Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Kreslenie je prospešné pre deti aj dospelých

Mnohí ľudia berú kreslenie len ako koníček, príjemnú aktivitu a nezamýšľajú sa nad tým, prečo je potrebné kresliť.

Kreslenie všetkého, dokonca aj nepochopiteľných figúr, obrazcov a abstraktných vecí, prináša svoje pozitívne dôsledky. A pokiaľ sa učíte kresliť intuitívnou technikou, potom rozvíjate aj veľa ďalších schopností.

Vedci vykonali veľa výskumov a uvedomili si, že kreslením by sa mali zaoberať všetci bez výnimky, bez ohľadu na prítomnosť talentu a špeciálneho vzdelania. Súčasná veda tvrdí, že zaoberanie sa výtvarným umením je nielen prirodzené pre každého človeka, ale aj veľmi užitočné.

1. Tvorivá práca, akou je aj kreslenie, znižuje stres a úzkosť

V nedávnej vedeckej štúdii, ktorej výsledky boli zverejnené, vedci navrhli účastníkom štúdie, aby sa zaoberali maľovaním. Už po 45 minútach bol u účastníkov pozorovaný významný pokles hladiny kortizolu – hormónu stresu. Psychologický vplyv rôznych druhov tvorivej činnosti je taký výrazný, že sa stáva čoraz bežnejším typom terapie pre obete domáceho násilia, ľudí, ktorí sa stali obeťami rôznych kriminálnych činov alebo utrpeli ťažkú stratu.

Kreslenie je jednoducho príjemné. Ale iba v tom prípade, ak to nie je akademická konštrukcia perspektív a iných čisto geometrických vzorov konštrukcie obrazu. Pokiaľ je kreslenie intuitívne, ak odzrkadľuje váš pohľad na svet, umožňuje rôzne vaše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aj keď nepasujú do kánonov štandardnej krásy, potom sa takéto kreslenie stáva skutočným potešením.

2. Kreslenie zlepšuje funkcie mozgu

Umenie pôsobí na náš mozog na neurónovej úrovni. V roku 2014 bol v časopise PLOS ONE zverejnený vedecký dokument, ktorý dokazuje, že výtvarné umenie môže zlepšiť spojenie medzi neurónmi ľudského mozgu. Podľa vedcov nám to pomáha lepšie sa zamerať na danú tému a rýchlo sa naučiť nové vedomosti.

Maľovaním sa začína rozvíjať pravá hemisféra mozgu. Zároveň sa zvyšuje efektívnosť vašej intelektuálnej práce. Tento bod je však platný len vtedy, ak máte dostatočnú aktivitu ľavej hemisféry mozgu. Jednoducho umelec môže byť talentovaný, ale nie dôvtipný, ale ten, kto sa zaoberá zložitou vedou a súčasne kreslí alebo hrá na hudobný nástroj, sa zvyčajne dostane do výšin.

3. Tvorivé umenie pomáha prekonať smútok a sklamanie

Zameranie sa na tvorivú činnosť naozaj pomáha zabudnúť na mnohé problémy. Ak chcete uniknúť od smutných myšlienok a zážitkov, vezmite do rúk stojan, farby, ceruzky a pastelky.

To opäť potvrdil vedecký experiment. Jeho účastníci boli vyzvaní, aby sledovali film „Projekt Laramie“, ktorý zvyčajne spôsobuje veľmi negatívne a dokonca depresívne emócie. Potom bolo publikum rozdelené do dvoch skupín. V jednom sa ľudia začali zaoberať udalosťami z filmu, zatiaľ čo účastníci druhej strany boli požiadaní o kreslenie nejakej krajiny. Následné testovanie ukázalo, že emocionálny stav „umelcov“ sa veľmi rýchlo vrátil do normálu, zatiaľ čo ostatní účastníci ešte dlho prežívali depresiu a úzkosť.

4. Bezmyšlienkové skicovanie pomáha sústrediť sa

Prínos možno získať nielen z vážneho maliarstva. Niekedy dokonca mechanicky vytvorené čmáranice na papieri môžu pomôcť v ťažkej situácii. Napríklad, ak sedíte na schôdzi alebo nudnej prednáške – vezmite si kus papiera a začnite ho napĺňať nejakými vzormi. Je dôležité, aby to bolo vykonávané úplne nepredvídateľne, bez akejkoľvek myšlienky alebo cieľa.

Podľa autorov štúdie táto jednoduchá technika pomôže vášmu mozgu zostať v centre pozornosti a pamätať si o 29 % viac, než keby ste len sedeli a počúvali.

Kreslenie poskytuje skutočný odpočinok a úľavu vašej nepokojnej mysli, ktorá je v súčasných podmienkach často preťažená. Takéto prepnutie vám umožní po kreslení produktívne a s radosťou pracovať. Výsledok pre vás predsa nie je taký dôležitý, nie ste umelcom, nemusíte sa báť, či sa zákazníkovi bude páčiť portrét alebo či bude možné predať obraz. Máte tú výhodu čistého potešenia z procesu.

5. Chcete vyriešiť problémy – nakreslite ich

Vedci si už dávno všimli, že je oveľa jednoduchšie nájsť východisko zo situácie, ak ju opíšeme na papieri. Ale autori tejto vedeckej štúdie išli ešte ďalej a ponúkli účastníkom, aby nakreslili svoje hlavné problémy. Výsledky prekonali všetky očakávania: viac ako polovica účastníkov uviedla, že po lekcii arteterapie sa ich problémy nezdajú tak veľké a v niektorých ohľadoch dokonca smiešne.

6. Kreslenie pomáha dosiahnuť stav toku

Pojem stav toku, alebo myšlienku toku navrhol Mihai Chikszentmikhii, americký filozof a psychológ a definuje ho ako duševný stav, v ktorom je osoba plne zapojená do toho, čo robí. Je charakterizovaný aktívnou koncentráciou, plným zapojením a zameraním sa na úspech v procese činnosti. Kreativita je jedným z klasických spôsobov, ako dosiahnuť tento stav, keď nie je autor zameraný na konkrétny koncový cieľ, ale je plne zameraný na samotný proces.

Kreslenie prirodzene formuje váš estetický vkus. Viac rozlišujete krásne a nie krásne. To všetko sa prenáša na ktorúkoľvek vašu aktivitu, kde postupne vylepšujete to, na čom pracujete.

Kreslením odhaľujete svoje kreatívne talenty. Ak pravidelne kreslíte, stále viac a viac chcete prenášať tvorivosť do iných oblastí: v živote, vo vzťahoch, v práci. Ľahšie sa vám tvorí, vymýšľajú nové veci a nachádzajú originálne cesty z ťažkých situácií.

Vďaka všetkým vyššie uvedeným bodom, kreslenie rozvíja mozog. Niet divu, že v materských školách a vo všetkých rozvíjajúcich aktivitách pre malé deti je prítomná kresba. Často nechápeme, prečo musíme kresliť, ale chceme to. Intuitívne si to prajeme. A kreslenie je navyše skvelý spôsob, ako vytvoriť jedinečné darčeky pre svojich priateľov a blízkych.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie