Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Stopy neznámej civilizácie roztrúsené po Urale

Spoločná expedícia Permskej štátnej univerzity a Geografického klubu z Permu pod vedením Radika Garipova objavila nezvyčajné artefakty pripomínajúce fragmenty obrovskej stavby na hore Tulym v pohorí Ural v Rusku. Bolo objavených napríklad niekoľko veľkých obdĺžnikových kamenných blokov s rezmi a vnútornými dutinami, doslova akoby vyrezanými veľkou pílou.

Riaditeľ Geografického klubu Radik Garipov hovorí, že po hrebeni hory sa tiahne do určitej úrovne stupňovitá pyramída, potom nasleduje plošina, po ktorej nasleduje v určitom intervale ďalšia umelo vytvorená plošina. A v blízkosti tohto miesta sa nachádzajú roztrúsené kamenné fragmenty nejakej spoločnej konštrukcie so zárezmi, s vnútornými drážkami a niekde s lešteným povrchom. Navyše to vyzerá, akoby boli tieto artefakty, trosky, vytrhnuté z nejakej konštrukcie, zrejme v dôsledku silného výbuchu.

Pre vedcov bolo zrejmé, že objavili starobylý objekt vytvorený človekom, ktorý tvoril v minulosti monolitickú štruktúru. Ďalšie výskumy a výpovede turistov, ktorí cestujú po Urale, umožnili zhromaždiť veľa dôkazov o iných podobných artefaktoch. Na hore Kosvinskij kameň sa našlo niekoľko obrovských opracovaných platní so zárezmi vyrezaných obrovskou pílou. Pritom stovky kilometrov okolo neexistujú žiadne mestá, vojenské základne, žiadne geologické tábory, ktoré by mohli vyvíjať v minulosti podobnú činnosť. Na ďalšej hore čakali výskumníkov nové neuveriteľné nálezy. Veľké kamenné bloky s obdĺžnikovými drážkami. Takéto stopy nemožno vysvetliť ani dopadom ľadovca, ani prírodnými faktormi. Je možné ich urobiť len mechanickým spôsobom pomocou špeciálnych nástrojov.

Prvé nálezy kamenných artefaktov urobil Radik Garipov už v roku 1994. Na jednom z týchto výletov narazil na viactonové kamenné kocky o veľkosti približne dvoch metrov.

„Musel som cez to preliezť. Ihneď som našiel v okolí ešte dva veľmi podobné rovnaké kamenné kvádre z granitu. To ma vtedy prinútilo obrátiť na to pozornosť, to znamená, trochu popremýšľať, prepracovať nejaké informácie a hľadať nové. V tej dobe som sa ešte nezamyslel nad tým, že podľa legendy tu bola nejaká konkrétna starobylá civilizácia,“ hovorí Radik Garipov.

Niekoľko mesiacov vedci spracovávali zozbierané informácie a naniesli na mapu lokality všetkých nálezov. Prekvapujúce bolo, že objekty sa nachádzali v malej vzdialenosti od seba a to nemohlo byť náhodou.

Mohli vedci nájsť stopy neznámej civilizácie, o ktorej sa zachovali zmienky v uralských legendách? Miestne mýty hovoria o tajomnom národe Čud, ktorý žil v týchto miestach v dávnych dobách.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie