Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Mechanizmus účinku na ľudskú psychiku

1408080632_amfbroptyosyelgPre pochopenie mechanizmu psychofyzického vplyvu na človeka je potrebné si predstaviť štandardný operačný systém. Načítanie do operačného systému nevyhnutných pre život programových modulov sa odohráva v priebehu výchovy, vzdelávania a získavania človekom praktických životných skúseností v konkrétnom sociálnom prostredí.

Podobne ako všetky operačné systémy, aj operačný systém – človek je atakovaný útokmi vírusov zvonku. Vírusy predstavujú znakové balíky (démoni), ktoré sa snažia preniknúť do softvérových modulov obchádzaním prirodzených ochranných antivírusov. Vtedy začína vedomie zlyhávať a núti človeka robiť to, čo nie je pre neho prirodzené a ani žiadna iná logika to nevie vysvetliť.

Vedomie je prekladateľ zabezpečujúci spojenie medzi vonkajším a vnútorným svetom. Je to akýsi logický kryštál, ktorého funkciou je lom informačných vĺn a zároveň je to aj univerzálny antivírusový modul, ktorý zabraňuje potenciálne nebezpečným vírusom preniknúť do hlavnej databanky bez súhlasu globálneho operačného systému globálnych vedomostí.

Hlavným a jediným prirodzeným antivírusom je logika zdravého rozumu. Logika zdravého rozumu sa môže u človeka vypnúť úplne nepredvídateľne v čase silného emocionálneho vzrušenia, pri konzumácii jedla, na hranici medzi spánkom a bdením, atď. Je pravidlom, že prvá dierka sa prepaľuje v polospánku, alebo v spánku. Následne vírus pomaly „narúša“ vnútorné zdroje vedomia a zapĺňa stále viac a viac priestoru.

Pred „materializáciou“ vo všeobecnej realite sa najprv vírus Znalostí rodí v niektorej hlave a následne sa začína množiť a šíriť po planéte v hľadaní určitej spúšťacej kapsuly – priechodnej diery k stredu riadiaceho rozhrania reality. Vedomie človeka môže byť použité, tak povediac bohom aj diabolom, paralelnými svetmi, globálnou sieťou v podobe zariadenia na príjem informácií zvonku. Toto zariadenie tiež slúži na „zabalenie“ získanej informácie do určitého logického štandardu pre jej prenos do centra planéty pre ďalšie kódovanie a vysielanie na ďalšiu úroveň globálnej logickej siete.

Univerzálne ľudské vedomie je multiprocesný super systém dešifrovania zvonku prichádzajúcich kódovaných správ. Súčasný filmový priemysel v celej svojej vizuálnej presvedčivosti a špeciálnymi efektami je namierený hlavne na to, aby oslnil diváka a potlačil kritiku jeho zdravého rozumu. Núti človeka so široko otvorenými očami a ústami vnímať všetko, čo sa deje s absolútne „zmrazeným“ stavom operačného systému.

Úlohu spustenia kapsule vykonávajú primitívne ľudské osoby s absolútne chýbajúcou logikou zdravého rozumu. Cez „deravé“ vedomie týchto idiotov prenikajú vírusy do hlavnej databázy, čím poškodzujú prácu celého operačného systému. Strachy, od ktorých človek uteká, sa vždy premieňajú v démonov, ktorí po celý život nasledujú človeka. Viera, to je cesta smerom k znalostiam. Ľudia nemyslia – znalosti sú im programované od detstva do DNA a sú dedičné.

rogozin-georgij-georgievichZnalosti vládnu svetu. Znalosti sú druh moci a predvídanie udalostí – ich riadenie. Znalosť štruktúry osobnosti človeka a spôsobov vplyvu na jeho psychiku umožňujú vyvinúť počítačové technológie na takej úrovni, ktorá umožňuje diagnostikovať fyzický a psychický stav človeka a taktiež napraviť tento stav prostredníctvom priameho prístupu k podvedomiu osobnosti. Tento prienik zosilňuje schopnosti akéhokoľvek človeka, ktoré má založené od narodenia. Jednoducho povedané, pokiaľ prinútime pracovať aspoň polovicu mozgových buniek, tak človek získava „nadprirodzené“ schopnosti.

Týmto spôsobom je možné určiť vhodnosť človeka ku konkrétnemu pracovnému miestu. Je možné odhaliť tých, ktorí pracujú pre zahraničné spravodajské služby. Sondovanie odhaľuje skryté sklony, alebo sebecké zámery. Je možné vidieť zlozvyky alebo tendencie k alkoholu, drogám alebo sexuálnym zvrátenostiam. Žiadny maniak neprejde bez povšimnutia.

V súčasnom Rusku sú tieto programy schopné nielen zabezpečiť psychofyzickú výkonnosť najvyšších predstaviteľov štátu, ale aj ich ochranu pred takzvaným psychofyzickým  vplyvom nepriateľa. Zatiaľ sa bezpečnosť vyšších predstaviteľov  vo väčšine prípadov chápe vo forme vytrénovanej ochranky, ktorá chráni objekt pred guľkami zabijaka. Ale v súčasnosti je možné ľudí zabíjať na diaľku nielen guľkami, ale aj najnovšími jemnými účinkami na mozog.

Existuje napríklad laserová psychokorekcia na diaľku. Špeciálnym spôsobom modulovaný laserový lúč zameraný správnym smerom je schopný mentálne paralyzovať ľudí, napríklad ostreľovačov. Je možná masová psychokorekcia prostredníctvom telekomunikačných kanálov – televízie, rádiá, počítačových sietí a dokonca prostredníctvom tlače. Prostredníctvom nich pôsobí nepostrehnuteľný vizuálno-zvukový sémantický účinok a takúto zbraň je možné úspešne použiť „v horúcich miestach“, tam, kde je to potrebné. Existuje už špeciálny video skener na odhaľovanie skrytých obrazov v televíznych programoch umožňujúci detekovať používanie týchto zbraní nepriateľom.

boris_konstantinovich_ratnikovV súčasnosti metódami psychologickej korekcie vedia vymazať osobnosť človeka a naprogramovať do jeho mozgu jeho druhé „Ja“. Táto technológia môže byť použitá pre zlo, napríklad vytvorením skutočných zombie. Hrany psychotechnológií  sú veľmi rôznorodé. Systém skrytého výsluchu môže byť použitý v telefonickom rozhovore posielaním provokujúcich impulzov druhému účastníkovi rozhovoru. Po zmene harmónie tónu hlasu druhého účastníka rozhovoru, špeciálny počítačový komplex doslova „presvieti“ daného respondenta.

Preniknutie na vyššie „poschodia“ psychiky, ktoré v dávnych kultúrach vyžadovalo dlhoročný tréning, alebo použitie drog, dávalo človeku neobyčajné schopnosti. V súčasnosti existuje možnosť „rozšíriť vedomie“ pomocou súčasných technológií bez spôsobenia ujmy na svojom zdraví a zachovania si čistého myslenia.

Psychosémantický rezonátor, to je už nová záležitosť. On dáva človeku skutočne rozprávkové možnosti: inštrumentálne cez svoj počítač nadviazať kontakt so svojím nadvedomím a podvedomím. Samotný rezonátor je programový komplex založený na psychologickom systéme. Dáva do rúk osoby ovládacie prvky riadenia nevedomými psychologickými sférami. S jeho pomocou je človek schopný vedome zveľaďovať svoje „Ja“, pracovať so svojím podvedomím, vysporiadať sa s vnútornými konfliktami, posilniť motiváciu a vytvoriť nezdolnú vôľu.  A to nie je rozprávka, ale vedecké fakty, technológie a metódy práce.

„Obraz sveta v predstavách špeciálnych služieb.“

Boris Konstantinovič Ratnikov – generálmajor v zálohe, Federálna služba bezpečnosti Ruskej federácie

Georgij Georgievič Rogozin – generálmajor v zálohe, Služba bezpečnosti prezidenta Ruskej federácie

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie