Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vědecké kursy v Berlíně

Z našej knižnice Biosféra: Dennica, r. 1906, Píla pri Tisovci

Vědecké kursy ku studování alkoholismu se konaly v Berlíně minulého roku na jaře za velké účasti obecenstva. Výběr přednášejících byl šťastný. Tím, že byli zastoupeni lékař, učitel, učenec, lidé v praktickém životě mnoho se pohybující, kteří mluvili o tomto ze své každodenní zkušenosti, dostalo se předmětu přednášek toho nejrůznějšího posuzování.

Dr. Waygandt (Vurzburg) mluvil o alkoholismu a dítěti. Předeslal, že každý jistě ví o hrozném vlivu rodičů pijáků na dítě (dědičnost). Podal příklad zdegenerované rodiny, kde ze 7 dětí otce alkoholika, který náležel inteligentním kruhům, ani jedno nebylo zdrávo. Ze dvou dcer jedna zemřela v blázinci za hrozných záchvatů šílenství, druhá trpěla těžkomyslností. Ze synů byli dva oddáni pití, jeden slabomyslný, jeden morálně zatížený. Jedinému z dětí, synovi Juristovi podařilo se dostati místo, ale pro těžké přestupky byl z úřadu propuštěn a trestán. Rečník uvádí výsledky bádání Bezzoly Kovalského, Legraina, ti dokazují, jaký strašný vliv má pití rodičů na potomstvo. Jeví se idiotstvím, epilepsií, špatně vyvinutou řečí. Zejména ostře odsuzoval špatný zvyk mnoha rodičů, kteří děti své nabádají ku pití lihovin a mají dokonce radost, že jejich hoch už tolik snese vypíti. Vědecky je dokázáno, že každá kapka alkoholu působí na dětský organizmus jako jed.

Dr. Hartmann (Lipsko) promluvil o boji proti alkoholu ve škole. U žáku, kteří pijí pivo, je pozorovati daleko menší pokrok v učení než u žáku abstinentů stejně nadaných. Jednotlivec učitel nemůže docílit úplné nápravy, o odstranění alkoholu ze školy musí se postarati školní úřady. Probírána byla souvislost mezi alkoholismem a údaje ukazují strašlivě spousty, které způsobí alkohol v lidském organismu.

Dr. Rosenthall (Berlin) ukázal na hlubokou propast morální bídy, do které upadají alkoholici.

Velmi zajímavou byla přednáška Dr. Bergmanna (Stockholm) o dějinách hnutí protialkoholického ve Skandinavii. Specialně ve Švédsku je abstinentů 30 000, je to velké číslo v poměru k zalidnění země. Hnutí abstinentů má netoliko vliv na zvýšení blahobytu v zemi, zásluhou jeho je prodloužení života jednotlivců průměrně o 16 roků, s uvedením abstinence v život souvisí pokrok v umění i vědě.

Zavedení systematického, obligátního vyučování protialkoholového žáda svaz rakouských ženských spolku na ministerstvu vyučováni. Žádost je podána zvláštní peticí, která chce jeho zařadění do učebné osnovy na všech veřejných školách rakouských, zvláště pak na školách obecných a měšťanských a sice v rámci předmětu o zdravotnictví, jež by se mělo zavésti.

triezvost+Projekt – Triezvosť ako norma života

www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie