Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Intenzívny rybolov vedie k rýchlej evolúcii

Vedci po prvýkrát objavili genetické zmeny, ktoré spôsobujú rýchlu evolúciu rýb v dôsledku intenzívneho rybolovu. Tieto zmeny boli pre vedcov predtým neviditeľné.

V posledných desaťročiach mnohé komerčné ryby rástli pomalšie a dospievali skôr, čo viedlo k zníženiu úlovkov a zvýšeniu odolnosti rýb proti nadmernému využívaniu. Vedci už dlho predpokladajú, že rýchle vývojové zmeny v rybách sú spôsobené intenzívnym tlakom výlovu.

„Väčšina ľudí považuje evolúciu za veľmi pomalý proces, ktorý prebieha tisícročia, ale k evolúcii môže dôjsť aj veľmi rýchlo,“ hovorí vedúca autorka štúdie Nina Overgaard Terkildsen, profesorka na Cornell University.

Článok „Genomické posuny, ktoré sú základom paralelného fenotypového vývoja v reakcii na rybolov“, bol uverejnený v časopise Science.

Rybolov sa takmer vždy zameriava na najväčších jedincov. „Pomaly rastúce ryby budú menšie a lepšie sa vyhýbajú sieťam, takže budú mať väčšiu šancu preniesť svoje gény na ďalšie generácie. Rybolov tak môže spôsobiť rýchle vývojové zmeny v miere rastu a ďalších vlastnostiach, “uviedla Terkildsen. „U divých rýb vidíme veľa príznakov tohto vplyvu, ale nikto nevedel, čo je základom týchto genetických zmien.“

Skupina vedcov využila experiment uverejnený v roku 2002. V laboratóriu simulovali lov na šesť populácií rýb Atlantic silversides, ktorých dĺžka nepresahuje 6 palcov. V dvoch populáciách boli odstránené najväčšie kusy; v ďalších dvoch populáciách boli najmenší jedinci odstránení; a v posledných dvoch populáciách bol rybolov náhodný. Po iba štyroch generáciách viedol výber k takmer dvojnásobnému rozdielu vo veľkosti medzi skupinami.

Tím identifikoval stovky rôznych génov v celom genóme, ktoré sa postupne menili medzi populáciami vybranými pre rýchly a pomalý rast. Pozorovali tiež veľké koherentné génové bloky, ktoré sa menili spoločne.

Prekvapivo sa tieto veľké zmeny vyskytli iba v niektorých populáciách. To znamená, že v tomto experimente bolo pre ryby niekoľko genómových riešení, ktoré im umožnili zväčšiť alebo zmenšiť sa.

Štúdie, ako táto, môžu zhodnotiť ľudský vplyv a zlepšiť naše pochopenie aká je rýchlosť dôsledkov ľudskej činnosti a zložitých prispôsobení, pretože neustále formujeme vývojové trajektórie druhov okolo nás.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie