Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Množstvo hliníka v detských vakcínach je ako lotéria

Jedna zo štúdií publikovaná v časopise Trace Minerals in Medicine and Biology zistila, že množstvo hliníka, ktoré dieťa dostane vo vakcínach, je nepredvídateľné a nekontrolovateľné a zdá sa, že je to podobné ako v lotérii.

Tím odborníkov analyzoval obsah hliníka v 13 detských vakcínach od spoločností GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi Pasteur a Pfizer. V 10 z 13 vakcín sa namerané množstvo hliníka nezhodovalo s množstvom hliníka uvádzaným výrobcami v informačných letákoch pre pacientov. Analýza vakcín a šarží vakcín ukázala nasledujúce:

– Šesť vakcín (asi polovica), vrátane vakcíny Prevnar 13 od spoločnosti Pfizer, obsahovala štatisticky významne vyššie množstvo hliníka ako informovali údaje výrobcu.

– Štyri vakcíny obsahovali podstatne menej.

– Pri každej jednotlivej značke vakcíny sa rozsah obsahu hliníka „výrazne líšil“.

– Európska agentúra pre lieky ani Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv nedokázali potvrdiť, že nezávisle alebo pravidelne merajú hliník v detských vakcínach, namiesto toho naznačili, že sa spoliehajú na údaje (chybné) výrobcov.

Tieto „neuspokojivé“ výsledky naznačujú, „že výrobcovia vakcín majú obmedzenú kontrolu nad obsahom hliníka vo svojich vakcínach“ a že obsah hliníka „v jednotlivých vakcínach sa medzi jednotlivými šaržami vakcín výrazne líši“.

Vzhľadom na známu neurotoxicitu hliníka vedci tiež zdôraznili, že „si nemôžeme dovoliť uspokojiť sa s jeho injekčným podaním deťom“, čo je pozícia, ktorú skupina Exley opakovane zdôrazňovala a ktorú s ňou zdieľajú ďalší odborníci.

Druhá štúdia publikovaná v časopise Journal of Alzheimer Disease Reports stavia na rozsiahlej práci skupiny Exley spojujúcej hliník s Alzheimerovou chorobou. Nová štúdia sa zameriava na prípady rodinnej Alzheimerovej choroby, ktorá je spôsobená rodinnou predispozíciou.

Klinika Mayo definuje mladé alebo počiatočné štádiá Alzheimerovej choroby ako prípady, ktoré postihujú ľudí mladších ako 65 rokov. Nová štúdia spoločnosti Exley skúma ľudské mozgové tkanivo od troch darcov kolumbijskej rodiny s Alzheimerovou chorobou v ranom veku (45, 57 a 60 rokov).

Vo všetkých troch prípadoch vedci pozorovali „neuronálne bunky nabité hliníkom“ a zaznamenali „jednoznačné“ spoločné umiestnenie hliníka s neurofibrilárnymi klbkami v mnohých oblastiach mozgu. Neurofibrilárne klbká (tvorené nesprávne zloženým proteínom tau v mozgových bunkách) sú dôležitým znakom a biomarkerom Alzheimerovej choroby.

Záver skupiny Exley, ktorý je v súlade s ich ďalším výskumom v oblasti mozgového tkaniva a neurodegenerácie, vrátane výsledkov preukazujúcich extrémne vysokú hladinu hliníka v autistickom mozgovom tkanive, je taký, že „tieto nálezy podporujú zložité asociácie hliníka v neuropatológii fAD“.

Mladí aj starí sú v ohrození

V posledných rokoch americké poisťovacie odvetvie zaznamenalo 200 % nárast diagnostikovanej demencie a Alzheimerovej choroby medzi mladými ľuďmi. Britskí vedci, ktorí študovali 20-ročné trendy demencie v USA a ďalších západných krajinách, v štúdii Surgical Neuroscience Study z roku 2015 uviedli, že demencia začína „o desať rokov skôr ako predtým“.

Uznávajúc, že ​​asi deväť z 10 prípadov Alzheimerovej choroby v mladom veku nemá genetické vysvetlenie, Exley v predchádzajúcej práci naznačil, že hliník môže pôsobiť ako katalyzátor skorého nástupu Alzheimerovej choroby u ľudí „bez komorbidnej predispozície, genetickej alebo inej povahy“. Navrhuje liečbu Alzheimerovej choroby ako „akútnu reakciu na chronickú toxicitu hliníka“.

Ako uvádza skupina Exley vo svojom novom článku o detských vakcínach, hliníkové adjuvans vo vakcínach nastavujú čas tikania po celý život organizmu zaťaženého hliníkom.

Vidíme niektoré z účinkov tejto záťaže na organizmus u mladých ľudí vo veku 30 až 40 rokov, ktorí v súčasnosti tvoria 15 % pacientov s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a demenciou?

Skupina Exley sa tiež pýta, aké sú dlhodobé zdravotné dôsledky pre deti, keď deti dostanú zo svojich vakcín podstatne viac hliníka, ako je množstvo, ktoré výrobcovia a regulačné orgány (bez presvedčivých dôkazov) vyhlasujú za „bezpečné“?

Ak budú univerzity naďalej obmedzovať financovanie základného výskumu, bude čoraz ťažšie zodpovedať tieto kritické otázky.

https://childrenshealthdefense.org/defender/aluminum-infant-vaccines/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie