Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Jules Verne před soudem pro plagiát

Z našej knižnice Biosféra: Světozor, v Praze 1877

V 1863 Pont Jest v „Revue coutemporaine“ uveřejnil novellu pod titulem „Hlava Mimerova.“ Dvě léta potom vydal J. Verne proslulý svůj román „Cesta kolem země“, v kterém Pont Jest nalezl drahně věcí, které se s novellou jeho jako vejce s vejcem shodovaly. Dne 10 ledna stáli oba před soudem, Pont Jest co žalobník, J.Verne co obžalovaný.

Žalobník věc svou líčil asi takto: „Když tiskem vyšla Verneova „Cesta kolem země“ byl jsem od přátel upozorněn na to, jako bych si byl ve své novelle dovolil poněkud přílišné vypůjčky z románu toho. Nemálo jsem nad tím užasl i koupiv si dílo Verneovo, nalezl jsem ovšem překvapující podobnosti. Jelikož však dílo mé dvě léta dříve bylo vyšlo, zašel jsem k nakladateli Verneovu, pánu Hetzelovi, žádaje, aby věc vysvětlil. Pán Hetzel odpověděl mi, že nelze se nadíti do Vernea, aby z novelly mé byl vypisoval a že tudíž celá shoda není než náhodilá. Na to jsem psal pánu Verneovi, ale ten mně neměl za hodna odpovědíti. Léta minula, odjel jsem z Francie, nastala válka i kommuna a já jsem na celý ten spor byl pozapomenul, až tu mně jej malá příhoda opět přivedla k Paměti.

Když „Cesta kolem země“ měla býti provozována, psal jsem p.Verneovi , aby mně za plat zjednal vstupenku, ale on opět neodpovědel. Nato jsem jej upozornil, že se přede mnou posud byl neospravedlnil a že věc předložím ve spolku spisovatelů francouzských. Když pak jsem zvědel, že on toho spolku členem není, pokusil jsem se jiným způsobem, abych došel k narovnáni. Pán Hetzel nás oba pozval k společnému snídaní ve svém domě a tu mne pán Verne ubezpečoval, že mu novella má nebyla známa, když román svůj vydával, ačkoliv připouští, že obě díla mají ku podivu veliké mezi sebou podobnosti. Na tom přestal a jelikož odmítnul i opětné pokusy mé o vyrovnáni té věci, odhodlal jsem se na cestu práva.“

Po úvodu tomto jal se žalobník předkládati podobnosti mezi oběma spisy a skončil požadavkem náhrady v sumě 3000 franků. Zástupci pánův Vernea a Hetzela naproti tomu ovšem tvrdili, že všelikou tou shodou nikdo není vinen než sama toliko náhoda. Soud věc při prvním stání ješte nerozhodnul, teprv tento týden se vydá rozsudek. I neopomeneme podati zprávu o výsledku pře, která již samým světoznámym jménem Verneovým nabyla zajímavosti nadobyčejné.

www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie