Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Evolúcia živej hmoty

28210_640Evolúcia živej hmoty vedie k vzniku živých organizmov so zložitými psi-systémami. Vývoj týchto psi-systémov  má za následok na určitom stupni vývoja uvedomenie si svojej existencie v prírode. Vzniká primitívny rozum, ktorého ďalší rozvoj vedie nositeľov tohto rozumu k spolupráci s prírodou.

Zložitosť psi-systémov, a tým aj možnosť ďalšieho vývoja, je daná počtom neurónov v mozgu a stupňom interakcie medzi nimi.

Ale akým spôsobom získavajú neuróny v mozgu schopnosť myslieť?

Paradoxom je, že neuróny v mozgu nemyslia, ale iba zabezpečujú proces myslenia generovanými potenciálmi a štruktúrami vznikajúcimi v priebehu evolučného rozvoja. Proces myslenia sa odohráva na mentálnych úrovniach podstaty, ktorá má fyzické telo. V rovnakej dobe rozvoj podstaty nie je možný bez zodpovedajúceho rozvoja fyzického tela.

Nikolaj Levašov

fig_56_

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie