Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Výsledky medzi plne zaočkovanými sa každým ďalším týždňom zhoršujú

Program ministerstva obrany USA na báze umelej inteligencie s názvom „Projekt Salus“, ktorý prebieha v spolupráci s JAIC (Joint Artificial Intelligence Center), analyzoval údaje o 5,6 miliónoch účastníkov Medicare vo veku 65 rokov alebo starších. Údaje boli zhromaždené z Humetrix – dátovej a analytickej platformy v reálnom čase, ktorá sleduje výsledky zdravotnej starostlivosti.

Alarmujúce zistenia ukazujú, že prevažná väčšina hospitalizácií na covid sa vyskytuje medzi plne zaočkovanými jedincami a že výsledky medzi plne zaočkovanými sa každým ďalším týždňom zhoršujú. Zdá sa, že to zodpovedá vzoru takzvaného Antibody Dependent Enhancement, kde liečebný zásah (mRNA vakcíny) zhoršuje zdravotné výsledky a vedie k nadmernému počtu hospitalizácií a úmrtí.

Údaje ukazujú, že očkovanie proti COVID-19 urýchľuje pandémiu, zatiaľ čo neočkovaní ľudia dosahujú oveľa lepšie výsledky ako očkovaní ľudia. Okrem toho, podľa týchto údajov je jedinou najlepšou stratégiou prevencie postvakcinačných infekcií a hospitalizácií prirodzená imunita z predchádzajúcej infekcie COVID.

Úplná analýza má názov „Účinnosť mRNA variantu vakcíny COVID-19 Delta variantu medzi 5,6 miliónmi členov Medicare vo veku 65 a viac rokov“ a je datovaná 28. septembra 2021. Tieto údaje sú prezentované na 17 snímkach, ktoré sú dostupné na webovej stránke Humetric.

Z dokumentu projektu JAIC Salus:

V tejto 80 % zaočkovanej populácii nad 65 rokov sa približne 60 % hospitalizácií COVID-19 vyskytlo u plne zaočkovaných jedincov v týždni končiacom sa 7. augusta.

Do 21. augusta bolo 71 % „prípadov“ COVID-19 u plne zaočkovaných ľudí:

V tejto 80 % zaočkovanej populácie nad 65 rokov sa 71 % prípadov COVID-19 vyskytlo u plne zaočkovaných jedincov

Tieto údaje ukazujú, že ako sa variant Delta približoval k 97 % miere infekcie, počet „prípadov“ a hospitalizácií medzi plne zaočkovanými jedincami sa každý týždeň dramaticky zvyšoval.

Kľúčové zistenia analýzy DoD/JAIC/Project Salus/Humetrix.

Každý týždeň majú osoby očkované mRNA vakcínami zvýšené riziko neúčinnosti vakcíny/infekcie covid vyžadujúcej hospitalizáciu.

Prirodzená imunita funguje: predchádzajúca infekcia covidom výrazne znižuje pravdepodobnosť, že očkovaná osoba bude musieť byť hospitalizovaná pre následnú infekciu.

Neúčinnosť očkovania sa prudko zhorší do 5 – 6 mesiacov po očkovaní.

Jedna snímka z analýzy ukazuje, že takzvané „prelomové“ infekcie – neúčinné vakcíny – sa časom zvyšujú, čo ukazuje takmer dvojnásobný počet prelomových infekcií medzi tými, ktorí boli očkovaní pred 5 – 6 mesiacmi, v porovnaní s tými, ktorí boli očkovaní len pred 3 – 4 mesiacmi.

Tieto údaje končia 21. augusta 2021, ale nezdá sa, že by sa trend stabilizoval. Keďže do tejto analýzy každý týždeň pribúdajú ďalšie údaje, zdá sa takmer isté, že miera prelomových infekcií bude časom u očkovaných jedincov naďalej rásť. Zatiaľ nevieme, čo sa stane 9 mesiacov po očkovaní, ale tieto údaje vyvolávajú vážne obavy…

https://www.naturalnews.com/2021-10-01-ai-powered-dod-data-analysis-program-project-salus-shows-ade-accelerating-fully-vaccinated.html

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie