Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Hnojenie vzduchu oxidom uhličitým na podporu rastu rastlín

V roku 1920 časopis Scientific American uviedol, že v atmosfére nie je dostatok CO² a že výnosy plodín je možné výrazne zvýšiť pomocou emisií CO² z komínov a že krajina bola pokrytá hustými lesmi, keď boli hladiny CO² oveľa vyššie.

Oxid uhličitý na hnojenie vzduchu.

Dr. Alfred Gradenwitz

Jednou z hlavných zložiek tela rastlín je atóm uhlíka, ktorý tvorí asi polovicu organickej hmoty. Názor, že tento uhlík pochádza z pôdy, bol dlho odmietaný, súčasný výskum ukázal, že atmosférický oxid uhličitý je absorbovaný chlorofylom a prevádzaný na organické zlúčeniny.

Zatiaľ čo atmosférický vzduch je v súčasnosti relatívne chudobný na oxid uhličitý, ktorého obsahuje iba asi 0,03 percenta, v ranom období vývoja našej planéty, keď bol pokrytý hustými lesmi, z ktorých pochádzajú naše ložiská uhlia, obsahoval neporovnateľne viac tohto plynu.

Táto skutočnosť naznačovala zvýšenie úrodnosti pôdy zvýšením obsahu oxidu uhličitého v nej a vytvorením podmienok pripomínajúcich podmienky predpotopných epoch. Aby sa takýto proces mohol uskutočniť na akejkoľvek výrobnej linke, bol samozrejme potrebný lacný zdroj kyseliny uhličitej.

Toto objavil doktor Fr. Riedel z Essen-an-Ruhr v spalinách unikajúcich zo všetkých tovární, hlavne však z vysokých pecí, ktoré doteraz mohli uniknúť do atmosféry bez užitočného účelu. V súlade s tým sa pustil do vývoja postupu, pri ktorom boli získané patenty a ktorý bol vo veľkom rozsahu podrobený praktickým skúškam.

Najskôr boli postavené tri skleníky, z ktorých jeden slúžil na testovanie a ďalšie dva slúžili na porovnanie. Do skleníku sa dodávali vyčistené a vyhorené odpadové plyny z vysokej pece prepichnutým potrubím, ktoré prechádzalo celým skleníkom v smere dopredu a dozadu. Dodávka plynu sa začala 12. júna, keď bol rast rastlín v plnom prúde.

Pri starostlivom čistení a úplnom odstránení zložiek, ako je síra, sa zistilo, že plyn nemá žiadne škodlivé účinky. Naopak, už o niekoľko dní po začiatku testu bolo možné v testovacej miestnosti pozorovať bujnejšiu vegetáciu ako v kontrolných miestnostiach. Zistilo sa, že listy ricínových bôbov v skleníku napájanom plynom boli široké viac ako jeden meter, zatiaľ čo najväčší list v porovnávacích miestnostiach bol široký iba asi 58 centimetrov.

Rastliny vystavené oxidu uhličitému tiež vykázali výrazný rastový pokrok. Pri rajčiakoch vysadených v inej časti skleníka sa pre daný počet plodov dosiahol výťažok 29,5 kg, zatiaľ čo hmotnosť rovnakého počtu plodov v porovnávacej miestnosti bola 81,3 kg, to znamená o 175 % viac.

Pri súčasnom výseve uhoriek sa zaznamenal mierne menší rozdiel: výťažok v porovnávacích miestnostiach bol 138 kg a v testovacej – 235 kg, čo zodpovedá zvýšeniu výťažku o 70 %. V tejto súvislosti bol zaznamenaný zaujímavý jav: zatiaľ čo uhorky v kontrolných miestnostiach mali svetlé škvrny, uhorky v testovacej miestnosti boli v dôsledku hojnejšej tvorby chlorofylov úplne tmavozelené.

Súčasne s týmito testami v skleníku sa uskutočňovali experimenty pod šírym nebom: štvorcový pozemok bol obklopený cementovými rúrami s otvormi, z ktorých boli nepretržite emitované výfukové plyny.

Vietor, ktorý dopadá na zem hlavne pod určitým uhlom, nasmeruje oxid uhličitý v striedavom smere k rastlinám, čo umožňuje prísun hnojivového plynu na veľké plochy. Na opačnej strane testovacieho komplexu bol na kontrolu poskytnutý pozemok rovnakej veľkosti, ktorý nebol vystavený oxidu uhličitému, zatiaľ čo pôda na oboch pozemkoch bola rovnako kvalitná. Vzorky sa odobrali z najlepších častí testovacieho poľa, ale zo stredu poľa vystaveného oxidu uhličitému boli výťažky špenátu 150 percent, zemiakov 180 percent, strukovín 174 percent a jačmeňa 100 percent.

Zemiaky na poli vystavenom pôsobeniu oxidu uhličitého dozrievajú oveľa rýchlejšie ako na kontrolnom pozemku.

Vzhľadom na tieto prekvapivo priaznivé výsledky sa testovacia plocha nakoniec rozšírila, pridali sa tri skleníky rovnakej veľkosti ako tie existujúce, zatiaľ čo malá plocha otvoreného terénu sa výrazne zväčšila a  plocha 30 000 metrov štvorcových bola vybavená podzemným centrálnym potrubím a odbočnými rúrami v dlhých úsekoch. Obzvlášť priaznivé výsledky sa dosiahli v tejto oblasti so zemiakmi: 300 % nárast bol zaznamenaný v súvislosti s rozsiahlymi pokusmi.

Všetky doteraz vykonané experimenty ukazujú, že hnojenie vzduchu oxidom uhličitým je oveľa efektívnejší proces, ako dokonca zvýšenie hnojenia pôdy udržateľným hnojivom a kravským hnojom.

Podľa výpočtov Dr. Riedela bude hutnícke zariadenie, ktoré má vo svojich vysokých peciach spotrebu asi 4 000 ton koksu denne, produkovať až 35 miliónov kubických metrov spalín denne, ktoré obsahujú 20 percent oxidu uhličitého. Je to také obrovské množstvo, že aj v prípade čiastočného využitia to bude stačiť na rozsiahle pozemky.

Dr. Riedel preto verí, že práce na výrobe oxidu uhličitého pre zásobovanie poľnohospodárstva sa čoskoro stanú takou samozrejmosťou ako práce na výrobu elektriny a plynu, a veľké priemyselné centrá sa stanú centrami zvýšenej poľnohospodárskej výroby.

Dôkladná analýza ukázala, že percento oxidu uhličitého vo vzduchu zostáva výrazne pod hranicou, pri ktorej sa plyn stáva nebezpečným pre ľudské zdravie.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie