Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vek Vodnára – šanca pre ľudstvo

obraschenieVek Vodnára – vek poznania, duchovnosti, éra duchovného poznania…

Až s príchodom veku Vodnára začína etapa, kedy je ľudstvo schopné prejsť na novú kvalitatívnu úroveň svojho vývoja, keď ľudia môžu prijať a pochopiť mnoho nového, pokiaľ do tej doby nezničia samy seba. Aby pozemšťania mohli prežiť kritickú fázu svojej evolúcie, potrebujú nové kozmické vedomosti. Aby mohli prežiť a žiť ďalej…

Prúdy energií prenikajúce povrchom našej planéty sa v rôznych geografických oblastiach líšia množstvom aj kvalitou.

Rôzne národy majú rozdielnu genetiku, a to znamená, že aj mechanizmy evolúcie týchto bytostí sa navzájom odlišujú. Určitý typ genetiky umožňuje maximálnu absorbciu energie určitého kvalitatívneho zloženia a rýchlu evolúciu, iný typ genetiky sa v rovnakých podmienkach vyvíja pomaly alebo sa nevyvíja vôbec. Pre tú alebo inú genetiku platí, že vonkajšie podmienky (štruktúra energií prenikajúcich na planétu) sa periodicky stávajú veľmi nevhodnými. Vtedy sa daný typ genetiky nevyvíja, ale naopak, potlačuje sa.

Pokiaľ sú zemské energetické prúdy a prúdy prichádzajúce z vesmíru v harmónií s príslušnou genetikou (sú v energetickej rezonancii), dochádza k rozkvetu ľudí a národa. Ľud alebo národ začína byť činný na historickej scéne, nastáva rozkvet štátnosti, kultúry, ekonomiky. Akonáhle dôjde ku kvalitatívnej zmene v štruktúre energií, po etape búrlivého rozvoja nasleduje postupné vyhasínanie a ústup zo scény. Do popredia vystupuje iný národ, pre ktorého sú tieto energetické prúdy harmonické s jeho genetikou.

Každej ére ľudstva zodpovedá určitá štruktúra a kvalitatívne zloženie energetických prúdov prichádzajúcich z vesmíru na Zem. V rôznych etapách ľudstva boli preto aktívne rôzne typy genetík. To viedlo k tomu, že sa raz jeden, raz druhý národ alebo skupina ľudí, začínali aktívne evolučne vyvíjať.

Zaujímavé sú evolučné prejavy spojené s migráciou národov. Pokiaľ určitý národ žil v zemepisnej šírke,  ktorej energetika nebola v súlade s genetikou daného národa, prebiehajúci vývoj bol pomalý, éterické telá sa vyvíjali slabo. Mužom chýbala veľká fyzická sila a boli pasívni, to znamená, že tento národ nemal silných a chrabrých bojovníkov. Slabo rozvinuté astrálne telá znamenali slabo sa rozvíjajúcu kultúru, umenie, duchovnosť. Nedostatočný rozvoj mentálnych tiel negatívne ovplyvňoval rozvoj ekonomiky a technológií.

Všetko dohromady viedlo k tomu, že daný národ sa nebol schopný postaviť silnejším, aktívne sa vyvíjajúcim susedom. Tí ho začali vytlačovať z jeho územia a ľudia zachraňujúci si svoj život boli nútení sťahovať sa na veľké vzdialenosti, preč z dosahu nebezpečných susedov. Presťahovaním sa na vzdialené miesto sa uvedený národ dostal do zemepisnej oblasti s inou energetickou štruktúrou. Pokiaľ táto energetická štruktúra bola v súlade s jeho genetikou, opäť nasledoval búrlivý rozvoj a vzostup. Pre historikov takéto náhle vývojové zmeny rôznych národov zostávajú dodnes záhadou…

História ľudstva je potvrdením týchto evolučných mechanizmov spojených so zákonmi a podmienkami vývoja bytostí. Ruský historik Gumilev vo svojich prácach zaznamenal u rôznych národov obdobie pasivity a aktivity. Mechanizmy tohto javu však vysvetliť nedokázal. Ako historik iba konštatoval fakty (vysvetliť tieto javy bez znalosti zákonov evolúcie človeka, ľudstva a planéty, jednoducho nebolo možné)

Pozn. prekladateľa: Na Slovensku sa podrobne venoval periodicite a synchronicite dejín Emil Páleš v diele Angelológia dejín, kde výborne popísal rozkvet a úpadok kultúr a národov, ale bez hore uvedených znalostí taktiež nevedel vysvetliť pravú príčinu týchto javov.

V priebehu evolúcie ľudstva sa všeobecne zvyšuje energetický potenciál genetiky a vývojová úroveň bytostí. Dôležité je udržiavanie rovnováhy práve medzi energetickým potenciálom genetiky a úrovne duchovného vývoja bytostí. Po dovŕšení vnútornej fáze evolúcie, jednotlivý človek aj civilizácie ako celok, prechádzajú do kozmickej etapy svojej evolúcie, pre ktorú je charakteristický mentálny kontakt s inými civilizáciami.

Začína sa s výmenou znalostí a zručností. Pre mentálnu etapu vývoja je potrebná nová vyššia etika, morálka, filozofia, znalosti a evolučne odlišná štruktúra mozgu. Pokiaľ človek alebo civilizácia nedosiahli potrebnú úroveň (vytvorenie najmenej dvoch, troch mentálnych tiel), potom ani pri veľkom energetickom potenciáli, človek ani civilizácia nemôžu prejsť na mentálnu úroveň evolúcie.

Pri veľkom energetickom potenciáli, ale nedostatočnej úrovne evolučného vývoja, môže človek vystúpiť iba na rôzne úrovne Zeme. Bez znalosti zákonov evolúcie, ľudia často vstupujú do telepatického kontaktu s astrálnou alebo mentálnou úrovňou Zeme. Pretože nechápu potrebné mechanizmy, veria, že vstúpili do kontaktu s Bohom, Absolútnom, Vyšším Vedomím,…

Túto naivitu využívajú bytosti žijúce na menovaných úrovniach, ktoré sa živia cudzou energiou. Preskenujú mozog tohto ľahkovážneho človeka a pri telepatickom kontakte potom často na seba berú holografickú podobu toho, komu daný človek najviac dôveruje. Môžu vyzerať a dokonca vyžarovať ako Ježiš Kristus, Budha, Krišna a ďalší. Dokonca na seba môžu brať aj podobu zosnulých príbuzných alebo človeku blízkych ľudí, čo robí kontakt viac uveriteľným a dôveryhodným.

Veľmi často sa bytosti z mentálnych úrovní, ktoré vstúpili do kontaktu snažia uviesť ľudí do omylu, vedú ich lživou cestou. Samy zatiaľ využívajú energetický potenciál týchto ľudí pre svoj vývoj a zabezpečenie života. Len dômyselné skúmanie, dotazovanie a preverovanie vnútorného vyžarovania komunikujúcej bytosti na všetkých úrovniach, dovoľuje okamžite odhaliť klamstvo a vyjasniť si, kto je v skutočnosti kto…

Znovu a opakovane tu vyvstáva potreba nových znalostí, ktoré učinia zrozumiteľným mnohé neznáme a tajomné…

Z knihy Nikolaja Levašova „Posledný apel ľudstvu“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie