Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Zásoby tuku v tele pomáhajú imunitnému systému bojovať proti infekciám

Hematopoetické bunky potrebujú tukovú energiu na produkciu mnohých imunitných buniek proti chorobám.

O tuku sme zvyknutí počuť len zlé veci – spája sa s ním obezita, ateroskleróza, cukrovka atď.. Bez tuku by však bunky nemali membrány, čiže inak povedané, bunky samotné by neexistovali; tuk je navyše jedným z najdôležitejších zdrojov energie. A v niektorých prípadoch je tuková energia taká dôležitá, že ju nič nenahradí.

Pracovníci University of East Anglia skúmali reakciu imunity myší na baktérie Salmonella – zaujímalo ich, čo sa deje s krvotvornými kmeňovými bunkami v kostnej dreni. Z nich sa tvoria všetky krvinky vrátane imunitných buniek. Keď sú infikované, imunitné bunky by sa mali zväčšiť, to znamená, že krvné kmeňové bunky by sa mali aktívnejšie deliť.

Pokusy na myšiach ukázali, že mastné kyseliny sú potrebné na aktívne delenie krvotvorných buniek. A tieto mastné kyseliny produkujú adipocyty – bunky tukového tkaniva, ktoré po zachytení infekcie v tele uvoľňujú svoje zásoby do krvi. Kmeňové bunky absorbujú mastné kyseliny a začnú z nich získavať energiu, pričom sa aktívne delia. V dôsledku toho stúpa hladina bielych krviniek v krvi a telo sa s infekciou úspešne vyrovná.

Článok v Nature Communications popisuje bunkový mechanizmus, ktorý prenáša pohltené mastné kyseliny do mitochondrií kmeňových buniek. Mitochondrie sú energetické organely, práve v nich prebiehajú biochemické reakcie premieňajúce živiny na energiu dostupnú bunkám. Pre krvné kmeňové bunky je veľmi dôležité, aby mitochondrie prešli na štiepenie mastných kyselín – bez tukovej energie sa nemôžu ani začať poriadne deliť. Ak mitochondrie krvotvorných buniek nedostávali mastné kyseliny, myši s väčšou pravdepodobnosťou zomreli na patogénnu salmonelu.

Existuje ďalší príklad toho, ako tuk pomáha bojovať proti infekcii: pred rokom sme písali, že vnútrobunkové lipidové kvapôčky plávajúce v cytoplazme obsahujú určité imunitné proteíny, ktoré pomáhajú vyrovnať sa s baktériami – tu je tuk potrebný nie ako zdroj energie, ale ako nosič imunitných zbraní.

https://www.uea.ac.uk/news/-/article/how-the-body-uses-fat-to-fight-infection

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie