Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Každý z nás je malý Nostradamus

Človek má úžasnú schopnosť predpovedať budúce udalosti aj bez zjavných podnetov zvonku. K tomuto záveru dospeli vedci z US Northwestern University po analýze výsledkov výskumu. To znamená, že naše podvedomie vie viac, ako si my sami uvedomujeme.

Predtuchy nie sú žiadnou novinkou pre vedcov, ktorí si už dávno všimli, že naše podvedomie má viac informácií ako naša vedomá myseľ. Napríklad zanietení hráči kariet môžu zažiť vzrušenie bez toho, aby si uvedomili, aké karty položil ich súper na stôl. Výskum Julie Mossbridgeovej ukázal, že naše podvedomie dokáže predpovedať budúce udalosti s malým časovým odstupom.

Ak napríklad sedíte pri počítači a pozeráte video alebo čítate správy na sociálnych sieťach, nebudete počuť, ako váš šéf pristúpi k vášmu stolu. Ak sa však na toto naladíte, môžete už vopred vycítiť blížiacu sa hrozbu a mať čas zavrieť všetky nepotrebné okná v počítači. Ide o preventívnu činnosť organizmu, ktorá umožňuje predpovedať fyziologické zmeny, ktoré budú nasledovať po udalosti.

Vedci tento jav nazývajú „anomálna preemptívna aktivita“, pretože sa nedá vysvetliť súčasným chápaním biologických procesov. Tento jav umožňuje predpovedať fyziologické zmeny bez akýchkoľvek indikátorov a vyskytuje sa v kardiovaskulárnom, nervovom systéme a koži.

Naše telo je navyše schopné účinne odolávať závažným ochoreniam. Štúdia z roku 2008 zistila, že optimistické myslenie má ochranné vlastnosti.

Výskumník Ronit Peled z izraelskej Ben Gurion University skúmal skupinu žien s rakovinou prsníka a zdravých žien. Ukázalo sa, že ženy s rakovinou čelili pred diagnózou negatívnym udalostiam, ako je smrť príbuzných alebo blízkych. Ochrannú úlohu však zohrávajú pocity šťastia a optimizmu.

Mechanizmus interakcie medzi hormonálnym, imunitným a centrálnym nervovým systémom pri odolnosti voči chorobám ešte nebol stanovený. Vedci majú v úmysle ďalej študovať vzťah medzi pozitívnym postojom a zdravím, aby mohli vyvinúť vhodné preventívne opatrenia.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie