Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Kto postavil obrovský múr vysoký 500 metrov v horách Jakutska?

Nedávno bol na videu a fotografiách v zasnežených horách Jakutska v Rusku zachytený záhadný objekt nazvaný „nekonečná stena“. Video, ktoré natočil fotograf Dmitrij Lyašeev, bolo prvýkrát zverejnené v kanáli SD News of Yakutia. Zábery z lietadla jasne ukazujú predĺženú zasneženú stenu ideálneho obdĺžnikového tvaru neskutočnej veľkosti, ktorá presahuje horizont a zdá sa, že sa tiahne naozaj nekonečne. Jej začiatok je skrytý v údolí v pozadí a stráca sa v diaľke hôr, vyčnieva na pozadí zasnežených hôr s jedinečným rovnomerným obrysom.

Niet pochýb, že ide o umelo vytvorený objekt, ale kto, prečo a kedy postavil takú obrovskú stenu? Podľa autora tohto materiálu je výška tohto nezvyčajného útvaru po celej dĺžke asi 500 metrov. Všetko videné spôsobuje úplný úžas a predtým sa nenašli na pevnine žiadne analógie s ničím. „Je potrebné vykonať dôkladnú štúdiu tohto útvaru alebo štruktúry,“ zdôraznil fotograf.

Je zvláštne, že sa nikde predtým neobjavili žiadne informácie o takejto starodávnej a gigantickej stavbe na území Jakutska. Aký starý je tento „nekonečný múr“ a kto ho postavil? A hlavne – prečo súčasná veda o tejto záhadnej štruktúre mlčí. Pozrime sa na niekoľko možných vysvetlení toho, prečo niekto postavil takú obrovskú stenu v horách vysokých 500 metrov.

Ochrana pred prírodnými katastrofami. V regiónoch s aktívnym horským terénom sa často vyskytujú prírodné katastrofy ako snehové lavíny, zosuvy pôdy, silný vietor, ničivé dažde a iné prírodné katastrofy. Vybudovanie 500 metrov vysokého múru môže predstavovať preventívne opatrenie na ochranu obývaných oblastí, poľnohospodárskej pôdy a infraštruktúry pred takýmito hrozbami. Takáto stena môže slúžiť ako bariéra zabraňujúca vstupu nebezpečných prírodných živlov do sídiel a iných zraniteľných oblastí.

Vojenské obranné účely. Stavba obrovskej steny môže mať vojenský účel. Takáto stena by mohla slúžiť na vytvorenie nepreniknuteľnej bariéry, ktorá by chránila územia pred nepriateľskými inváziami. V horských oblastiach, kde je prístup do niektorých oblastí obtiažny, môže byť účinným prostriedkom obrany vysoký múr, ktorý kontroluje prístup do strategicky dôležitých oblastí a priechodov.

Hydrologické účely. Výstavba múru môže súvisieť s hospodárením s vodnými zdrojmi v regióne. Obrovský múr sa dá využiť na vytvorenie nádrže, ktorá umožní zhromažďovať a skladovať veľké množstvo vody potrebnej na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, zásobovanie obyvateľstva vodou či výrobu energie prostredníctvom vodných elektrární. Taktiež múr môže slúžiť na reguláciu rozloženia vodných zdrojov v regióne v súlade s potrebami spoločnosti.

Náboženské alebo kultúrne účely. V niektorých prípadoch je výstavba obrovských múrov spojená s náboženskými alebo kultúrnymi motívmi. Môže mať symbolický význam alebo slúžiť špeciálnemu rituálnemu alebo obradnému účelu. Takéto štruktúry by mohli byť použité pri náboženských obradoch, ako symbol hranice alebo bariéry medzi svetom ľudí a duchovným svetom, ako aj na udržiavanie posvätných miest a rituálnych miest.

Inžiniersky výskum. Stavba obrovskej steny môže byť spojená aj s inžinierskymi štúdiami alebo testovaním. Môže byť vytvorený na testovanie nových stavebných technológií alebo materiálov na vyhodnotenie ich pevnosti, odolnosti alebo trvanlivosti. V takýchto prípadoch stavba nemala nutne praktický účel, ale slúžila skôr ako nejaký vedecký alebo inžiniersky experiment.

Predtým sa na kanáli Windows Witness a v komunite Secret Chronicle Zen diskutovalo o „Veľkej bielej stene“ – záhadnom umelom objekte na dne Tichého oceánu, ktorý bol záhadne vymazaný zo všetkých máp sveta. Možno existuje priamy vzťah s objektom z Jakutska. Pripomeňme si, že na dne Tichého oceánu, rozprestierajúceho sa od severného pólu na juh, sa nachádza neuveriteľný umelo vytvorený objekt – obrovská stena známa ako „Veľká biela stena“. Tento záhadný objekt sa stal predmetom záujmu konšpiračných teoretikov, ktorí ho prezývali „kameň úrazu“ a „základný kameň Zeme“, keďže veria, že na tejto stene sa drží rovnováha celého sveta. Táto stena je široká takmer dva kilometre, presne sa zhoduje so 180. poludníkom a pretína celú dĺžku dna Tichého oceánu bez odchýlenia sa od stanoveného kurzu. Doslova sa vznáša pod pevninou na našom Ďalekom východe, znovu sa vynorí v Severnom ľadovom oceáne a náhle končí na severnom póle, v bode, kde začína nultý poludník.

Adepti alternatívnej histórie veria, že predstavitelia takzvaných starovekých vysoko rozvinutých civilizácií, ktoré pravdepodobne existovali v predpotopných časoch, mohli postaviť „Veľký biely múr Zeme“. Je tiež možné, že záhadnú stavbu postavili mimozemšťania, ktorí podľa niektorých teórií navštívili našu planétu v dávnej minulosti, keď boli oceány ešte suchou zemou, a ťažili užitočné zdroje v slnečnej sústave.

Ak predpokladáme, že táto stena je technologický artefakt, potom môžeme usúdiť, že naša planéta bola vytvorená umelo, podľa jednej verzie s pomocou niekoho. To všetko nás núti klásť si otázky o pôvode a povahe tejto záhadnej stavby – ide o podzemnú cestu s dĺžkou 19 900 kilometrov alebo je to stále hradba pevnosti? Možno sú to stopy činnosti podzemnej civilizácie? Existujú dokonca úplne fantastické hypotézy, ktoré tvrdia, že táto stena funguje ako regulátor hladiny vody vo Svetovom oceáne, schopný klesať a stúpať, alebo slúži ako akýsi balancér medzi pólmi, aby sa zabránilo možnosti katastrofického zvrátenia hladiny. Všetky tieto teórie upozorňujú na minulosť a povahu našej planéty. A dajú sa aplikovať aj na tajomný múr vysoký pol kilometra v Jakutsku. Ak sa pozriete pozorne, video jasne ukazuje podobnosť štruktúry steny v horách Jakutska s veľkou stenou Zeme na dne Tichého oceánu.

Kto a ako rozdelil celú zem starovekými megalitickými hradbami? Je zaujímavé, že geológovia a archeológovia objavujú po celom svete tieto záhadné stavby – obrovské staroveké múry zložené z kolosálnych kamenných blokov alebo jednoducho nevysvetliteľne vytvorené z monolitických útvarov, ktorých pôvod je zahalený tajomstvom storočí. Niektorí vedci naznačujú, že to môžu byť prírodné útvary vyplývajúce z dlhého zvetrávania, iní sú si však istí, že na celom východnom území Ruska, od Uralu po Kamčatku, sa rozprestiera sieť megalitických múrov, ktorých vek je neznámy. Možno milióny rokov. Je úžasné, že medzi výskumníkmi, ktorí študujú tieto tajomné steny Zeme, je veľa geológov, archeológov a antropológov. Je pozoruhodné, že všetky nájdené megalitické steny sa vyznačujú stopami tajomného násilného ničenia. Megality Uralu, Gornaja Šoria v Magadane, ako aj v štáte Montana a Kanada – všetky sú rovnako roztavené a miestami pokryté sadzami, na vrcholoch kamenných múrov sú viditeľné vypálené jamky. Napríklad bádateľ a spisovateľ Georgij Sidorov naznačuje, že megality na Sibíri by mohli byť „zničené termonukleárnymi údermi“, o čom svedčí aj ich tvar, ktorý sa pod vplyvom vysokých teplôt zreteľne zmenil.

To naznačuje, že máme pred sebou artefakty nejakej starovekej civilizácie, ktorá, žiaľ, katastrofu neprežila. Aké udalosti to mohli spôsobiť?

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie