Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Nebeské mapy starovekého Ruska

Starodávny prsteň zobrazený na obrázku sa našiel v regióne Vladimírskej oblasti v Rusku a bol zahrnutý do fondu Múzea starej civilizácie Akadémie základných vied ako exponát číslo Э-Р + 08-00058.

Špecialisti múzea datovali prsteň do 8. – 9. storočia nášho letopočtu, teda do obdobia pred takzvaným krstením Rusi. Prsteň je vyrobený z medi odlievaním a následným opracovaním.

Obrázok aplikovaný na povrch štítku prsteňa svedčí o rozvinutých vedomostiach o astronómii u Slovanov Rusov. Navyše, tieto astronomické poznatky už boli systematizované a štandardizované v 8. storočí, čo Rusom umožnilo vyčleniť na hviezdnej oblohe jednotlivé súhvezdia, ktorých obrysy boli všeobecne akceptované a prenášať ich obrazy na predmety pre domácnosť, šperky atď.

Na povrchu štítku prsteňa je mechanicky vytvorený obraz hviezdokopy Plejády. Táto hviezdokopa sa skladá zo 6 – 9 jasných hviezd a odpradávna bola pre Slovanov Rusov vnímaná ako niečo mystické. V slovanstve sú Plejády spojené s čertogmi (oblasťami) slovanskej bohyne osudu Makoš (7 bodov písmena „Ž“ – 6 krajných bodov troch segmentov pretínajúcich sa v 7. bode) a na povrchu Zeme – s Moskvou („na 7 pahorkoch“).

Podobné znázornenia sú na území ruskej nížiny známe už od paleolitu (pred 30 – 10 tisíc rokmi). Niektoré z týchto znázornení sú zobrazené na obrázku nižšie.

Zobrazenia súhvezdia Plejády na predmetoch týkajúcich sa paleolitu: 1, 5, 6 a 7 – na kameňoch; 3, 4 – na nádobách. Vo farbách je fotografia Plejád a hniezda spevavého vtáka, na ktorých žlté ústa mláďat prekvapujúco pripomínajú hviezdy samotných Plejád a ich polohu.

Hviezdy na prstene sú zobrazené tradičným ruským spôsobom – vo forme kruhov s vyznačenými stredmi. Podobná verzia tohto zobrazenia je uvedená na slovanskej lunice, exponáte z rovnakého ako tento prsteň, 8. storočia. Alebo na slovanskom amulete „sekera“ (10. storočie).

Z toho môžeme vyvodiť závery:

Starí Rusi 8. storočia nášho letopočtu mali dosť zrozumiteľné predstavy o astronómii, poznali najmä obrysy súhvezdí a hviezdokôp.

Astronomické vedomosti Rusov tej doby boli všeobecne použiteľné: najmä zobrazenia niektorých súhvezdí sa používali ako obrazy na predmetoch dennej potreby a šperkoch.

Skutočnosť, že astronomické poznatky starovekej Rusi v nami predstavenej časti sa zhodujú s rovnakými poznatkami súčasnej doby, naznačuje, že staroveká Rus mala správne vedomosti o hviezdnej oblohe. A navyše, súčasné astronomické poznatky v zmysle definovania hraníc určitých súhvezdí zdedili staroruské astronomické učenie.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie