Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Čo je láska?

69Pokúsime sa pochopiť, prečo pri harmónii medzi mužom a ženou vzniká taký jedinečný pocit, ako je láska. Pripomeňme si, že pri štiepení fyzicky hustých materiálov v bunke sa uvoľňujú primárne hmoty, ktoré ju tvoria a tieto začínajú cirkulovať medzi úrovňami bunky. Pričom väčšia časť sa rozptyľuje v priestore a iba malá časť vyživuje bunky, a tým zabezpečuje bunkové životné procesy na všetkých úrovniach.

Pri harmónii medzi mužom a ženou, na základe toho, že mužská a ženská podstata má rozdielnu polaritu, prúdy primárnych hmôt začínajú cirkulovať medzi nimi v uzatvorenom systéme vytvorenom oboma podstatami. Rôzna polarita mužskej a ženskej podstaty je stanovená kvalitatívnym rozdielom ich štruktúr. Tieto kvalitatívne rozdiely sa prejavujú v tom, že u mužskej podstaty prúdy primárnych hmôt sa pohybujú v opačnom smere ako u ženskej podstaty.

Na atomárnej úrovni podobné procesy prebiehajú, keď elektróny, ktoré majú rôzne spiny – pozitívny a negatívny (to sa odráža aj na opačnom pohybe primárnych hmôt), vytvárajú elektrónové páry, ktoré predstavujú stabilné systémy. Elektrónové páry sú zhodné javy, ktoré odrážajú stav harmónie na rôznych evolučných úrovniach vývoja hmoty…

Protismerný pohyb primárnych hmôt v mužskej a ženskej podstate sa prejavuje rôznym účinkom na úroveň pravidelnosti okolitého priestoru. Mužská podstata pri svojom evolučnom vývoji akoby „vytláča“ pravidelnosť okolitého priestoru, zatiaľ čo ženská podstata pri svojom vývoji akoby „vypĺňa“ túto nepravidelnosť priestoru zvnútra.

sm-65

Pri úplnej harmónií medzi mužom a ženou, prúdy primárnych hmôt, ktoré prešli cez štruktúry mužskej podstaty a prechádzajú okrem toho aj cez štruktúry ženskej podstaty, vytvárajú dodatočné nasýtenie tiel ženskej podstaty. Rovnako aj prúdy primárnych hmôt, ktoré prešli cez štruktúry ženskej podstaty, dodatočne nasycujú štruktúry mužskej podstaty.

sm-62

Takže pri harmónií medzi mužom a ženou, čo sa nazýva láska, obaja získavajú doplniteľný potenciál od druhého a okrem toho, dochádza k výmene kvalít medzi mužskou a ženskou podstatou, bez ktorých je evolučný vývoj každého nemožný. Aby bolo možné posunúť sa na ďalší evolučný stupeň, je nutné mať kvality mužské aj ženské, k čomu dochádza aj pri intímnej blízkosti ľúbiacich sa, a to sa nazýva biela tantra.

Z knihy „Podstata a rozum“, Nikolaj Levašov.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie