Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Mikrovlnný experiment – 1. část

Mobilní radiaceGenetická linie současné lidské civilizace na Zemi (Terra, Midgard) je velice náchylná na jistý druh frekvencí.

Na začátku 21. století jsme svědky nebývalého nárustu umělých zdrojů záření EMP (elektromagnetických polí), což činí náš život pohodlnější a bohatší, ale i s enormní daní a negativy, která si zatím nepřipouštíme a neuvědomujeme. Napadlo vás, že používání mobilních telefonů, bezdrátových zařízení, wi-fi, satelitních zařízení, jiných datových sítí a bydlení poblíž vysílačů mobilních operátorů vám poškozuje zdraví? Věřili byste, že se v dnešní době tyto životně důležité informace stále tají? Že vlivné společnosti finančně ovlivňují aktuální výzkumy a stanovování norem? Napadlo by vás, že již před mnoha desítkami let byl opakovaně laboratorně i v praxiprokázán škodlivý účinek elektromagnetických polí i o vysokých frekvencích? Pokud NE, nyní máte možnost odhalit s námi pravou podstatu.

„V dávných časech používali meč a pušku a používaly jiné metody jako náboženství, aby tlačili na lidi aby dělali co bylo požadováno. Ale v poslední době ve 20. století existují nové technologie, které umožňují ovládat lidi totálně bez toho aby o tom vůbec věděli – elektronické působení, mozkové implantáty, metody reklamy, které nás manipulují proti naší vůli. Toto není sci-fi, toto je dobře zdokumentované.“ Jim Keith

„Fritz Springmeier napsal fantastickou práci o manipulaci lidského mozku technotronickými způsoby – psychické zbraně, radiotronické zbraně, ELF vlny. Jsou to různé technologie, které jsou patentované.“ Michael Tsarion

Elektromagnetické spektrum

Lidské tělo a mozkové vlny(alfa, beta, delta, théta) pracují na frekvencích od 0 Hz až 20 Hz. Už frekvence vyšší nad 33 Hz až 50 Hz vytváří silné defektní stavy organismu jako nervozitu, paniku a začíná se projevovat úzkost. I samotná planeta Země jako živá bytost vibruje na tzv. Schumannových frekvencích, po staru hodnota kolem 7,83 Hz a několik let zpátky dochází ke  zvyšování hodnoty na12 – 16,5 Hz.

Schumanna fObr. 2: Zvyšování Schumannových frekvencí planety Země, stav 11/2014

 

spectrum newObr. 3: Elektromagnetické spektrum záření

Frekvence, které jsou předmětem našeho zájmu, mají vlnění na hodnotách milionkrát (106) až miliardkrát (109) vyšších. Patří mezi ně:

1) Ultra krátké vlny (UHV) o frekvencích 0,3 – 3 GHz;

– televizní vysílání, digitální televizní vysílání, radiokomunikační služby – mobilní telefony, Wi-Fi, komunikace typu země-vzduch nebo vzduch-vzduch

2) Super krátké vlny (SHV) frekvence 3 až 30 GHz;

– radiolokace, radioreléové spoje, telekomunikace, satelitní spojení, mikrovlnná zařízení, Wi-Fi, většina moderních radarů

3) Extrémně krátké vlny (EHV) frekvence 30 až 300 GHz;

– přistávací a říční radiolokátory, letecké výškoměry, radary, radioastronomie, vysokorychlostní mikrovlnný přenos dat

Wi-Fi signál

Wi-Fi signál patří mezi nejčastěji používané umělé zdroje elektromagnetických polí, zatěžující živé organismy. Pokrytí Wi-Fi signálem v domácnosti nebo kanceláři znamená, že pobýváte dlouhodobě ve škodlivém působení technických obdelníkových pulzů, které nepřetržitě atakují buněčný, nervový, imunitní systém. Dochází k dalším souvislostem, narušující zdravý chod organismu, u dětí zdravý vývoj mozku a orgánů. Proto v únoru 2015 omezila přímo zákonem Francie používání Wi-Fi ve školách, zakázala je ve školkách a v domácnostech do tří let ve věku dětí.

A jaký to má vliv na člověka? Jaký to má vliv na rostlinnou a živočišnou říši? Čtěte dále.

elmg_vlna_3Obr. 4: Elektromagnetická vlna

Na území ČR jsou v provozu desetitisíce základnových stanic tří sítí GSM a připravují se další. Na Slovensku, v Polsku, v zemích západní Evropy, v Americe, v Asii a dalších je situace velmi podobná.

2013-12-21_vse 2Obr. 5: Základnové převodnístanice (BTS) jen v ČR, stav 12/2013

Proč desetitisíce vysílačů? K čemu? Pro naše pohodlí a starost o časté volání? Proč tak extrémní rozšíření mobilních telefonů po celém světě v populaci za posledních 15 let? Potřebujeme vůbec používat Wi-Fi zařízení a mobilní telefony? Zcela jistě, pokud je to programováno a tlačeno lidem do hlav.

Telefonování pro slevu banánů v supermarketu, čínské nudle, polská kuřata, německá másla 3. kvality, španělské broskve 3. jakosti s 50 % snížením a akcí pouze do neděle?,  atd.…Tak kupujete lži zabalené do trojského koně.

Ne, ani jedno z toho Vážené dámy, Vážení pánové. Skutečný účel používání mikrovln je mimo jiné sledovat, odposlouchávat, řídit chování, myšlenky a emoce jedinců, šířit strach a chaos, kontrolovat území, manipulovat a řídit počasí, vyrobit přírodní katastrofy když je to potřebné – hurikány, zemětřesení, tsunami, záplavy, sucha, sněhové kalamity. Vše podle manuálu tiché zbraně pro tichou válku. V režii rozděluj a panuj a v duchu totalitárního fašistického zotročení všeho a všech. Vítejte na vězeňské planetě, kde probíhá bitva o vaši duši, kde se z majority lidí vytváří chovné stádo a cvičené opice. Ano, žijeme v korporátním typu sociálního experimentu zahrnující všechny aspekty našeho života.

Stačí si všímat jaké je chování, vyjadřování, způsoby a život všech dnešních generací a porovnat ho s dobou 20, 30, 50, 75, 85 a 100 let nazpět.

A kdo se usmívá tomuto tvrzení jako konspirační bláboly, nepodložená fakta, atd. tak se mohu usmát jeho neznalosti, naivitě, nepochopení, a také jeho plytké a povrchní vnímavosti světové scény, její agendy a mechanismů, které ji režírují. Doporučím pak seznámit se a prostudovat tyto materiály:

 • Silent Weapons for Quiet Wars,

 • Report from Iron Mountain,

 • Weather as a Force Multiplier Owning the Weather in 2025,

 • High-power ELF radiation generated by modulated HF heating of the ionosphere can cause Earthquakes, Cyclones and localized heating,

 • National program in Weather Modification 1966,

 • MK Ultra Mind Control of Humanity,

 • Tavistock Institute of Human Relations,

 • Projekt L.U.C.I.D,

 • The Matrix Deciphered,

 • Black Projects Follow the Money,

 • Deborah Tavares Interview with Barrie Trower,

 • 20 Amended Declaration of BarryTrower

 • a tucet dalších.

DSC08228Obr. 6: Přijímací zařízení na střeše Technické univerzity ve Zvolenu

Rektorát VŠB-TUOObr. 7: Střecha budovy rektorátu VŠB-TUO Ostrava

2016-07-17_Varenská office centrumObr. 8: Střecha budovy Varenská Office Centrum, Ostrava

Elektrosmog a hexagonální síť polí

Elektrosmog neboli elektromagnetické znečištění prostředí vzniká působením frekvencí různých elektromagnetických polí, která nás obklopují zejména ve městech. Jedná se o uměle vytvořená elektromagnetická pole, která vyzařují všechna elektrická zařízení, především vysílače mobilních a datových operátorů, vysokofrekvenční elektrická vedení, trafostanice, ale také veškeré elektrospotřebiče v domácnosti, jako jsou mobilní telefony, elektrické či indukční vařiče, televizory, počítače, rádia, radiobudíky a další.

Na obrázcích (9,10,11) vidíme složené EMP propojena do uzlů, které vytváří síť hexagonálních buněk pokrývající celá rozlehlá území, kde je šířen mikrovlnný signál. Veřejné budovy jako soudy, nemocnice, úřady, pošty, školy, školky, univerzity, hotely, obchodní centra, výrobní závody, městská hromadná doprava, vlaková a autobusová doprava, obytné budovy, městské parky, lesy, celé státy jsou zamořeny umělými elektromagnetickými poli generující elektrosmog.

original (2)Obr. 9: Hustá mikrovlnná želatina polí

originalObr. 10: Hexagonální mřížky sítí vytvořené zdroji a vysílači

Termín elektrosmog je umělého původu, ale je to nejlepší způsob jak popsat znečištění našeho prostředí elektromagnetickými poli (EMP). Oficiálně se začali systematicky analyzovat elektromagnetické vlivy na člověka a životní prostředí ke konci 70. let 20. století.

K objasnění těchto polí se používáobvykle umělé slovo „smog“, což je kombinace anglických slov „kouř“ a „mlha“. Jiné než smog způsobuje znečištění ovzduší, které můžeme cítit a vidět. Znečištění našeho životního prostředí elektromagnetickými poli (EMP) nejsme schopni vnímat přímým způsobem. Proto musíme používat důvěryhodné nástroje a měřící metody kompetentních lidí, aby bylo možné čelit této emocionální diskusi.

cellular baseObr. 11: Hexagonální uzly EMP

Některé z biologických účinků EMP – mikrovln jsou:

– nespavost

– poruchy koncentrace

– oběhové potíže

– bolesti hlavy

– únava

– hučení v uších

– nervozita

– alergie

– deprese

– poklesy výkonu

– neplodnost

– deprese k sebevraždám

– schizofrenie

– paranoia

– šílenství

– rakovina

– smrt

Minorita vědců z různých států světa upozornila ve svých studiích na enormní rizika a nebezpečí EMP:

– Freiburgský apel (2002),

– Bambergerský apel (2004),

– Bambergerský dopis doktorů (2006),

– Mezinárodní apel doktorů (2012) a další.

pokračování…

OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie