Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Dajme vode možnosť

Motto autora:

Miesto kameňov—behúň s ležiakom na mletie obilia zabudovali na mlynské koleso generátor výroby elektrickej energie a prvý vodný stroj na výrobu elektriny priniesol revolučnú zmenu v spoločnosti.

Mnohostranné a veky trvajúce vzťahy medzi vodou a človekom na našej planéte sú určované výsledkom jeho ustavičného boja o vodu a proti vode. Tento prírodný živel, do ktorého vložil toľko svojich nádejí, a od ktorého zažil toľko hrôz, hlboko ovplyvňuje jeho činnosť i v súčasnosti.

Pretože prírodné zdroje energie sú obmedzené, dostali sa medzi najfrekventovanejšie pojmy, ako sú: energetická kríza, vyčerpanie zdrojov surovín, ekologická ochrana a pod., hľadajú sa nové efektívnejšie náhradné riešenia s dôrazom na ochranu životného prostredia, najmä využívať obnoviteľné zdroje energie. Jedna z možností je obnoviť alebo budovať vodné motory vo forme pôvodných mlynských kolies. Je to úloha technicky nenáročná, získať z energie vody jednoduchým spôsobom maximálne množstvo elektrickej energie, ale byrokratickým prístupom schvaľovacích inštitúcií ťažko dostupná.

Malé vodné toky

využiť na výstavbu mlynských kolies výroby elektrickej energie je špecifické odvetvie hydroenergetiky. Na našich malých vodných tokoch pracovali do roku 1950 stovky vodných motorov—mlyny na vodné kolesá a po r. 1920 aj moderné turbíny. Nemôžeme ich porovnávať s výstavbou veľkých priehrad, tu sa uplatňujú len miestne pomery lokality, každá je v niečom odlišná a výnimočná má špecifické podmienky preto univerzálny model sa v praxi nedá realizovať.

Nie je v súčasnosti ani v budúcnosti možné prispôsobiť krajinu potrebám človeka, ale človek bude musieť prispôsobiť svoje požiadavky krajine. V mnohých prípadoch sa upustí od nadbytočného pretechnizovania, bude rozumnejšie vydať sa po vzore našich predkov cestou hľadať energetické zdroje jednoduchej nie náročnej výstavby, opravy a prevádzkovej spoľahlivosti. Je dôležité vodu vedieť pochopiť a naučiť sa s ňou aj žiť. Nie je prejavom diletantstva siahnuť z ekonomických dôvodov už na dávno prekonané a zabudnuté i násilne skonfiškované vodné stroje—mlynské kolesá.

Mlynské koleso

Každý typ mlynského kolesa má špecifické vlastnosti výhody aj nevýhody. Správna voľba je jedným z najťažšie riešených problémov, neexistuje univerzálny typ, ktorý by sa dal použiť bez zmien na všetky lokality. Nemôžeme ani povedať, že mlynské koleso je horšie ako turbína. Záleží len na konkrétnej lokalite, spôsobe prevádzky, druhu stroja, alebo generátor výroby elektriny, ktoré má mlynské koleso poháňať.

Mlynské koleso je zariadenie s dlhou životnosťou. Viac ako jeho morálne zastaranie a najvyššia dosiahnutá účinnosť ovplyvňuje jeho úspešnú prevádzku prispôsobivosť na prietočnosť a nízke prevádzkové náklady.

Na malých vodných tokoch je dôležité rozhodnutie či zriadiť jednoduché mlynské koleso alebo modernú automatizovanú turbínu. Musíme si uvedomiť, že prietok je veľmi premenlivý, predovšetkým od atmosférických zrážok a znečistenie prírodným odpadom má negatívny vplyv na prevádzku vodného motora—mlynské kolesá, ale aj turbíny. Obmedzenie spôsobuje zvýšenú údržbu turbín, zhoršenie celkovej bilancie, poruchovosť a odstávku najmä automatizovaných častí. Nie je rozumné dimenzovať mechanizmus najmä na parametre prietokov, ktoré sa menia v desiatkach hodín. Zvlášť pri generátoroch je lepšie oželieť pár sekundových litrov vody, aby sa turbína v momente uzavrela a reagovala na premenlivý sekundový prietok.

Z týchto dôvodov v Nemecku na Hornom Rýne časť turbín demontovali na pôvodné mlynské kolesá.

Dodávatelia a regionálni úradníci

Výrobcovia moderných turbín v ponuke výstavby MVE sa dozvedáme, že práve ich typ turbíny sú najvhodnejšie pre vašu lokalitu. Je to pravda alebo honba za ziskom? Ide o nemalé investície, ktoré nemusia splniť vaše požiadavky. Často úradníci na regionálnej úrovni bezdôvodne zamietnu projekt minielektrárničky, pretože nevedia a nedokážu oponovať ekologickým environmentalistom pri posudzovaní minielektrárničky na vplyv životného prostredia. Bezdôvodne zamietnu projekt i preto, že sa nedokážu v problematike zorientovať. Nie, ako schváliť, ale radšej alibisticky zamietnuť a nič neriskovať. Politici presviedčajú občana, že všetka podpora využívať alternatívne obnoviteľné zdroje energie je dobre nastavený systém, chyba je niekde inde. Z druhého tábora vykrikujú systém prideľovania dotácií je špatný, zle nastavený, podporuje len určité podnikateľské skupiny v neprospech občana. Tí opatrnejší zase, keď nám dáte vo voľbách hlas, my to napravíme. Za všetko môže len predchádzajúca neschopná vláda. Ochrancovia prírody, aktivisti a ekologickí environmentalisti upozorňujú, že ministavba minielektrárničky napojená na mlynské koleso alebo miniturbínu naruší celý hydrobiologický systém malého vodného toku, lebo obmedzuje v ňom žijúcich vzácnych druhov živočíchov. Občan vie, že je to mlátenie prázdnej slamy, lebo potrebuje na zriadenie hydroenergetického diela viac papierov ako na stavebné povolenie rodinného domu.

Ako naučiť a presvedčiť politikov, byrokraticky aparát a ekologických environmentalistov k pokore nakladaniu s vodou, úcte sily vody na praktické využitie výroby energie, závlahy, ochranu pred povodňami v prospech človeka je citlivý a nie jednoduchý problém. Je potrebné poukazovať, že v minulosti na MVT pracovali desiatky mlynov, malých vodných elektrární, boli prínosom pre región. Pritom sa všetky vďaka jednoduchej prevádzke uživili.

V súčasnosti sa vraciame k tomuto zastaranému a prekonanému spôsobu života našich predkov iba pod novým moderným názvom: budovať malé energetické úložiská, lebo trpíme nedostatkom energie. Zmena je v tom, že moderná technika a automatizácia prenikla do využívania energetického potenciálu vody voľakedy využívaných mlynským kolesom.

Záver

Príspevkom reagujem na e-mail neznámeho ochrancu prírody:

Pán bude odborník na vodnú energiu alebo priam „bytostne“ zainteresovaný na výstavbe malých vodných elektrární+MVE), čo je taký špinavý biznis z celospoločenského pohľadu totálne neefektívny dobrý akurát na nabalenie sa pár hochštaplerov, našich ľudí rôzneho druhu. Dotované, totálne ekonomický neefektívne a ekologicky škodlivé MVE. Ich energetický prínos by sa dal nahradiť ľavou zadnou keby bola skutočná vôľa na udržateľné a šetriace postupy vo využívaní el.energie. Pravdaže, to je to posledné čo MVE lobby potrebuje. Oveľa ľahšie je nadávať na ochranárov a iných ktorí odhaľujú pozadie tohto nezmyselného biznisu.

Alojz Malíšek

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie