Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Ako nacisti vykrádali múzeá v ZSSR

Počas druhej svetovej vojny vydrancovali nemeckí okupanti vyše 170 múzeí, ktoré sa nachádzali na území súčasného Ruska a viac ako 150 na Ukrajine. Je ťažké pomenovať presný počet umeleckých artefaktov, ktoré Rusko stratilo. Dnes je v tomto zozname 1 milión 177 291 exponátov.

Vývozom cenností z okupovaných území sa zaoberal prápor Ribbentrop – Sonderkommando Künsberg – špeciálny prápor SS, špeciálne organizovaná jednotka pod nemeckým ministerstvom zahraničných vecí, vytvorená z iniciatívy I. Ribbentropa, ministra zahraničných vecí a poradcu Hitlera. Veliteľom práporu bol major SS von Künsberg.

V roku 1942 zajatý člen práporu obersturmfuhrer Ferster, o Sonderkommando Künsberg povedal: „Úlohou práporu bolo okamžite po obsadení mesta zachytiť kultúrne a historické hodnoty, knižnice vedeckých inštitúcií, brať cenné vydania kníh, filmov a potom všetko posielať do Nemecka. Týmto spôsobom vyviezol prápor z Cárskeho Sela (letná rezidencia ruských imperátorov) vlastníctvo Veľkého Múzea cárovnej Kataríny. Dokonca aj čínske hodvábne tapety zdemontovali zo stien a podlahy vyviezli v rozloženom stave. Z paláca cára Alexandra bol vyvezený starodávny nábytok a bohatá knižnica so 6 až 7 000 knihami vo francúzštine a viac ako 5 tisíc kníh a rukopisov v ruskom jazyku.“

Do Berlína boli vyvezené starobylé ruské kroniky, cárske gramoty – listiny, prvé tlačené knihy, jedinečné zbierky mincí a zbraní, starobylé kroniky východu. Umelecké predmety boli vyvážané plnými vagónmi.

Ukrajina utrpela tiež veľké straty. Obrazy Repina, Vereshchagina, Ge a Fedotova boli ukradnuté z múzeí v Kyjeve a diela Ajvazovského, Šiškina, Polenova, ako aj obrovské množstvo hodnotnej literatúry z múzeí v Charkove a iných miest.

Umelecké predmety boli do Nemecka zasielané celými vlakovými súpravami. V správach okupantoch sa o týchto udalostiach hovorilo: „Keď na konci septembra prišiel z oddelenia kultúry Reichskommissara rozkaz vyviezť zvyšky umeleckého majetku z Kyjeva, všetky kultúrne cenné materiály už boli zaslané do Nemecka.“ Iný dokument však uvádza, že v októbri bolo do Ríše poslaných ďalších 40 vozňov s umeleckými predmetmi. A netreba zabúdať na to, že tieto správy neobsahujú umelecké hodnoty tajne privlastnené samotnými členmi práporu a dôstojníkmi iných okupačných vojenských jednotiek, ako aj predmety, ktoré boli použité na zariadenie nemeckých kancelárií a budov a ktoré obývali nacisti.

V marci 1942 bola celá veľká časť koristi predstavená na výstave v Berlíne. Výstava bola nabitá umeleckými ukradnutými exponátmi: viac ako 37 tisíc zväzkov hodnotných kníh z cárskych palácových knižníc – Cárske Selo a Gatčina, 69 tisíc geografických máp, 75 tisíc titulov hodnotnej geografickej literatúry a množstvo iných vzácnych umeleckých predmetov. Po výstave boli umelecké predmety rozdelené medzi vyvolených a najvyšších predstaviteľov ríše. Je ľahké uhádnuť, že sám Ribbentrop bol známy ako vášnivý zberateľ.

Napriek skutočnosti, že fakty vykradnutia umeleckých predmetov boli spoľahlivo preukázané, osud mnohých stratených hodnôt je stále neznámy. V čase, keď bolo jasné, že front sa presunie onedlho na územie Nemecka, mnohé ukradnuté umelecké predmety boli z krajiny vyvezené na „bezpečné miesta“ a do súkromných zbierok po celom svete.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie