Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Úroveň medicíny u polabských Slovanov, zložité operácie už v rannom stredoveku!

64257977V učebniciach a v ďalších knihách, ktoré vyjadrujú „oficiálny pohľad serióznej vedy“, zobrazujú históriu staroveku zvyčajne v určitej perspektíve. Žiadne nálezy a objavy, ktoré vyvracajú oficiálne verzie sa neakceptujú, pretože nezapadajú do napísaných (vymyslených) osnov. Archeológovia potom majú problém čo s nájdenými artefaktmi, napríklad „divokých, zaostalých“ Slovanov..

Zvlášť zaujímavé sú slovanské pohrebiská z 10. – 12.  storočia, z ktorých je možné odvodiť úroveň medicíny Slovanov v tej dobe. Napríklad, lebka ženy z osady neďaleko mesta Demmin. Ako je vidieť, žena trpela paradentózou. Ale je zaujímavé, že operáciou jej boli implantované predné zuby, na čo bola použitá kovová platnička a cement podobný tmelu. Najprv boli zuby pomocou tmelu pripevnené na kovovú platničku, platnička potom chirurgicky implantovaná do čeľuste a zo zadnej strany zatmelená rovnakou cementu podobnou hmotou.

203550_640

203779_640

204264_640

Okrem toho, operácia dopadla úspešne a žena prežila ešte niekoľko rokov s touto protézou. Vedci prišli k záveru, že cieľ operácie bol iba čisto kozmetický. Je to jediný známy príklad podobnej operácie v Európe v stredoveku a bol objavený u maklenburgských Slovanov.

Avšak najzaujímavejšie sú zložité operácie lebky, trepanácie. Boli objavené tiež v Maklenburge aj na iných miestach obývaných Slovanmi.

Lebka zo slovanského pohrebiska Lancken Granitz, ostrov Rujana. Po operácií pacient prežil ešte mnoho rokov, rana sa pekne zahojila. U polabských Slovanov sú známe tri trepanácie lebky, okrem Lancken Granitz, ešte v Alt Bukowe a Sixdorfe u Lužických Srbov.

204466_640

204685_640

Ruské slovo „znachar“ (liečiteľ, doktor) – znamená znajúci, rovnako ako „vedma“ od slova vedieť. Do dnešných dní sa zachovala prax liečiť prírodnými prostriedkami v ľudovom liečiteľstve, bylinami, zariekavaním,… V stredoveku cirkev najviac bojovala s takýmito prejavmi „čarodejníctva“, pomocou ohňa a inkvizície. Niet divu, že techniky takých zložitých operácií ako je trepanácia lebky zmizli zároveň s prijatím kresťanstva. Je možné predpokladať, že so zničením „pohanov a čarodejníctva“ sa stratili za tisíce rokov nahromadené medicínske vedomosti.

Je pravdepodobné, že takéto operácie sa robili vyššie postaveným ľuďom. A robili ich kvalitní špecialisti, veď pacienti žili ešte dlho po operáciách, ale kto boli tí špecialisti?

Informácie o trepanáciách sú v knihách:
1. J. Herrmann – Slawen in Deutschland, Berlin, 1985. Sú tam informácie o trepanáciách u polabských Slovanoch v Alt Bukowe, Lancken Granitz, Sixdorfe a tiež zmienka o trepanáciách na Slovensku, v Čechách – Bohemii a na Morave.

2. V. Schmidt – Lieps : die slawischen Gräberfelder und Kultbauten am Südende des Tollensesees, Lübstorf, 1992. Výskum slovanských pohrebísk a tiež trepanácií pri meste Neubrandenburg.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie