Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Štúdium s Nikolajom Levašovom

Dr. Richard A. Blasband

Blasband_grauPrvýkrát som mal konzultáciu s Nikolajom v roku 1994 v súvislosti s chronickým únavovým syndrómom (CFS). Táto diagnóza mi bola stanovená dvoma homeopatmi, odborníkmi v používaní jedného z prevedení diagnostického zariadenia VOLL. Každý z nich nezávisle na sebe identifikoval zápalové patológie v rovnakých orgánoch, v srdci, pľúcach, pečeni a v prostate. Patologické štrukturálne zmeny v srdci boli potvrdené elektrokardiogramom. Napriek tomu, že som ho neinformoval o žiadnych diagnózach, Nikolaj stanovil rovnakú diagnózu v priebehu 10 minút pri vstupnom vyšetrení.

Počas prvého terapeutického sedenia som sa dozvedel, že Nikolaj má pozoruhodnú schopnosť premiestňovať energiu v mojom tele. Cítil som niečo ako elektrický prúd pohybujúci sa po mojom tele s následným ťažkým pocitom, že moje telo prijalo liečebný „náklad“, ktorý Nikolaj k nemu priložil. V priebehu šiestich mesiacov liečebných sedení, dva alebo trikrát do týždňa, som sa zbavil častých prerušovaných búšení srdca, ktorými som trpel predchádzajúce tri roky. Tieto zmeny boli potvrdené elektrokardiogramom. Po osemnástich mesiacoch som bol vyliečený z hlavnej časti ďalších zápalových zmien a príznakov CFS.

Niekoľko slov o mojich odborných skúsenostiach, ktoré pomôžu čitateľovi lepšie pochopiť môj nasledujúci postoj k Nikolajovi Levašovi, jeho mimoriadnym schopnostiam a množstvu vedomostí, ktoré mi dal (aj mnohým iným). Som certifikovaný psychiater s klasickým vzdelaním z Univerzity v Yale, z Fakulty medicíny, kde som aj pracoval na oddelení psychiatrie. Počas mojej psychiatrickej prípravy som študoval orgonomickú medicínu u doktora Elswortha Bakera, ktorý bol menovaný Wilhelmom Reichom, na prípravu lekárov v jeho medicínskom odbore. Mojou „každodennou prácou“ bola prax intenzívnej formy bioenergetickej terapie myseľ/telo, „psychiatrickej orgónovej liečby“, vyvinutej Wilhelmom Reichom pre liečenie emočných porúch (Reich 1949).

Keď som sa prvýkrát stretol s Nikolajom, robil som orgónového terapeuta okolo 30 rokov. Okrem toho, v tomto období som sa aktívne podieľal na experimentálnom výskume v oblasti fyzikálnej a biologickej orgónovej energie a publikoval som viac ako 60 vedeckých prác z tejto oblasti. To znamená, že pojem „životnej energie“, ktorá je základom života, a ktorá pôsobila v procese liečenia, ľahko rezonovala s mojím osobným systémom viery a profesionálnej praxe bez ohľadu na moje klasické mechanistické vzdelanie.

To nie je všetko čo som si priniesol do začiatku našej práce s Nikolajom. Niekoľko rokov pred výskumom s Nikolajom som sa aktívne zapojil do experimentálneho výskumu v oblasti vtedy ešte len vznikajúcej disciplíny výskumu vedomia (Jahnand Dunne 1987). Vďaka tejto práci som sa presvedčil o reálnej schopnosti duševného zámeru vytvárať objektívne zmeny vo fyzickej realite (Blasband 2000). Liečba pomocou metódy Nikolaja do značnej miery závisí od použitia zvýšeného psychického zámeru pre diagnostiku a pre zmeny v bunkovej štruktúre a fyziológii človeka. Preto skúsenosti získané cez moje výskumy mi urobili dobrú službu, keď som začal pracovať ako liečiteľ.

Poslal som k Nikolajovi niekoľko mojich pacientov so štruktúrnymi poškodeniami z rôznych chorobných procesov. O pár mesiacov neskôr som začal na nich vidieť zmeny, ktoré nie je možné pripisovať mojej vlastnej liečbe. Všetci sa zjavne dostali z procesu fyzickej choroby a bolo zrejmé, že sa zotavovali oveľa rýchlejšie ako som očakával na základe mojich vedomostí a skúseností. Bolo to, akoby ich organizmus zhodil zo seba náklad, ich pohyby boli ľahké, okrem toho, všetci akoby „svietili“ vo svojom tele, to som nikdy nevidel u mojich, ani u iných pacientov. Ja som samozrejme chcel túto liečiteľskú techniku zaradiť do môjho orgóno-terapeutického „arzenálu“ a bol som veľmi rád, keď Nikolaj súhlasil prijať ma za študenta.

Obdobie prvých šesť týždňov štúdia u Nikolaja bolo najintenzívnejším a najvzrušujúcejším obdobím v mojom profesionálnom živote. Naša skupina z dvadsiatich študentov, lekárov, psychológov, biznismenov a iných, sa stretávala päťkrát do týždňa. Na každom stretnutí Nikolaj čítal lekcie po dobu troch hodín o jeho objavoch o povahe človeka a vesmíru. Ďalších 5 minút bolo venovaných transformácií nášho mozgu a tiel podstaty prostredníctvom použitia vedomého zámeru na každom z nás, aj na skupine ako celku. Didaktické materiály získané z výsledkov výskumu Nikolaja ako fyzika a jasnovidca, vrátane materiálov z fyziky, biológie a úlohy ducha v jeho interakcii s hmotným svetom, boli základom liečiteľskej práce.

Bola to nová, vzrušujúca, koherentná paradigma zahŕňajúca klasickú fyziku a biológiu, ale prinášajúca nový pohľad na tajomstvo materiálneho a duchovného sveta. Práca po transformácii bola ťažká na realizáciu počas prvých pokusov. Subjektívne som zaznamenal zvýšenie pocitu energetického nabudenia sprevádzajúceho určitým druhom elektrických prúdov po celom tele, hlavne v mozgu. (Zaujímavé je, že v čase transformácie mozgu a podstaty vykonávanej Nikolajom, pracujúci generátor náhodných javov (GSS) vykazoval pri výstupe anomálne zvýšenie očakávanej línie a po skončení transformácie vykazoval anomálne zníženie základnej línie.) V noci som cítil závrate. Keď som sa vracal v noci domov, moja pozornosť bola ostrá a videl som na veľké vzdialenosti. Popisy iných študentov zneli niečo ako skúsenosti s výstupom z tela a zmenené stavy vedomia.

Na konci nášho štúdia som zistil, že som získal niekoľko nových schopností. Jednou z nich bola schopnosť vidieť patológiu v bunkách a v orgánoch vo vnútri organizmu človeka. Tento druh videnia nie je podobný tomu, ako môžeme vidieť orgány cez röntgen alebo tomografiu. Aby som mohol vysvetliť ako je možné vidieť mozgom, ktorý transformoval Nikolaj, najprv si vysvetlíme, ako vidíme bežnými očami. Naše vnímanie obrazu sveta je výsledkom interpretácie našim vedomím budených senzorových systémov organizmu. Tieto systémy sa vyvíjali pod vplyvom ekologickej niky, v ktorej sme žili po tisíce rokov. Ako ľudia používame päť zmyslov, ktoré nám hovoria o povahe nášho fyzického vesmíru. Pokiaľ by naše oči vyvinuli možnosť vidieť rádiové vlny vo farbách, videli by sme rádiovlny vo vzduchu, ako vidíme vlny v oceáne, trojrozmerné a materiálne. Na druhej strane, keby sme boli farboslepí, boli by sme v rozpakoch, keby nám ľudia rozprávali o rôznorodých farbách, ktoré vidia oni. Pokiaľ by sme boli slepí od narodenia, veľmi ťažko by sme pochopili to, čo nám opisujú tí, ktorí vidia.

Nikolaj Levašov pri procese transformácie rýchlo rozvíja mozog človeka a telá jeho podstaty tak, že sa u nich prejavujú nové vlastnosti. Tieto vlastnosti umožňujú možnosť prijímať informácie, ktoré predtým nebolo možné prijímať pomocou bežných zmyslov. Títo ľudia tiež získavajú schopnosť ovplyvňovať a meniť fyzické telá a telá podstaty iných ľudí vo svojej blízkosti, ale aj na diaľku.

Toto videnie prebieha niekde na obrazovke v prednej časti mozgu. Je to rovnaké miesto, kde si my „predstavujeme“, ale v prípade videnia transformovaným mozgom, obrázky zodpovedajú skutočnosti. V realite transformácia umožňuje liečiteľovi programovať, v akej konkrétnej forme alebo formáte bude prijímať informáciu o pacientovi, aby bola pre neho pochopiteľná. Nakoniec to, čo zvyčajne vidíme alebo cítime, je pochopiteľné pre nás, pretože si to sami organizujeme vo svojom vedomí, inak by boli informácie pre nás nepochopiteľné. Pokiaľ modernizujeme svoj aparát vnímania (naša podstata, vedomie, mozog), môžeme cítiť viac a máme potenciál premeniť to na informáciu, ktorá má zmysel. Vtedy máme na výber ako usporiadať túto informáciu do jedného z mnohých formátov tak, aby sme ju mohli hodnotiť a analyzovať. Napríklad sa môžeme „pýtať“ alebo „programovať“ seba, aby sme videli srdce staticky alebo bijúce, s patológiou v tomto okamihu alebo spred niekoľko dní, mesiacov, rokov, keď sa patológia ešte len rozvíjala. Môžeme dokonca naprogramovať našu vnútornú obrazovku tak, aby sme videli vencovité tepny, farebne žltou odlíšené cholesterolové plaky, zelenou farbou elektrické impulzy stimulujúce srdečný sval, spolu s ich elektrickou integráciou s mozgovými štruktúrami, atď. Môžeme to zväčšiť do mikroskopickej úrovne, aby sme to preštudovali detailne. Tento proces sa môže vykonávať až do genetickej úrovne. Týmto spôsobom, pomocou systémovej analýzy, je možné získať naozaj presnú diagnózu na mnohých úrovniach, anatomickej, fyziologickej a biochemickej patológií a zistiť ako sa tieto rozdiely prejavujú v éterickej a astrálnej úrovni fungovania.

Táto vnútorná obrazovka môže byť tiež použitá na analýzu. Napríklad je možné „požiadať a uvidieť“ zložky krvi v porovnaní jedny s druhými v grafickom formáte, a tak ďalej.

Okrem toho je možné „rýchle preniesť“ obrazovku dopredu v čase a preveriť možný výsledok terapeutického zásahu. Týmto spôsobom je možné „vyskúšať“ možné liečebné programy bez ich skutočného prevedenia za účelom zistenia, či budú úspešné a môžu vyliečiť problém.

To je len niekoľko z funkcií, ktoré dáva kvalitatívne transformovaný systém. Je to, akoby Nikolaj vložil do môjho tela švajčiarsky armádny nôž s paranormálnymi schopnosťami a ja si môžem vybrať, akú z nich práve použijem. Tieto schopnosti sú však zručnosti, ktoré je potrebné neustále používať pre ich rozvoj a zlepšenie. Okrem toho, mnohé iné schopnosti a nástroje, ktoré sú skryté, sa stanú dostupné vtedy, keď sa budeme vyvíjať v práci a budeme schopní zobrať zodpovednosť za ich používanie. Tento postupný progres sa mi stal niekoľkokrát za osem rokov, počas ktorých som robil túto prácu.

Spočiatku bolo ťažké rozlíšiť bežnú predstavivosť a získanú schopnosť vidieť vo vnútri tela. Nakoniec, bol som lekár a vedel som, ako má vyzerať pečeň, kosti, štítna žľaza. Postupom času som sa naučil veriť tomu, čo som videl svojou predstavivosťou, pretože to zodpovedalo objektívnej realite. Naučil som sa posielať signál z môjho vedomia k cieľu v organizme pacienta a čakať, kedy sa informácia vráti ku mne späť.

Prvých niekoľko rokov po oficiálnom kurze bolo moje videnie slabé v intenzite farieb, dvojrozmerné a nejasné. Po používaní tejto Nikolajovej metódy v priebehu niekoľkých rokov som zistil, že som začal vidieť viac trojrozmerne, v jasných farbách a spontánne som mohol vchádzať do systémov rôznych orgánov. Videl som jemnohmotné energie (primárne hmoty podľa Nikolaja Levašova), vychádzajúce z mojich rúk do orgánov. Mohol som cítiť odpor v mojej ruke, keď som prechádzal v blízkosti tela, aby som pocítil rôzne komponenty fyzického alebo tiel iných úrovní pacienta.

Všetky tieto vlastnosti posilnili a potvrdili môj dojem o viacúrovňovej, pevnej štruktúre duchovného aspektu tela pracujúceho v jednote s fyzickým aspektom tela.

Počas diagnostiky a v procese následného liečenia pacienta, prechádzam rukou po tele bez dotyku a mentálne žiadam vidieť rôzne systémy orgánov, ktoré ležia pod mojou rukou. Počas skenovania zadávam niektoré otázky ako napríklad „Je tu patológia?“ Kladná odpoveď môže byť vo forme pocitu, brnenia v dlani, je to forma odpovede, ktorú som sám naprogramoval, aby som dostal odpoveď áno. Potom upresňujem otázku „Je to infekcia?, atď.“ Pokračujem v upresňovaní otázky a vo vyšetrení dovtedy, pokiaľ nepokryjem celé telo a pokiaľ nedostanem potrebné údaje. Ďalšou úlohou je vykonať systematickú analýzu s cieľom pochopenia problému od jeho príčiny až do jeho prejavu. Začínajúci liečiteľ ako ja potrebuje veľa síl a času na to urobiť to správne, ale je to metóda, ktorou je možné vyliečiť a udržať zdravie spoľahlivo. Je zrejmé, že pre použitie tejto metódy liečenia je potrebná znalosť anatómie, fyziológie a biochémie.

Po získaní diagnózy môžem požiadať o druhy a množstvo primárnych hmôt, ktoré musím projektovať na tento aspekt patológie, pretože ona existuje aj na úrovni podstaty. Potom sa opýtam, či mám schopnosť začať túto projekciu. Pokiaľ nie, v takom prípade musím hľadať alternatívne spôsoby odstránenia problému.

Akonáhle sa nájde riešenie, tak s prejavom svojho zámeru premietam správnu kvalitu a množstvo primárnych hmôt. Časom sa začnú vytvárať zmeny na fyzickej úrovni. Napríklad, v prípade správneho programu pre citlivého pacienta s problémom srdca, je možné odstrániť jazvy a plaky v koronárnych tepnách celého systému, opraviť alebo regenerovať poškodený infarktom koronárny sval alebo vrátiť do normy poruchy v rytme. Po vykonaní potrebných zmien je absolútne nevyhnutné vyvážiť mozog a iné orgány a systémy, ktoré sú fyziologicky spojené s vyliečeným orgánom. Pokiaľ to neurobíme, organizmus fungujúci ako jeden celok sa nakoniec vráti do predchádzajúcich patologických stavov.

Tieto zručnosti sa môžu použiť na zmeny v holografickom obraze pacienta vytvorenom v mojej mysli napriek tomu, že pacient je vzdialený tisíce kilometrov. V skutočnosti väčšina mojich vyliečení prebieha týmto spôsobom. Liečením z mojej kancelárie v Kalifornii som liečil pacientov v Európe, Číne a mnohých častiach USA.

V prieme za jeden pracovný týždeň vykonám okolo 30 liečebných zákrokov, každý z nich trvá od 15 do 20 minút. Dávam prednosť práci s piatimi alebo šiestimi pacientami v skorých ranných hodinách, potom nasleduje krátky odpočinok pred prácou s pacientami v terapii. Väčšina energie na vyliečenie pacientov pochádza z transformácie primárnych kozmických hmôt mojím transformovaným mozgom. Podľa slov Nikolaja Levašova, primárne hmoty v ich čistej podobe sú nezlučiteľné s ľudským telom, čo je potrebné zmeniť, aby neboli škodlivé pre pacienta aj liečiteľa. Zistil som, že koncentrácia po dobu 10 – 15 minút vedie k strate tekutín v organizme, preto je potrebné na udržanie metabolizmu a energie na zdravej úrovni, piť veľa vody a všetko ostatné.

Je na mne, či chcem rozbaliť alebo zbaliť liečiteľský aparát v mojom mozgu a telách podstaty. Keď je rozbalený, človek má pocit, akoby nosil veľkú čiapku energie a vyzerá ako trojrozmerná dúhová koruna prepletených energií.

Začínam prácu so skenovaním celého organizmu širokého zamerania, vrátane tiel podstaty. Po podrobnejšej kontrole vykonávam systematickú analýzu údajov s cieľom určiť primárne, základné príčiny problémov. Tým sa vyjasňuje, či je porucha zapríčinená geneticky, karmicky, environmentálnym pôsobením alebo kombináciou týchto príčin. Zistil som, že zatiaľ nemám schopnosť liečiť problémy karmického a genetického rázu. Avšak úspešne liečim akútne choroby pohybového aparátu, ako napríklad ischias, rôzne druhy prechladnutí, zápalov, nerovnováhu nervového systému, srdcovú arytmiu, žalúdočné a črevné problémy, zápchu, zranenia, artritídu v rôznych podobách a rôzne problémy, kde je hlavnou príčinou nadbytok toxínov. Toxíny je možné nájsť vo väčšine chorôb.

Detoxikácia zahŕňa v sebe zničenie toxínov a zabezpečenie prostriedkov na ich odstránenie z organizmu. A to odstránenie z cerebrálnej mozgovej tekutiny prostredníctvom nosových dutín alebo uší a zo žalúdočno-črevného traktu cez pečeň alebo z krvného obehu cez obličky. Vylučovanie sa prejavuje na fyzickej úrovni ako výtok z nosa alebo po zadnej stene hrdla. Pri detoxikácii pacienta je dôležité, aby pečeň a obličky, základné orgány pri detoxikácii, boli čisté a schopné spracovávať veľké dávky toxínov, ktoré sú dodávané pri procese liečenia. Detoxikácia sa musí vykonávať pomaly, aby nedošlo k preťaženiu pacienta. Aj keď existujú rôzne alternatívne spôsoby detoxikácie rôznych orgánov, metóda Nikolaja Levašova je jediná mne známa metóda, ktorá umožňuje očistiť mozgovomiechový mok. Detoxikácia môže trvať od 6 mesiacov do 2 rokov, pri práci jeden, dvakrát do týždňa, v závislosti od závažnosti problému a citlivosti pacienta.

Regenerácia tkanív je tiež možná, ale vyžaduje oveľa viac zručností a energie ako detoxikácia. Rekonštrukcia zahŕňa zmeny v éterických a astrálnych telách, odstraňuje starý chorý model a nahrádza sa zdravým modelom, ktorý existoval už predtým v živote. To zabezpečuje zdravú šablónu pre regeneráciu buniek. Je to omnoho ľahšie vykonať, keď sa tkanivá nachádzajú na etape prirodzenej regenerácie (zvyčajne každých 5 – 7 rokov, v závislosti na tkanivách). Je to omnoho zložitejšie, pokiaľ sa tkanivá nachádzajú v etape medzi regeneračnými cyklami, aj keď klinické údaje u niektorých citlivých pacientoch ukazujú, že som mal úspech aj v tomto prípade.

Ako som spomínal vyššie, v procese opravy alebo regenerácie tkanív je dôležité zharmonizovať nové zdravé orgány so zvyškom tela, najmä mozgom. Bez toho existuje tendencia k recidíve, pretože organizmus chce vždy obnoviť svoju starú patológiu. Tendencia k recidíve je veľká pri akejkoľvek metóde liečenia, pokiaľ nebola dosiahnutá rovnováha tela. Podrobné informácie o biofyzike týchto procesov, spojených so vzťahom medzi fyzickým telom a telami podstaty, sa nachádzajú v knihách Nikolaja Levašova: Posledný apel ľudstvu a Podstata a rozum.

Dva druhy ochorení, ktoré  nebudem liečiť dovtedy, pokiaľ nerozviniem svoj liečiteľský potenciál, je väčšina druhov rakoviny a veľmi nebezpečné infekcie. Jednou z príčin je to, že nemám dostatočne silný štít, aby som sa ochránil pred získaním týchto chorôb od pacienta, keď sa mu otváram ako liečiteľ.

My všetci máme ochranu z cirkulujúcich primárnych hmôt, ktoré slúžia ako bariéra medzi nami a vonkajším svetom. Pri chronickej chorobe náš štít slabne, čo umožňuje rôznym fyzickým aj nefyzickým činiteľom vchádzať do nášho systému. To môže spôsobiť chaos v našej energetickej rovnováhe a odliv našej životnej energie. V liečiteľstve zabezpečenie si svojej ochrany chrániacej od chorôb pacienta má rozhodujúci význam. Skutočnosť, že liečitelia často podliehajú kumulatívnemu účinku od liečenia iných a aj niektorí lekári, napríklad onkológovia, majú neobvykle vysoký stupeň výskytu rakoviny, hovorí za všetko.

Zvyčajne poznám, kedy je nový pacient chorý na rakovinu, pretože pri skenovaní pociťujem silný pocit energie vychádzajúci z pacienta. Vtedy sa cítim chorým s pocitom ťažoby v žalúdku, akoby sa do mňa dostalo veľké množstvo toxínov.

Aj keď je to ťažká a zdĺhavá práca, liečenie metódou Nikolaja Levašova prináša veľké uspokojenie. Vykonávam zmeny u pacientov na oveľa hlbšej úrovni ako to môže byť vykonané klasickými metódami alopatickej medicíny a bez vystavenia pacienta škodlivým vedľajším účinkom väčšiny liekov. Metódy Nikolaja Levašova sa používajú aj pri urýchlení liečby emocionálnych problémov.

Schopnosť pracovať nezávisle na vzdialenosti od pacienta je tiež veľmi cenná, pretože mi dáva možnosť pracovať s väčšinou ľudí kdekoľvek na Zemi. K dispozícii je tiež veľký prínos pre mňa, keďže pri vykonávanej práci si trénujem získané kvality rozvinuté vo mne Nikolajom Levašovom a to mi umožňuje rozvíjať tento aparát ďalej.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie