádza v každodenných výrobkoch, čo vedie k vysokej expozícii jednotlivcov a skupín ľudí týmto látkam. Početné štúdie preukázali štatisticky významnú súvislosť medzi expozíciou ftalátom a ochorením. V jednej štúdii vedci hodnotili účinnosť vylučovania ftalátov a metabolitov potom.

Zistili, že niektoré ftaláty boli prítomné v merateľných množstvách v pote, ale nie v sére, čo naznačuje perzistenciu a bioakumuláciu. Dospeli k záveru, že indukovaný pot môže byť užitočný na uľahčenie eliminácie toxických ftalátových zlúčenín a že analýza potu môže pomôcť určiť existenciu bioakumulácie 2-etylhexylftalátu.

Potenie prenáša emócie

Zatiaľ čo potenie je dôležitý spôsob likvidácie odpadu, vedci zistili, že plní aj inú funkciu. Pot odchádza z organizmu cez jeden z troch typov žliaz – apokrinné, ekrinné a apoekrinné. Posledné menované boli prvýkrát objavené v roku 1987 a nachádzajú sa len na miestach, kde sú aj apokrinné žľazy.

Ľudské telo sa potí, aby regulovalo teplotu. Potiť sa však môžete aj vtedy, keď zjete niečo pikantné alebo sa dostanete do silne emocionálnej situácie. Vedci zistili, že emóciami vyvolané potenie je nástroj používaný na komunikáciu, keďže vôňa potu vám prezradí, čo prežívajú iní ľudia.

V experimente na univerzite v Utrechte psychológovia zozbierali vzorky potu od 10 mužov pri sledovaní videí, ktoré mali podnecovať pocity strachu alebo znechutenia. Tridsaťšesť žien bolo potom požiadaných, aby zo vzoriek potu identifikovali akékoľvek náznaky emocionálneho stavu.

Vedci zistili, že strach sa prejavil aj u žien, ktoré cítili zápach potu na tvári u osôb, ktoré sa báli. To isté sa stalo s potom „znechutenia“.

To ukázalo, že pot je účinným prostriedkom na sprostredkovanie emocionálneho stavu. Zaujímavé je, že výrazy tváre žien boli nezávislé od ich subjektívneho vnímania vône.

Žena teda môže prejaviť znechutenie, aj keď sa jej vzor zdal príjemný. Podobné výsledky boli zistené aj v iných experimentoch, vrátane na Rice University, v ktorých ženy, ktoré čuchom analyzovali vzorky potu získané v situácii strachu, mali lepšie výsledky v úlohách spojených s asociáciou slov.

V experimente, ktorý uskutočnili nemeckí psychológovia a neurovedci, pot produkovaný mužmi v úzkosti spôsobil, že ženy robili riskantnejšie rozhodnutia v počítačovej hre. Žiadna zo štúdií neurčila, či si ľudia uvedomovali zmeny vo svojom vlastnom správaní alebo rozhodovaní v dôsledku vystavenia sa potu, ale predpokladá sa, že pot môže sprostredkovať informácie o vašom psychickom stave.

Potenie nemôže nahradiť fyzickú aktivitu

Pri intenzívnom tréningu a aj v saune sa potíte, ale to neznamená, že ich benefity sú rovnaké. Bohužiaľ, v saune nevypotíte nadbytočné kilá a nevybudujete svaly. Potenie nie je samoúčelné. Pot počas intenzívneho cvičenia reguluje vnútornú teplotu. Používanie sauny môže pomôcť zlepšiť športový výkon a regeneráciu zrýchlením sekrécie rastového hormónu a určite má aj ďalšie výhody okrem odstraňovania odpadu z organizmu. Dôležité je však hýbať sa, cvičiť silový tréning, tréning flexibility a kardio.

Sauny nielen pomáhajú zbaviť sa škodlivých látok

Väčšina buniek má mitochondrie, ktoré produkujú takmer 90 percent energie, ktorú produkuje vaše telo a ktorá je potrebná pre každú svalovú kontrakciu a relaxáciu, biochemickú kaskádu, regeneráciu buniek atď.

Vaše mitochondrie fungujú aj ako koordinátori programovanej bunkovej smrti, čo pomáha zbaviť vaše telo poškodených buniek, ktoré by sa inak mohli zmeniť na rakovinu. Mitochondrie sú však náchylné na poškodenie voľnými radikálmi a vyžadujú neustálu regeneráciu. Saunovanie vystavuje vaše telo na krátku dobu stresu, čo zvyšuje mitochondriálnu biogenézu.

Zvýšenie telesnej teploty pomáha aktivovať gény dôležité pre optimalizáciu proteínov tepelného šoku (HSP) vo vašich bunkách. Akumulácia poškodených HSP môže viesť k tvorbe plakov vo vašom mozgu alebo iných cievnych systémoch.

HSP sú dôležité pre dlhovekosť a pre prevenciu atrofie kostrového svalstva. Vedci z Fínska zistili, že muži, ktorí sa saunujú štyri až sedemkrát týždenne v priemere 15 minút, majú o 66 % nižšie riziko vzniku demencie a o 65 % nižšie riziko vzniku Alzheimerovej choroby v porovnaní s mužmi, ktorí sa saunujú iba raz za týždeň.

Saunovanie môže tiež zlepšiť funkciu mozgu znížením zápalu a krvného tlaku, čím sa zlepší funkcia ciev a zvýši sa pocit relaxácie a pohody. Údaje z výskumu demonštrujú súvislosť medzi vystavením teplu a neurotrofickým faktorom odvodeným od mozgu (BDNF).

Tento faktor aktivuje mozgové kmeňové bunky, aby sa mohli premeniť na nové neuróny a ovplyvňuje tiež ďalšie chemické látky, ktoré podporujú zdravie nervového systému. Tréning v teple ešte viac zvyšuje BDNF, čo naznačuje, že tepelný stres, vrátane používania sauny, je dobrý pre zdravie mozgu.

Ďalší výskum ukazuje, že muži, ktorí používali fínsku suchú saunu sedemkrát týždenne, znížili riziko úmrtia na srdcové choroby na polovicu v porovnaní s tými, ktorí ju používali iba raz týždenne. Keď sa brali do úvahy faktory ako fajčenie, krvný tlak a cholesterol, výsledky zostali nezmenené. Najväčšie výhody boli zistené u tých, ktorí pri každej návšteve zostali v saune 19 a viac minút.

To naznačuje, že adaptácia tela na tepelný stres, vrátane zlepšeného prekrvenia srdca a svalov, má pozitívny vplyv na zdravie srdca. Ďalšia štúdia hodnotiaca účinky sauny na viac ako 1600 mužoch a ženách zistila, že pomáha znižovať riziko mŕtvice tým, že znižuje zápal, stuhnutie tepien a zlepšuje prietok krvi. Tí, ktorí saunovali až sedemkrát týždenne, znížili riziko o 62 percent.

Joseph Mercola

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie