Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Religiózne systémy riadenia ľudí na Zemi nahradí jeden planetárny systém riadenia

untitled…Na kvalitatívne novej úrovni rozvoja sociálneho prostredia sa musí objaviť nová organizácia psi-systému a zároveň nová organizácia psi-kontroly, bez ktorej je akákoľvek civilizácia odsúdená na zánik.

Nasledujúcim stupňom super psi-systému bude planetárny, čo je prirodzené, pretože akýkoľvek systém sa rozvíja od menšieho k väčšiemu. Každá civilizácia prechádza vývojom od rozdrobeného systému k jedinému a v tom je jej sila.

To neznamená, že religiózne super psi-systémy zmiznú z historickej arény. Oni iba prepustia vedúcu pozíciu novému systému, ktorý bude odrážať kvalitatívne novú etapu vývoja ľudskej civilizácie. A to nie je spojené s túžbou jedných, alebo s neochotou druhých. To je reálny evolučný proces, ktorý nemožno zastaviť.

Odpor existujúcich systémov psi-kontroly môže iba do určitej miery spomaliť príchod nového systému, ale tento príchod je nevyhnutný, či sa nám to páči alebo nie, či je to pre nás výhodné alebo nevýhodné.

Otázkou je len to, kto a ako bude stáť v čele tohto super psi-systému a za akými cieľmi sa bude používať. V súčasnej dobe prebieha boj medzi bielymi a čiernymi za dominanciu v tomto vznikajúcom systéme psi-kontroly.

V závislosti od toho, kto zvíťazí, bude pozemská civilizácia prekvitať a vstúpi na kvalitatívne novú kozmickú fázu svojho vývoja, alebo bude odsúdená na sebazničenie. Čo sa stane – ukáže najbližšia budúcnosť…

…Každý z nás, tak či onak sa podieľa na tomto procese. A od skutkov každého závisí výsledok týchto udalostí.

002054

Nikolaj Levašov: Podstata a rozum, diel 1.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie