Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ako myseľ mení svet okolo nás

Experimenty vedcov

Adam M. Curry – vynálezca a podnikateľ zo San Francisca. V 17 rokoch mu bola udelená cena MIT Ceres Connection Prize za vynález, ktorý konvertoval elektro-gravitačné javy na signály, ktoré môžu pomôcť predpovedať seizmické udalosti, ako sú zemetrasenia. Pôsobí v správnej rade Spoločnosti pre vedecký výskum. Pracoval v Princetonských laboratóriách PEAR a Psyleron. Nedávno založil projekt aplikácie kolektívneho vedomia na zmenu hmoty, ktorý skúma možnosti nášho vedomia. Tento projekt sa volá „Technológie vedomia“.

Adam Curry tvrdí, že ľudské vedomie, ako ho teraz poznáme, nevytvára priamo mozog. Mozog je samozrejme zapojený do práce vedomia, ale negeneruje ho. Vedomie sa nemusí nachádzať v ľudskom tele, ale môže byť základnou črtou fyzického sveta.

Experiment vplyvu vedomia na zmenu výsledkov reality:

Adam Curry spolu so svojím spolupracovníkom Dr. Ianom vytvorili generátor náhodných čísel, ktorý náhodne vydáva nuly a jednotky. Zistili, že ak analyzujete určité veľké množstvo informácií generovaných generátorom, potom bude počet núl a jednotiek rovnaký.

Ale ak postavíte človeka pred generátor bez akýchkoľvek drôtov a viditeľného spojenia s generátorom, a jednoducho bude iba myslieť, to znamená, že svoju myseľ nasmeruje na nuly alebo jednotky, potom sa výsledok náhodných čísel zmení.

Výsledok práce generátora týmto spôsobom zmenila iba jedna cieľavedomá ľudská myšlienka! Ak človek uvažuje o nulách, potom generátor vyprodukuje viac núl; ak myslí na jednotky, potom je viac jednotiek.

Podľa Adama Curryho ide o veľmi jednoduchý experiment, ktorý však prináša veľmi hlboké závery.

Záver experimentu:

V skutočnosti to naznačuje, že vedomie nie je len ilúzia alebo lokalizovaný jav, ale že je schopné ovplyvňovať pravdepodobnosti na najhlbšej úrovni reality, na úrovni kvantového sveta.

A toto je len jeden z tisícov rôznych experimentov, ktoré vedci z celého sveta uskutočnili za viac ako 50 rokov.

Tieto experimenty ukázali, že existuje nevysvetliteľný vplyv vedomia na fyzický svet. V priebehu toho, ako veda pracuje na vysvetlení týchto javov, objavujú sa nové príležitosti na vytvorenie radikálne novej technológie, ktorá by mohla využiť tento vzťah medzi mysľou a hmotou. Týmto sa zaoberá projekt „Technológie vedomia“ Adama Curryho spolu s ďalšími významnými vedcami.

Ďalší experiment od Adama Curryho:

V miestnosti bez okien bola umiestnená rastlina v jednom zo štyroch rohov. Na strope je jediný svetelný zdroj riadený generátorom náhodných čísel.

Generátor môže s rovnakou pravdepodobnosťou svietiť do jedného zo štyroch rohov miestnosti, kde je v jednom rohu umiestnená rastlina. Po chvíli sa zistí, že práve do tohto rohu bude svetlo padať častejšie. Ak zmeníte uhol, kde bude rastlina stáť, potom je pravdepodobnejšie, že tam začne svietiť častejšie aj svetlo.

Ako keby život sám alebo vedomie v ňom, aj v jednoduchej rastline, nakláňalo pravdepodobnosť vo fyzickom svete v smere jej potrieb, jej rastu, vývoja.

Záver experimentu:

Ako hovorí Adam Curry, tento experiment je veľmi dôležitý, pretože ukazuje, čo robí vedomie v reálnom živote a že je to skutočné.

Teraz si predstavte, že vaše vedomie, ktoré ovládate, formuje všetko, čo sa vo vašom živote deje okolo vás.

Ak myslíte na negatívum – stane sa negatívum, myslíte na pozitívum a vaša myšlienka je nasmerovaná jasne týmto smerom a je silná – vedľa vás sa dejú pozitívne veci!

Buďte preto pozornejší voči tomu, aké myšlienky vysielate do reality okolo seba. Nakoniec, aj negatívna myšlienka vyslaná na vášho nepriateľa sa môže zmeniť na katastrofu pre vás alebo vašich príbuzných.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie