Kategórie

Naši partneri





Flag Counter

Ľudská imunita a informačná závislosť

„Naše osobné vedomie sa dnes jednoducho zmenilo na akýsi „odpadkový kôš“, kde „zlievame“ všetky potrebné aj nepotrebné informácie, ktoré sa k nám dostávajú v rámci akejsi informačnej závislosti pri komunikácii s ľuďmi, získané z médií, z internetu, televízie, z odpozorovaného v živote udalostí a javov.

Ale táto informácia pozostáva z mentálnych obrazov jedného alebo druhého znamienka (+ a -), to znamená, že predstavuje zodpovedajúcu energiu, ktorej tok narúša vnútornú energetickú rovnováhu a spôsobuje určitú reakciu našich vnútorných orgánov.

A zároveň si zadávame otázku, prečo nás zvnútra „trápia“ rôzne choroby a neduhy?

Snažíme sa hádať a „ťahať za uši“ rôzne vymyslené dôvody tohto nepohodlia, ale v skutočnosti sú nasledovné: každý živý organizmus má určitú energetickú schránku, ktorá ako ochranný obal obklopuje jeho telo. Ochorením možno nazvať oslabenie ochrany energie alebo rednutie – narušenie aury.

Ak sa zameriame na subjektívne vnemy duše, potom pojem choroba môže zahŕňať príjem určitého náboja negatívnej energie jemnohmotným telom a potom sa zotavenie bude chápať ako obnovenie energetickej rovnováhy jemnohmotného tela. Príčinou chorôb človeka je určitá nerovnováha v interakcii fyzického tela s prostredím, spôsobujúca poruchu jeho vnútorných štruktúr v dôsledku skreslených tokov energie smerujúcich do tela.

V dôsledku narušenej výmeny energie sa dodávka energie začína uskutočňovať podľa skreslenej schémy a v dôsledku toho začínajú trpieť orgány a tkanivá, sú narušené systémy výmeny tepla, prívod tekutín, drenáž, sú narušené metabolické procesy, a práca vylučovacích systémov sa spomaľuje.

Prejavy takýchto porúch sú malátnosť, bolesť, slabosť, zvýšený krvný tlak, výskyt rôznych onkologických ochorení atď.

Imunita je schopnosť buniek odolávať deštruktívnym vplyvom okolitého agresívneho prostredia, ktoré bolo pôvodne začlenené alebo vnesené do tela. Na „každodennej“ úrovni sa imunita chápe ako schopnosť buniek produkovať určité potrebné množstvo určitých prvkov ochrany, ktoré priamo závisia od povahy škodlivého účinku hrozby pre ne. Nazvime to – „špecifická imunita“, alebo od tohto charakteru nezávislá – „nešpecifická imunita“.

Nešpecifická imunita je úplne otvorený, korelačný (rigidný vzťah) systém umožňujúci nástup pozitívnej korekcie ľudského tela, ktorá prispieva k ochrane, a to z jeho vlastnej strany aj z vonkajšej strany. A predovšetkým na bunkovej úrovni a na obehovej úrovni je faktor psi vždy prítomný na základe imunitnej ochrany.

So zvýšením množstva akéhokoľvek patogénu v okolitom priestore bunka chránená imunitným systémom uvoľňuje psi-energiu a vďaka tomu sa absorbuje nadmerné množstvo negatívnych informácií, ktoré boli určené na „usadenie“ v tejto alebo iných bunkách. .

Choroba človeka sa vyskytuje, keď dostáva nadmerné množstvo informácií prostredníctvom toku informácií, pozitívnych aj negatívnych. Je absolútne spravodlivé považovať stres za jednu z hlavných príčin chorôb. V tomto prípade je obnovenie funkcií ľudského tela možné iba vtedy, ak dostane značné množstvo energie pozitívneho znamenia, ktoré môže pochádzať buď zvonka (prenesené inou osobou), alebo môže byť zhromaždené alebo generované jedincom samým (koncentráciou vnútorných zásob alebo príjmom dodatočnej energetickej rezervy).

Prípady uzdravenia ľudí, ktorí ochoreli na vážne choroby, v dôsledku úspešného užívania liekov alebo účinného chirurgického zákroku, sú legitímne, ale ich nekontroverznosť je skôr výnimkou ako pravidlom.

Ani jedna úspešne vykonaná operácia, ani jeden medicínsky prípravok či zákrok nedokáže pacienta postaviť na nohy bez riadneho doplnenia energie tým, že do jeho vedomia prenikne potrebné množstvo psi-informácií pozitívneho smeru.

Čím menej je človek náročný na podmienky svojej existencie a čím menej potrebuje k životu komfort, tým je bližšie k prírode. Veď nie nadarmo stará múdrosť hovorí: „Šťastný je ten, kto je sebestačný v minime, ktoré má!“

Trvanie nášho života je spontánne a je určené takými faktormi, ako je odmietanie zla, ktoré ničí energetický ochranný obal a schopnosť vyžarovať pozitívne vyžarovanie dobra mimo nás. Láskavosť by mala byť prioritou ľudského života!

Človek by mal selektívne pristupovať k prijímaniu informácií, nesústreďovať sa na negatívne a vedome dávkovať rôzne prijaté informácie.“

Boris Konstantinovič Ratnikov (11.06.1944-05.12.2020) – pôsobil v KGB v Moskve, od roku 1981 – 1982 a 1985 – 1987 pôsobil v Afganistane. Od roku 1991 bol prvý zástupca náčelníka Hlavnej správy bezpečnosti RF. V rokoch 1994 – 1997 bol hlavný poradca bezpečnostnej služby prezidenta RF a poradca náčelníka Federálnej služby RF.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie