Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Konope je ideálnym produktom, ktorý podporuje reprodukciu včelstiev

Podľa zistení odborníkov na produkciu konope na Ukrajine je peľ z konope pochúťkou pre včely a samotný produkt má vynikajúce terapeutické vlastnosti.

Pestovatelia ukrajinského konope opísali vlastnosti medu na báze konopného peľu. Vzhľadom na záujem o terapeutické možnosti konopného medu tento materiál opisuje zaujímavú vedeckú štúdiu, ktorú uskutočnili vedci zo Štátnej univerzity v Colorade zaoberajúcu sa štúdiom biologického záujmu včiel o možnosť opelenia rastliny konope, ako aj štúdium vlastností konopného medu.

Včely veľmi obľubujú peľ z konopných polí, čo sa považuje za mimoriadne užitočný faktor pri zavádzaní a rozširovaní trvalo udržateľných metód záhradníctva a poľnohospodárstva v ekonomicky vyspelých krajinách. V jednom z vedeckých časopisov USA uverejnili vedeckú štúdiu „Rozmanitosť a hojnosť včiel na kvetoch technickej konope.“ Správa opisuje, ako vedci z Colorado State University vytvorili desať pascí na priemyselných výsevoch konopných plodín nachádzajúcich sa na severe štátu. Počas piatich dní v čase vrcholu obdobia kvitnutia boli analyzované včelie vzorky, ktoré spadli do vyššie uvedených pascí.

Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu experimentu sa v regióne opeľovalo malé množstvo iných plodín, vedci sa pokúsili určiť, či je konope „potenciálne hodnotným zdrojom peľu pre včely“, čo je produkt, ktorý zohráva rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní „udržateľnej produktivity“ v prírodných a poľnohospodárskych ekosystémoch.

Po analýze výsledkov vedci zistili, že do pascí sa chytilo 2000 včiel 23 rôznych druhov. Okrem toho vedci dospeli k záveru, že kvety konope sú „unikátnym príťažlivým produktom pre včely“, keďže predchádzajúce správy o populáciách, počte a rozmanitosti včiel, ktoré sa nachádzali v podobných experimentoch na iných tradičných plodinách, nepreukázali také veľké množstvo a počet druhov včiel.

Vedci dospeli k záveru, že „technické konope hrá dôležitú úlohu pri zabezpečovaní stability potravín pre včelstvá počas vegetačného obdobia.“

Ďalšou výhodou opelenia konopných polí je, že konope je ideálnym produktom, ktorý podporuje reprodukciu včelstiev. To znamená, že rôzne stresové faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú celkový stav biotopu včiel, sú do značnej miery kompenzované, ak sa včelstvá nachádzajú v blízkosti priemyselných výsevov technického konope. Vedci v priebehu experimentov dospeli k záveru, že konope je mimoriadne hodnotné z hľadiska ekologickej rozmanitosti. Kvety konope sú veľmi atraktívne tak pre včely žijúce vo včelniciach, ako aj pre všetky druhy divých včiel.

Ďalší záver, ktorý bol výsledkom experimentu je: „Prístup k hlavným fytochemickým látkam prostredníctvom peľu a nektáru z rôznych rastlinných zdrojov je mimoriadne dôležitý pre zvýšenie šancí na prežitie a rezistenciu voči patogénom biologického pôvodu na medonosných včelách.“

Americkí vedci sú presvedčení, že ďalší výskum zameraný na štúdium nutričnej hodnoty konopného peľu poskytne presvedčivý dôkaz o terapeutických výhodách konopného medu v porovnaní s inými druhmi včelích pochúťok získaných počas opelenia akýchkoľvek iných tradičných plodín.

Komentár Asociácie ukrajinskej technickej konope:

„Na území Ukrajiny v roku 2018 experimentovalo hneď niekoľko poľnohospodárskych výrobcov s možnosťou získania konopného medu. Výsledky uskutočnených vedeckých štúdií potvrdzujú výsledky získané americkými vedcami. Podľa zistení odborníkov na produkciu konope na Ukrajine je peľ konope delikatesou pre včely a samotný produkt má vynikajúce terapeutické vlastnosti.“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie