Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Viktor Schauberger o neuveriteľných výsledkoch experimentov s levitačnou život potvrdzujúcou energiou

Rozdrobený pohľad do samostatných a umelo od seba izolovaných oblastí vedy neumožňuje vidieť celkový obraz vesmíru a vnímať svet okolo ako jedinú a vzájomne prepojenú realitu. Takáto umelá separácia a „úzka“ špecializácia neumožňuje zásadné objavy a vedecké poznatky buď stagnujú, alebo sa vzďaľujú od pravdy. Toto všetko vymysleli sily, ktoré ovládajú oficiálnu vedu, aby sa veda stala lepšie ovládateľnou a predvídateľnou pre „vrchol“ parazitickej pyramídy moci.

Za rovnakým účelom boli takmer vo všetkých krajinách vytvorené „komisie na boj proti pseudovede“ z nalákaných služobníkov tejto „elity“, ktorí plnili funkcie „vedeckej inkvizície“ a usilovne sa starali o to, aby neboli dotknuté záujmy pánov, a ľudstvo zostalo na položivočíšnej konzumnej úrovni vedomia so zastaranými technológiami, ktoré škodia svetu okolo nás a ľudstvu samotnému. Akékoľvek vyspelé a ekologicky šetrné technológie lacnej energie sú týmito prisluhovačmi usilovne očierňované a diskreditované a v médiách ovládaných parazitmi sa organizujú kampane na prenasledovanie vedcov a vynálezcov, ktorí sa odvážia pracovať v oblasti vedomostí „zakázaných“ pre bežné ľudstvo.

Jedným z takýchto talentovaných vynálezcov bol rakúsky inžinier Viktor Schauberger, ktorého pre mnohé jeho objavy a vynálezy, ktoré zostali málo známe vďaka úsiliu sluhov parazitov, nazývali „rakúskym Teslom“. Preto je jeho odkaz pre ľudstvo rovnakým neoceniteľným darom ako odkaz samotného N. Teslu. Tu je napríklad to, čo si možno prečítať v archíve Schaubergera v zázname z mája 1946:

„Existujú „iné“ formy tepla a chladu, modernej vede úplne neznáme, odlišné od nám známej formy teploty, ktoré tiež závisia od pohybu molekúl. Tieto „vyššie“ teplotné formy treba odlíšiť od „obyčajných“ foriem na začiatku spomenutých, ktorých tepelné účinky majú funkciu „zvýšenia“ (intenzity procesov) a expanzie a studené formy majú funkciu „pádu“ (intenzity procesov) a koncentrácie.

„Iné“ formy tepla sú charakteristické tým, že vyvolávajú spád a koncentráciu, zatiaľ čo ich ochladzujúce alebo osviežujúce formy vyvolávajú spád a expanziu. Toto je všeobecný význam tohto objavu, ktorý v podstate odkazuje na „inú“ fyziku alebo biofyziku. Táto „iná“ biofyzika, ktorá je celkom použiteľná v bežnom živote, nemá s modernou vedou nič spoločné. Preto nás zaujíma skutočné poznanie a v žiadnom prípade nie koncepty, ktoré zastáva tradičná veda…

Skutočné pochopenie je možné len po vhodných vizuálnych experimentoch, po ktorých budú všetky osvedčené teorémy, princípy a dogmy dneška rozbité na márne kúsky. Okrem toho všetky existujúce zákony, bez ohľadu na to, či sa týkajú zachovania energie, gravitácie alebo takzvaného tepelného ekvivalentu, budú tiež vyhlásené za neplatné… Nadprirodzené zážitky vo vysokých Alpách, zachované a takmer nedotknuté ľudskou rukou a možno mimoriadny dar na pozorovanie za prírodou, viedlo k objavu toho, že na hranici medzi vzduchom a vodou sa skrýva záhadný prúd, ktorý sa uvoľňuje pri pohybe vody alebo plynných telies určitým prirodzeným spôsobom.

Vo všetkých ohľadoch experimenty s týmto formujúcim a levitačným (syntetizovaným) tokom prekvapujú svojimi výsledkami. Napríklad pomocou vhodných zariadení na uvoľnenie náboja by sa z kvapky vody dalo uvoľniť 2 000 000 voltov, bolo možné ich zmerať, vidieť a cítiť, a preto je nezvratne dokázané, že existujú. Z 50 párov kvapiek sa dá vyrobiť približne 200 miliónov voltov. Prakticky z ničoho! Moderná veda na to vyžaduje gigantické mechanizmy. Môžu sa však vyrábať aj výlučne dezintegračné prúdy, ktoré majú pre život ničivé vlastnosti. Mali by byť odlíšené od formujúcich a levitačných, a teda život potvrdzujúcich syntetizujúcich tokov.

Niekoľko praktických príkladov vysvetlí podstatu tohto javu vo všeobecnosti. Ak je tento prúd vedený cez vákuový drôt, všimnete si silne pulzujúcu krvavočervenú žiaru horizontálne pozdĺž priečnej osi a jasnú, bezfarebnú, pokojnú žiaru pozdĺž pozdĺžnej osi, vypĺňajúcu celý priestor. Ak tok pohybujúci sa pozdĺž horizontálnej osi sa najskôr nahromadí v Leidenskej nádobe, a potom sa pridá do benzínu, plamene budú badateľné, a čím vyššie je nabitie batérie, tým dlhšie bude palivo horieť.

Ak tento prúd prechádza cez odporovú cievku, vytvorí sa studená, čerstvá voda bez akýchkoľvek nečistôt, čo naznačuje neobvykle vysokú rozpúšťaciu a väzbovú silu. Ak prejdete týmto prúdom do zavesenej hadice smerom nadol, prúd ju zdvihne vertikálne. Tiež sila tohto toku spôsobuje, že kyvadla sa pohybujú v špirále a krútia sa zvláštnym spôsobom.

Ak sa tento tok zavedie do obyčajnej vody, voda sa ochladí, zhustne a najmä sťaží, obsah iónov v nej sa tisíckrát zvýši. Ak sa napijete takejto vody, tak akákoľvek bolesť takmer okamžite prestane, pri dlhšom požívaní takejto vody sa skutočne úžasným spôsobom zvyšuje duševná aj sexuálna potencia, vyliečia sa aj impotenti. Obličkové kamene, žlčníkové kamene a útvary podobného charakteru sa rozpúšťajú a vylučujú vo forme drobných čiastočiek. Reumatické bolesti po niekoľkých týždňoch úplne vymiznú. Baktérie pohlavnej choroby a malárie sa z tela vylučujú spolu s krvou v moči. Takáto liečba by sa mala vykonávať pod dohľadom lekára a pod vplyvom tohto prúdu života vás nemôže ďalej mučiť žiadna choroba. Dokonca aj vážne rakovinové nádory sa liečia veľkolepým spôsobom.

Ale experimenty s energetickým tokom sa však zastavili na zásah tajnej štátnej polície, ktorú požiadalo lekárske bratstvo, aby všetko vyriešila. Neskôr som dostal cenný návrh od anglického bankára a finančníka Sira Victora Sassoona, ktorý bol vyslovený za prítomnosti Dr. Hertela Wiena, riaditeľa Ministerstva pre vodné zdroje. Odmietol som to, pretože by som sa musel presťahovať do Ameriky alebo Anglicka a nemám chuť opustiť svoju vlasť. Z rovnakého dôvodu som odmietol ponuku z Ruska. Ostatné návrhy – z Francúzska, Turecka a Talianska – tiež neboli zohľadnené.“

Čo je to za „levitačnú život-potvrdzujúcu silu“, o ktorej píše Viktor Schauberger? S najväčšou pravdepodobnosťou tu hovoríme o energii éteru – v kampani na jej diskreditáciu paraziti investovali veľa peňazí a energie s využitím všetkých vtedy dostupných informačných technológií. A je pochopiteľné, prečo ich akákoľvek možnosť ľudského využitia tejto energie tak znepokojuje. Keďže nielen všetky podnikateľské skupiny naviazané na tradičnú energiu, ale aj obrovský farmakologický biznis by boli zbavené svojich gigantických superziskov z jej využívania a ľudstvo by bolo oslobodené od ich parazitického zovretia. Preto je také dôležité každopádne vyvinúť a implementovať takéto alternatívne technológie voľnej energie na oslobodenie ľudstva od parazitického systému.

Kniha o experimentoch Viktora Schaubergera:

https://www.rinok.sk/Viktor-Schauberger-a-tajemstvi-zive-vody-d523.htm

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie