Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Rurik bol Rus, alebo iný pohľad na dejiny Ruska

Nikolaj Levašov vo svojej knihe „Rusko v krivých zrkadlách“ píše:

„Podľa“ oficiálnej „verzie, slovansko-ruský štát Kyjevská Rus vznikol v 9. – 10. storočí a vznikol okamžite v hotovej forme, so súborom zákonov, s pomerne zložitou štátnou hierarchiou, systémom presvedčení a mýtov.

„Oficiálna“ verzia to vysvetľuje jednoducho: „divoký“ Slovania – Rusi pozvali k sebe knieža Rurika – Varjaga, údajne Švéda, pritom zabudli, že v tom čase nebol vo Švédsku žiadny organizovaný štát, ale iba družina Jarlov, ktorí sa zaoberali ozbrojenými lúpežami svojich susedov.

Okrem toho, Rurik nemal nič spoločné so Švédmi (ktorých okrem toho nazývali Vikingami a nie Varjagmi), ale bol kniežaťom slovanského kmeňa Venédov a patril ku kaste Varjagov profesionálnych bojovníkov, ktorí študovali umenie boja od detstva. Rurik bol pozvaný, aby vládol podľa tradícií, ktoré v tom čase existovali medzi Slovanmi, podľa ktorých si na Veče vyberali pre seba najdôstojnejšieho slovanského vládcu.

V skutočnosti Rurik nikdy nebol ani Viking, ani Švéd, ani Dán, hoci Vikingovia a Švédi majú slovanské korene, sú to kmene Rusov, ktorí sa premiestnili z územia Sibíri do úrodnejších oblastí. Rurik bol vlastne Varjag – Rus, v letopise Nestora sa o tom jasne hovorí.

Podľa kronikára Nestora, mnícha Pečorského kláštora, je pôvod Varjagov zrejmý. Ich krajina sa nachádzala na pobreží Baltského mora, teraz je to severné nemecké územie Mecklenburgu, ktorého obyvateľstvo v tom čase nebolo nemecké.

Komu patrila táto oblasť pripomínajú názvy osídlení: Russov (Rossov), Rerik, Teterov, Mirov, Grebin, Varín (Waren), Švedenek… Existujú desiatky takýchto miest s nenemeckými názvami. Ešte pred niekoľkými storočiami, slovo „medveď“ (vedel, kde je med) malo druhý, viac používaný variant – „ber“, zachovalý v slove berlog. Takže názov mesta Berlín v preklade zo starej ruštiny znamená „mesto medveďa“.

Vráťme sa k letopisu. Nestor jasne odlíšil Varjagov od iných národov: „..volali sa Varjagi – Rusi, tak ako sa iní nazývajú Švédi, Angli, Normani a iní Góti.“

Pri uzatvorení mierovej zmluvy s Byzanciou, Oleg a Igor (Švédi – Vikingovia) prisahali na mená Velesa a Perúna, a nie Tóra a Odina. A.G. Kuzmin vo svojom preklade „Povesti minulých rokov“ poznamenal, že iba táto jedna skutočnosť sama osebe by mohla vyvrátiť normandskú teóriu a pritom existujú stovky podobných rozporov.

Udalosti sú potvrdené v Lavrentevských a Radzivillovských letopisoch. Mimochodom, pri čítaní starých slovanských záznamov venujte pozornosť dátumom. Odpočítavanie v nich prebieha od Uzatvorenia mieru v hviezdnom chráme, to znamená, že napríklad rok 900 našej éry je podľa slovanského kalendára rok 6408. Dokonca aj kalendár nám ukradli…“

https://www.biosferaklub.info/povodny-kalendar-slovanov-bol-pouzivany-este-pred-300-rokmi/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie