Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Podzemné múzeum v Krakove

krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzejPodzemné múzeum v Krakove bolo vytvorené a sprístupnené relatívne nedávno. Jeho história začala v roku 2005, keď sa na námestí začali výkopové práce. Archeologický prieskum mal predchádzať stavebným prácam na námestí, kde sa plánovala nová dlažba a infraštruktúra. Stavebné práce mali trvať 6 mesiacov, ale všetko sa ukázalo byť zložitejšie.

Počas vykopávok vyšlo najavo, že nájdené historické pozostatky stavieb a artefakty nie je možné jednoducho zasypať naspäť. A vznikla myšlienka vytvorenia múzea, ktoré bolo otvorené v roku 2010, po piatich rokoch od začiatku vykopávok.

Myšlienka vytvorenia expozícií je veľmi progresívna a originálna. Starostlivo zakonzervované objekty – ulice, rôzne stavby, zreštaurované nálezy sú prepojené s rôznymi obrazovkami, projektormi, 3D modelmi a interaktívnymi prvkami. Vchod do múzea sa nachádza v budove tržnice.

Zaujímavé je, ako sa nad kamennými budovami mohli vytvoriť také mnoho metrov vysoké anorganické „kultúrne vrstvy“, bolo to prirodzenou cestou – záplavy, potopy?

krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-1krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-2 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-3 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-4 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-5 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-6 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-7 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-8 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-9 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-10 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-11 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-12 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-13 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-14 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-15 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-16 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-17 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-18 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-19 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-20 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-21 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-22 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-23 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-24 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-25 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-26 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-27 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-28 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-29 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-30 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-31 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-32 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-33 krakov.-podzemnyij-arxeologicheskij-muzej-34

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie