Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vedci zdokumentovali efekt „neskoré deti – dlhé teloméry“ minimálne v dvoch nasledujúcich generáciách

Čím starší muž, tým dlhšie teloméry v jeho spermatozoidoch. Preto deti starších otcov dedia predĺžené teloméry a možno šancu žiť dlhšie ako ich rovesníci, ktorých otcovia splodili deti v mladosti.

Skupina amerických vedcov chcela zistiť, či sa tento efekt môže preniesť aj na ďalšie generácie. Vedci merali dĺžku telomér u viac ako 3 000 ľudí na Filipínach a zistili, že táto vlastnosť sa dedí minimálne v dvoch generáciách, a to po otcovskej aj materskej línii. Hoci sila efektu klesá v každej ďalšej generácii, autori štúdie predpokladajú, že môže slúžiť na prispôsobenie potomstva životným podmienkam rodičov.

Teloméry sú koncové časti chromozómov, ktoré hrajú úlohu určitých tlmičov nárazov pre DNA. S každým bunkovým delením sa DNA vlákna skracujú a teloméry prijímajú úder na seba. Oni sa rovnako ako ochranná vrstva stierajú, čím chránia významné genetické informácie pred zánikom. Keď sú teloméry príliš krátke, delenie bunky sa zastaví, pretože potom začína strácať gény. Skrátenie telomér sa niekedy považuje za jednu z hlavných príčin opotrebovania tkanív: v nich nezostanú žiadne deliace bunky, ktoré by mohli nahradiť staré a poškodené bunky. Počiatočná dĺžka telomér koreluje s dĺžkou života organizmu a jeho zdravím.

S vekom sa teloméry vo väčšine buniek ľudského tkaniva skracujú. Výnimkou je mužský reprodukčný systém: v bunkách spermií naopak teloméry rastú. Stále nie je jasné, s čím presne to môže byť spojené. Je možné, že v tomto tkanive pôsobí aktívnejšie telomeráza – enzým, ktorý vytvára konce chromozómov. Alebo možno bunky s dlhšími telomérami sú životaschopnejšie a prežijú svojich konkurentov z tkanív.

Tak, alebo onak, čím starší je otec, tým dlhšie sú teloméry na chromozómoch v jeho spermiách a polovicu týchto chromozómov odovzdáva svojim deťom. S matkami to tak nefunguje: s vekom sa teloméry v bunkách vajíčok, naopak, mierne skracujú. Ale keď vedci merajú dĺžku telomérov v ľudských bunkách, spravidla sa riadia priemernou hodnotou, takže teloméry sa u detí v neskoršom veku javia ako dlhšie.

Americkí vedci sa rozhodli preveriť, či sa dĺžka telomérov prenáša na ďalšie generácie. Koniec koncov, ak dieťa zdedí po svojom otcovi dlhé konce chromozómov, potom by mali byť odovzdané jeho deťom, bez ohľadu na to, v akom veku ich počal. Vedci využili údaje z dlhodobého projektu, ktorý monitoruje zdravie a výživu Filipíncov. Projekt začal v rokoch 1983-1984, kedy bolo na monitorovanie vybraných niekoľko tisíc tehotných žien. Odvtedy, až do roku 2005, sa pravidelne skúmali ich deti a aj samotné matky. V roku 2016 vedci zmerali dĺžku telomér ľudí narodených v rokoch 1983 – 84, ich rodičov a tiež starých rodičov. Celkovo vzorka zahŕňala viac ako 3 000 Filipíncov.

Ukázalo sa, že efekt „starší otec – dlhšie teloméry“ je reprodukovaný v ďalších generáciách detí aj vnúčat, iba v druhej generácii je menej výrazný ako v prvej. Vedci odhadli štandardnú odchýlku dĺžky telomér potomstva z hľadiska veku otca pri počatí (to znamená, že nebolo náhodné, že vek otca ovplyvňoval teloméry dieťaťa), odchýlka sa od otcov k deťom zväčšila dvakrát a od detí k vnúčatám trikrát.

Je zaujímavé, že dĺžka telomér bola prenášaná ako po otcovských, tak aj po materských líniách, to znamená, že skrátenie telomér charakteristických pre vajíčka sa neprejavilo tak silne ako predĺženie telomér v spermiách.

Autori štúdie sa domnievajú, že dedičstvo dlhých telomér nemusí byť len dôsledkom otcovského veku pri počatí, ale špeciálne nadobudnutým adaptívnym mechanizmom. Udržiavanie dĺžky telomér vyžaduje energetické výdaje. A ak organizmus existuje v nepriaznivých podmienkach, potom je pre neho výhodnejšie využívať prostriedky na rozmnožovanie ako na predlžovanie koncov DNA, a tým na predĺženie života všeobecne.

Predpokladá sa, že otec, ktorý počal dieťa v staršom veku, bol v priaznivých podmienkach, pretože mohol dožiť do tohto veku. To znamená, že jeho syn, ktorý zdedil dlhé teloméry, si môže dovoliť minúť viac energie na ich udržanie a odložiť reprodukciu na neskôr, pretože vek jeho otca je dôkazom, že v tomto prostredí neexistuje priame ohrozenie života.

Zároveň, ak otec plodí deti v mladom veku, môže to byť spôsobené podmienkami, ktoré nie sú najpriaznivejšie pre dlhý a bezstarostný život, a preto jeho syn bude musieť získať potomstvo čo najskôr, a neplytvať silami na predĺženie telomér.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie