Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Propaganda

„Menšina objavila skvelý spôsob, ako ovplyvniť väčšinu. Ukázalo sa, že názor más je možné formovať tak, aby svoje novonadobudnuté sily nasmerovali k striktne stanoveným cieľom. To je v dnešnej spoločnosti nevyhnutné. Akýkoľvek spoločensky významný krok – v oblasti politiky, financií, priemyslu, poľnohospodárstva, charity, školstva alebo akéhokoľvek iného – dnes musí byť uskutočnený pomocou propagandy. Propaganda sa stáva nástrojom neviditeľnej vlády.

Predpokladalo sa, že univerzálna gramotnosť je potrebná na to, aby sa obyvateľ naučil ovládať okolité prostredie. Keď si osvojí čítanie a písanie, osvojí si schopnosť vládnuť – to bola demokratická doktrína. Ale univerzálna gramotnosť nedala človeku rozum, ale sadu pečiatok potretých farbou z reklamných sloganov, úvodníkov, publikovaných vedeckých údajov, žuvačiek, žltých listov a otrepaných historických informácií – z čohokoľvek, len nie z originality myslenia. Milióny ľudí majú rovnakú sadu pečiatok a ak tieto milióny zasiahne rovnaký podnet, bude aj odpoveď rovnaká. Tvrdenie, že drvivá väčšina Američanov získava väčšinu svojich nápadov týmto veľkoobchodným spôsobom, sa môže zdať prehnané. Propaganda – v širšom zmysle organizovaná činnosť na šírenie tej či onej viery alebo doktríny – je mechanizmom rozsiahleho navrhovania názorov.“

Z knihy „Propaganda“ Edwarda Bernaysa (r. 1928)

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie