Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Mozog sa mení pod vplyvom formy obytných stavieb

505419_483xpNie je žiadnym tajomstvom, že veľa starobylých cirkevných chrámov, bazilík, mešít je starších ako samotná relígia, ktorá ich v súčasnosti využíva na svoje ciele. Nachádza sa v nich veľa symbolov a znakov, význam ktorých nevie samotná cirkev vysvetliť. Veľa súčasných katedrál a bazilík doplnených cirkevnou symbolikou, sú pôvodné slovanské védické chrámy, ktoré sa ale nepoužívali na žiadne cirkevné obrady.

Tieto impozantné stavby, ktoré boli postavené podľa určitých presných parametrov a na určitých miestach kríženia energetických meridiánov, pôvodne slúžili ako školy! Cieľom budovania tak zložitých a nákladných stavieb bolo dosiahnutie špeciálnych podmienok, napríklad vytvorenie torzných energetických polí s určitým podielom určitých typov energií, ktoré, okrem iného, dokázali vplývať na kvalitatívne štruktúry mozgu človeka. Ľudia si ľahšie pamätali informácie, ľahšie a rýchlejšie sa prekonávala kvalitatívna bariéra medzi určitými planetárnymi úrovňami Zeme, atď..

Kupolovité stavby dokázali vytvoriť vhodné podmienky na účel príjmu a chápania informácií. Rovnako dôležitú úlohu zohrávali aj energetické línie prechádzajúce cez stavbu a vytvárajúce energetickú mriežku Zeme. Neskôr, po prevzatí kontroly parazitickými silami, boli podmienky a účel týchto energetických línií prenastavené podľa ich cieľov.

ar122 245024153

Veľa súčasníkov si pamätá na vysoké stropy v starých domoch. Tie vôbec neboli budované iba tak z estetických dôvodov. Naši predkovia veľmi dobre vedeli, že teplo stúpa k stropu a na vykúrenie takej miestnosti budú väčšie náklady. Ale bolo niečo dôležitejšie ako zvýšené náklady na kúrenie, a to bolo zdravie. Dnes je známe, nielen vo vedeckej sfére, že energetické pole okolo človeka siaha nad hlavu u zdravého človeka 1 m a viac. Preto sa bežne budovali stropy až do výšky 2,7 m – 2,8 m. Železobetónový strop 30 – 40 cm nad hlavou človeka nie je nič, čo by ho dobíjalo energiou, ale naopak.

brain-power6Odborníci zistili, že forma obytného priestoru, v ktorom žije živá bytosť, má významný vplyv na mozog. Výskum venovaný tejto téme bol publikovaný v časopise Nature. Vedci skúmali grid neurónovú sieť laboratórnych potkanov, ktorí žili v klietkach rôznej formy: okrúhlej, štvorcovej, trojuholníkovej, šesťhrannej.

Grid neuróny pomáhajú zvieratám a človeku orientovať sa v priestore. Zvláštnosťou týchto neurónov je, že sú organizované do hexagonálnej mriežky v oblasti podnetu. Vzdialenosť od jednej oblasti podnetu do ostatných je rovnaká a šesť susedných oblastí sa vždy nachádza pod uhlom 60 stupňov.

Vedci zistili, že forma klietok, v ktorých žili potkany, mala priamy vplyv na tvar neurónových sietí a ničila ich správnu štruktúru.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie