Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Práca s vlastným ochranným psí poľom

psi poleKaždý človek má okolo seba psí pole. Samozrejme, rôzni ľudia majú rôznu štruktúru, hustotu a pevnosť tohto psí poľa, ale existujú aj spoločné prvky a funkcie. Prvé, čo je potrebné u každého urobiť, je naučiť sa vytvárať a riadiť svoje vlastné ochranné pole. Na to človek musí vyvinúť u seba schopnosť vytvoriť ochranné pole na podvedomej úrovni. Ako sa to robí? Človek sa musí sústrediť na myšlienku: „Okolo mňa sa z mojej energie vytvára ochranné pole, cez ktoré nemôže preniknúť negatívna energia.“ Túto „konštrukciu“ by mal človek vytvárať každú voľnú minútu dovtedy, pokiaľ mozog nevytvorí podmienený reflex na tento typ ochrany.

Ďalej je len potrebné pravidelne kontrolovať stav a silu tejto ochrany. Pokiaľ sa človek nachádza medzi množstvom ľudí, je potrebné vytvárať maximálnu ochranu. V svojom dome môže byť ochrana minimalizovaná. Veľmi dôležité je vytvárať ochranu pred spánkom okolo fyzického tela aj okolo svojej podstaty (ducha). Pri vytvorení ochrany okolo fyzického tela aj podstaty sa vytvorí energetický obal. Pokiaľ sa ochrana vytvorí správne, možnosť jej narušenia je minimálna. Pri zachovaní integrity a funkčnosti ochrany je veľmi dôležité nedisponovať ľudskými negatívnymi emóciami.

Problém je v tom, že negatívne emócie otvárajú ochranu zvnútra a vytvárajú toky energie, ktorých zloženie a kvalita je totožná s úrovňou nižšieho astrálu. To vytvára priaznivé podmienky pre pôsobenie astrálnych parazitov, ako aj akýkoľvek iný energetický vplyv na človeka. Pokiaľ pri boji so zlom vznikajú negatívne emócie, aj keď sú nasmerované na zdroj zla, človek bude v konečnom dôsledku buď porazený týmto zlom alebo sa sám časom stane zdrojom zla. Pri boji so zlom je dôležité si zachovať svoju emocionálnu čistotu, bez ktorej je nemožný vývoj a boj so zlom…

Okrem ochrany je prínosom obrátiť pozornosť na možnosť energetického čistenia potravy. Človek konzumuje jedlo, pije vodu, džúsy, pre normálne fungovanie organizmu. Ale každé jedlo, ako rastlinného, tak živočíšneho pôvodu, obsahuje organické toxíny, ktoré urýchľujú proces destabilizácie organizmu a spomaľujú vývoj. Preto je nutné neutralizovať, rozložiť tieto jedy. Predstavte si, že vaša energia sa začína aktívne pohybovať energetickými kanálmi vášho tela a ďalej mysľou nasmerujte túto energiu cez ruky na jedlo, ktoré chcete očistiť.

Pritom je potrebné si predstaviť, ako sa rozkladajú všetky jedy v jedle. Pri pohyboch rúk môžete cítiť vibrácie, teplo. Čím je aktívnejšia neutralizácia jedov, tým živší a silnejší pocit človek dosiahne. Týmto spôsobom je možné očistiť vodu, šťavy a rôzne iné tekutiny.

..Okrem neutralizácie negatívnych látok, vlastností pre človeka, je možné posilniť to pozitívne, čo v sebe nesú tieto látky a vytvoriť nové vlastnosti a kvality. Pokiaľ ste zároveň schopný si vizualizovať tieto toky energie, to znamená máte zvýšenú citlivosť a pri správnom vývoji môžete pomerne rýchlo dosiahnuť vyššiu úroveň vývoja svojej podstaty, vedomia.

Chcem všetkým zaželať, aby sa dostali na správnu cestu vývoja, strhli si „čiernu“ pásku z očí a uvidíte, aký je naozaj krásny svet, príroda, vesmír…

Nikolaj Viktorovič Levašov

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie