Kategórie

Naši partneriFlag Counter

K otázce o duchovnosti

book-18Po rozpadu Sovětského Svazu, ve kterém vládl vulgární materializmus, se probouzející se ruská křesťanská církev ustanovila jako nositel „duchovnosti“! Na to konto začala intenzívně vnucovat přes všechny masové informační prostředky názor, že spasení národu – v duchovnosti, a ona (církev) je jejím nositelem! Církev při tom obviňovala z morální rozloženosti především jako následek vulgárního ateizmu sovětských dob. V něčem má církev samozřejmě pravdu a v první řadě v tom, že po revoluci byla vytvořena nová víra, která se nazývala komunizmus, slibovala lidem rovnost a bratrství, spravedlnost, řeky s mlékem a medem, a to vše ještě za života a ne až po smrti! Na začátku bylo třeba jenom zneškodnit vrahy, kteří si nepřáli vybudovat ráj komunizmu na Zemi, potom bylo třeba opravit zničená hospodářství a opět zneškodnit „nepřátele nádoru“, a potom – Druhá Světová Válka a po ní rekonstrukce ekonomiky, potom Studená Válka, a nakonec Nikita Chruščev oznámil, že už nanější pokolení bude žít… v komunizmu!

Miliony lidí věřili tomu, že je možné vybudovat „komunistický ráj“ na Zemi a… utahovali si svoje opasky, dobrovolně pracovali patnáct – šestnáct hodin denně, aby aspoň jejich děti mohly žít v komunistickém „ráji“. A potom – aby děti dětí, a potom – děti dětí, dětí, a… přišel moment, kdy většina pochopila, že se hnali za „mrkvičkou“, kterou před ně „pověsili“ na udici přesně jako v pohádce o oslíkovi, kde byl osel donucen k pohybu potřebným směrem tím, že před jeho nosem pověsili mrkev na udici! Většina těch, kteří budovali komunizmus, pochopili, že ho skutečně vybudovali, jenže ne pro sebe, nýbrž pro „služebníky lidem“, kteří žili za komunizmu! K masovému probuzení došlo poté, co byly v letech 1987 a 1989 zničeny generátory, které působily na psychiku mas, které nutili lidi dělat to, co je výhodné pro loutkáře! Masy se probudily a… ztratily víru v dobro a spravedlnost! Což je přirozené a pochopitelné. Takže pouze tito loutkáři, kteří stáli za komunistickým „rájem“ na Zemi a křesťanským „rájem“ na „nebesích“, jsou pořád jedni a titíž – SOCIÁLNÍ PARAZITÉ!

Co se týká „duchovnosti“, o které mluví církevní hodnostáři, je nutné zde uvést některá upřesnění. Začneme tím, že do roku 1917 bylo pravověrné křesťanství, neboť takovým byl jeho název dlouhou dobu, bez mála TISÍC LET dominovalo v evropských zemích Rusů! V důsledku toho se mnohá pokolení rodila a umírala v klíně křesťanské církve. Narodil se člověk, donesli ho do kostela pokřtít, takže od malička byl tento člověk pod totální kontrolou církve, všechny svátky byly křesťanské, nedělní bohoslužby, farní školy, Boží zákon v gymnáziích a vyšších učebních institucích. Zkrátka křesťanství bylo státní vírou Ruského Impéria!

Skoro třicet pokolení se Rusové naplňovali křesťanskou „duchovností“ a skoro za tisíc let křesťanství na Rusi ta duchovnost měla dosáhnout velmi vysoké úrovně! Takže, co se stalo v roce 1917 a následující roky po revoluci? „Vysoce duchovní“ lidé zabíjeli jeden druhého po miliónech až do jejich kořenů, včetně dětí, a to jen proto, že patřili k jiným sociálním třídám a úrovním obyvatelstva. Ne proto, že by udělali něco špatně, nýbrž pouze proto, že patřili k třídám, které někdo prohlásil za nevhodné, podléhající likvidaci! A ti, kdo vydávali takové příkazy, nebyli Rusové podle státní příslušnosti, ani křesťany podle své víry, leč vírou jim byl Zlatý Býk – podstata Tóry! Takže rukama „VYSOCE DUCHOVNÍCH LIDÍ“, vypěstovaných v křesťanských podmínkách, se likvidoval VÝKVĚT RUSKÉHO NÁRODU! Příkazy na likvidaci dávali lidé, kteří nenáviděli ruský národ, jenže… příkazy plnili, v zásadě, ruští lidé, likvidovali své vlastní bratry, sestry, otce, matky a to nejen ve své národnosti, nýbrž i ve své vlastní krvi! Zabíjeli ty, kdo jim dělal zlo, ale i ty, kdo jim dělali dobro! Zabíjeli, znásilňovali, loupili, a… dělali to „vysoce duchovní“ lidé, kteří do sebe po mnoho pokolení vsakovali křesťanskou „duchovnost“!

Zde je třeba nemnoho popřemýšlet o tom, co je to vlastně za „duchovnost“! Tato církví uložená „duchovnost“ není nic jiného, než otrocká pokornost ke svému osudu, pokorné přijetí poslaného „shora“ atd. Když slyšeli každý den slova – „jsi OTROK“, lidé se stali i OTROKY V DUŠI! Ti otroci v duši pak zejména vytvářeli všechny ty excesy – zabíjeli, loupili, znásilňovali! Kam se tedy přes noc ztratila ta křesťanská duchovnost?

Ona se nemusela nikam vytrácet, jí ZKRÁTKA ANI NEBYLO! Ale byli tu duchovně zlomení lidé, ve kterých se hlavně v kostelech ničila všechna lidskost, vnucováním – JSI OTROK! JSI OTROK! Přece pouze otroci v duši jsou schopni toho, když uslyší sliby o vybudování ráje na Zemi, aby mohli zabíjet ostatní, absolutně nevinné lidi! Hlavní je, zasloužit se o místo v tom pozemském „ráji“ pro sebe i své potomky! Proto zabíjeli ostatní, včetně těch, kdo z nich udělal otroky v duši – kněze! Knězové přece slibovali ráj po smrti, jenže bolševici – ještě za života! Objevila se tedy nová, jen více vytoužená návnada, a… ty otrocké duše zapomněly na svoji vysokou „duchovnost“! Tohle by se přece nikdy nestalo, kdyby naši předkové zachránili védský světový názor, podle kterého je člověk SVOBODNÝ!

Je nutné respektovat někoho, kdo je HODEN ÚCTY!

Pomáhat je nutné tomu, kdo je HODEN POMOCI!

Milovat je nutné toho, kdo je HODEN LÁSKY, atd.

Duchovnost není v tom, že si člověk odstojí všechny služby v kostele, že se bude modlit dnem i nocí, že bude dodržovat všechny posty a kát se ze svých existujících i vymyšlených hříchů! Duchovnost není v tom, že se člověk zazdí zaživa v cele a bude se modlit… modlit… a modlit! Duchovnost není v tom, že člověk odejde na tiché místo a tam se bude opět modlit… modlit… modlit a přitom nic NEDĚLAT!

Všechno je to k ničemu, nikomu to nic nedá, kromě toho, že svůj život člověk prožije lehkomyslně, přičemž v sobě zničí člověka, právě svým fanatizmem v sobě spálí všechnu lidskost! Právě k tomuto postrkují duchovní činitelé ty nejaktivnější lidi, silné lidi národu, nutí je jít po nesprávné cestě při hledání duchovnosti a smyslu života! Kolik takových lidí už si tak zničilo svůj život, který prožili v modlitbách, místo toho, aby svoji energii nasměrovali na TVOŘENÍ, na BITVU NESPRAVEDLIVOSTÍ! Projevení vysoké duchovnosti není v tom, že si člověk odsekne palec levé ruky sekyrou, jen aby se nepoddal fyzickému pokušení! To je všechno – záměna pojmů!

Duchovní člověk si nepotřebuje odsekávat prsty, aby se nepoddal fyzickému pokušení – duchovní člověk prostě NEBUDE REAGOVAT NA CHTÍČ! Podobná reakce přece vypovídá o dominanci instinktů nad vědomím, což se NEMŮŽE STÁT ZA PŘÍTOMNOSTI DUCHOVNOSTI, K TOMU JEŠTĚ I VYSOKÉ! Ne proto, že duchovní člověk „něco takového nepotřebuje“, nýbrž proto, že u duchovního člověka NEMŮŽE BÝT ŽÁDNÁ RAKCE NA CHTÍČ SAMIČKY, u duchovního člověka můžou být přítomny pouze city LÁSKY K JEDNÉ JEDINÉ ŽENĚ!

Duchovní člověk staví zájmy ostatních, zájmy národu VÝŠE NEŽ SVOJE VLASTNÍ a dokonce VÝŠE NEŽ JE JEHO VLASTNÍ ŽIVOT! Za to všechno NEOČEKÁVÁ ŽÁDNÉ DÍKY! Duchovní člověk nehledá osobní výhody, nelituje se pro zájmy svého národu, nelze ho zastrašit, koupit, donutit udělat něco proti svému SVĚDOMÍ! Je možné ho pouze zabít, zničit ho fyzicky, ale i tak, duchovní člověk NEKLEKNE NA KOLENA, aby smířeně a se založenýma rukama při modlitbě čekal, až mu podřežou hrdlo, avšak bude se s nepřítelem prát do poslední kapky krve, do svého posledního dechu! Duchovní člověk neposvětí svůj život modlitbám Bohu, aby se po smrti dostali všichni do ráje, však posvětí svůj život reálným činnostem na blaho svého národu, nato, aby děti byly šťastné, aby staří lidé byli syti a upraveni, aby stát bohatl, aby bohatl národ, bohatl nejen materiálně, nýbrž i duchovně a pohyboval se přitom ke světlu přes osvícení věděním! Lidé, kteří nesou duchovnost, NEZAČNOU získávat MILIARDY na obchodě s ALKOHOLEM A CITGARETAMI, které už zahubily tolik životů, přinesli lidem tolik bolesti, rozvrátily tolik rodin, tolik dětí tu nechaly jako sirotky a vystrčily je na ulici! Lidé, kteří nesou duchovnost, nebudou krmit svině velikonočním beránkem, které babičky pekly svýma vlastníma rukama, a potom stály celou noc, poslouchaly velikonoční bohoslužbu, aby poté mohly svého velikonočního beránka strčit svatému otci!

Tohle všechno NENÍ DUCHOVNOST, však pouze vidina duchovnosti! A to se nevztahuje pouze k pravověrnému křesťanství, nýbrž i ke všem ostatním vírám, které vytvořili sociální parazité, aby mohli manipulovat vědomím mas! Duchovnost nenesou ani východní „guru“ různého zaměření, protože jak mnoho by člověk meditoval, Svět se od toho NESTANE LEPŠÍM! Jakýkoliv způsob meditace je pouze jiný způsob modlitby, protože se jimi spouští i stejné mechanizmy a, zpravidla, slouží ke stejným cílům – odvést lidi od REÁLNÝCH SKUTEČNOSTÍ, které OPRAVDU MOHOU ZMĚNIT SVĚTLEPŠÍMU! Činnostmi, po kterých se člověk stane lepším, z něho budou kapku po kapce vytlačovat otroka a zvíře!

Z knihy Možnosti rozumu III. 5. února 2009, Nikolaj Levašov

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie