Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Návrat ku koreňom, pôvodnej Kultúre a Duchovnu

Po desiatich rokoch tu máme opäť sčítanie obyvateľov Slovenska s možnosťou prihlásenia sa k nášmu pôvodnému Duchovnu a Kultúre. Máme teraz veľkú šancu, aby sa ľudia podobne cítiaci a zmýšľajúci mohli zjednotiť pod spoločným názvom RODNÉ alebo PRÍRODNÉ DUCHOVNO v kategórii náboženské vyznanie.

V tomto spojení vnímame väčšiu silu pre ochranu našich spoločných hodnôt a záujmov. Chceme, aby nás štát a spoločnosť vnímali a rešpektovali ako rovnocenných občanov Slovenskej republiky, a preto sme zástupcovia rôznych duchovných prúdov v rámci Slovenska založili Spoločenstvo Kruhov Života, ktoré sa aktívne zapojilo do sčítania obyvateľov.

Spoločenstvo Kruhov Života podporuje prirodzený život v úcte, ľúbosti a v obrode. Berie ohľad na ľudí s rôznym svetonázorom, vyznaním, vierou a zameraním. Vytvára priestor pre spoluprácu kruhov ľudí podporujúcich zdravý život v našej spoločnosti. Citlivo vníma všetko, čo ide proti človeku a prírode, napríklad: znečisťovanie životného prostredia, obmedzovanie osobnej slobody, dlhodobo neudržateľný spôsob života, bezduché vzdelávanie, obchodovanie so zdravím a zámerné rozdeľovanie spoločnosti. Takéto nezdravé smerovanie odmieta. Uplatňuje si právo slobody a sebaurčenia, hlásiac sa k zásadám života podľa svedomia a cti, v súlade s prírodou a človekom. Vyzýva k uznaniu práva človeka na svoje vlastné hodnoty podporujúce život.

Pritom pod pojmom Prírodné Duchovno môžeme chápať prejav širšej skupiny ľudí, ktorý nemusí byť totožný s rodným – slovanským/slovenským duchovnom, ale môže v sebe spájať viac duchovných smerov z rôznych kultúr a kontinentov. Ľudia, ktorí sa hlásia k prírodnému duchovnu, vnímajú prírodu ako posvätný priestor, v ktorom nachádzajú zdroj inšpirácie, energie, poznania, zdravia, lásky, a preto si tento priestor vážia a ochraňujú ho.

Rodné Duchovno je naše pôvodné duchovno, duchovno našich dávnych predkov obývajúcich Karpaty a Podunajsko. Návrat ku koreňom alebo k rodnému duchovnu je jedinou správnou cestou Slovákov a Sloveniek na Slovensku. Je to cesta k slobode, prebudeniu a prežitiu nášho národa.

Preto pri sčítaní obyvateľov, ktoré sa uskutoční od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 na webovej stránke scitanie.sk, volíme v bode č. 14 Aké je Vaše náboženské vyznanie možnosť s náboženským vyznaním – Náboženské vyznanie INÉ, a tam dopíšeme: RODNÉ DUCHOVNO alebo PRÍRODNÉ DUCHOVNO.

https://www.facebook.com/watch/?v=248927063387754

https://www.facebook.com/watch/?v=203049518173324

Zdroj: https://www.slovenskaiskra.sk/

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie