Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Rozhovor s Nikolom Teslom

untitledPosledný rozhovor novinára Johna Smitha s Nikolom Teslom uskutočnený v roku 1899, uvedený v skrátenej podobe:

Tesla: Áno, urobil som niekoľko veľmi dôležitých objavov a napriek tomu som utrpel porážku. Nedosiahol som tej veľkosti, ktorú som mohol dosiahnuť.

John: Čo to znamená?

Tesla: Chcel som osvetliť celú Zem. Elektrickej energie je dosť na vytvorenie druhého Slnka. Svetlo sa otáča okolo rovníka, ako prstenec okolo Saturnu. Ľudstvo nie je pripravené k veľkosti a dobru. V Colorado Springs som osvetľoval zem elektrickou energiou. Je možné tiež získavať aj iné druhy energie, také ako je pozitívna mentálna energia, ktorá sa nachádza v hudbe Bacha alebo Mozarta, alebo vo veršoch veľkých básnikov.

Samotná Zem obsahuje energiu Radosti, Mieru a Lásky. Ich prejavy sú banálne: kvet rastúci z pôdy, jedlo, ktoré získavame a všetko, čo znamená pre človeka vlasť. Ja som strávil roky hľadaním spôsobu, ako túto energiu prinútiť silnejšie vplývať na ľudí. Krásu a vôňu ruží je možné využívať na lekárske účely a slnečné lúče ako potravinu. Život má nekonečnú radu foriem a povinnosťou vedca je nachádzať ho v každej forme hmoty. Tu sú tri veci podstatné a všetko, čo som robil – hľadal som ich. Viem, že ich nenájdem, ale nevzdám sa svojho hľadania.

John: Čo sú to za veci?

Tesla: Prvý problém – jedlo. Ako môže vesmírna alebo pozemská energia nakŕmiť hladných na Zemi? Akým „vínom“ je možné napojiť všetkých smädných tak, aby sa mohli radovať v srdci a chápať, že oni sú Bohovia?

Ďalší problém – zničiť silu zla a trápenia, v ktorom prebieha ľudský život! Niekedy zlo a trápenie vznikajú ako epidémia v hlbinách vesmíru. V tomto storočí sa choroba rozšírila zo Zeme do vesmíru.

A za tretie – existuje vo vesmíre prebytok svetla? Ja som objavil hviezdu, ktorá podľa všetkých astronomických a matematických zákonov mohla zmiznúť, ale nič sa nemení. Hviezda sa nachádza v galaxii. Jej svetlo má takú hustotu, že pokiaľ ho stlačíme, tak sa zmestí do formy menšej ako je jablko, ale bude ťažšie ako naše Slnko.

Relígie a filozofie učia, že človek sa môže stať Kristom, Budhom. Ja sa snažím dokázať ešte divokejšie a takmer nedosiahnuteľné. Vesmír je vytvorený tak, že každá bytosť sa rodí Kristom, Budhom.

Ja viem, že gravitácia je kľúčom ku všetkému, čo potrebujete, aby ste lietali a ja mám v úmysle nielen vytvárať lietajúce stroje, ale naučiť človeka znovu získať svoje vlastné krídla. Snažím sa prebudiť energiu obsiahnutú vo vzduchu. Tam sú hlavné zdroje energie. To, čo sa považuje za prázdny priestor, je iba prejav neprebudenej hmoty. Prázdny priestor neexistuje na tejto planéte, ani vo vesmíre. Čierne diery, o ktorých hovoria vedci, sú najsilnejšie zdroje energie a života.

John: Na okno vašej izby v hoteli, na 33 poschodí každé ráno prilietavajú vtáky.

Tesla: Človek by sa mal správať prívetivo najmä k vtákom. Vzhľadom na ich krídla, pretože niekedy mal aj človek krídla, reálne a viditeľné.

John: Vaši fanúšikovia sa sťažujú, že útočíte na relativitu. Vaše vyhlásenie, že hmota nemá energiu, je prinajmenšom podivné. Ak je všetko nasýtené energiou, tak kde je?

Tesla: Najprv bola energia a až potom sa objavila hmota.

John: Pán Tesla, to je ekvivalentné tomu, ako keby ste povedali, že vás porodil otec.

Tesla: To je ono. Ako je to so zrodením vesmíru? Hmota je vytvorená z primárnej a večnej energie, ktorú poznáme ako svetlo. Bolo svetlo a z neho sa objavila hviezda, planéty, človek a všetko na Zemi a vo vesmíre. Hmota je odraz nekonečných foriem svetla, pretože energia je oveľa staršia ako hmota.

Sú štyri zákony Stvorenia. Prvý: nedosiahnuteľnosť zdroja, plánu, ktorý je nemožné chápať mysľou, alebo zmerať matematicky. Podľa tohto plánu sa skladá celý vesmír. Druhý zákon: šírenie tmy, ktorá je skutočnou podstatou svetla, z nedosiahnuteľnosti a jej transformácia na svetlo. Tretí zákon: nevyhnutnosť svetla sa stáva hmotou svetla. Štvrtý zákon: neexistuje žiadny začiatok, ani koniec.

John: Vo svojom nepriateľstve k teórii relativity zachádzate až tak ďaleko, že prednášate lekcie proti jej tvorcu na svoje narodeniny.

Tesla: Pamätajte si, že to nie je zakrivený priestor, ale ľudská myseľ nedokáže pochopiť nekonečno a večnosť! Pokiaľ by bola relativita správne pochopená tvorcom teórie, tak by získal nesmrteľnosť, aj fyzickú, pokiaľ by si to prial. Ja som časť svetla a to je hudba. Svetlo napĺňa mojich šesť zmyslov: ja vidím, počujem, cítim, cítim vôňu, dotýkam sa a myslím. Môj šiesty zmysel je myslenie. Častice svetla, to sú zapísané noty. Úder blesku môže byť celá sonáta. Tisíce bleskov, celý koncert. Pre tento koncert som vytvoril guľový blesk, ktorý je možné počuť na zľadovatených vrcholoch Himalájí.

Čo sa týka pytagorejcov a matematikov, vedec nemôže a nesmie do nich zasahovať. Čísla a rovnice sú len symboly, ktoré vyjadrujú hudbu sfér. Pokiaľ by Einstein počul tieto zvuky, tak by nevymyslel teóriu relativity. Takéto zvuky sú posolstvo mysli o tom, že život má zmysel, že vesmír existuje v dokonalej harmónii a jeho krása je príčinou a dôsledkom stvorenia. Takáto hudba je večný kolobeh hviezdnej oblohy.

Dokonca aj najmenšia hviezda má kompletnú štruktúru a tiež je súčasťou hviezdnej symfónie. Srdečný tep človeka je časť symfónie Zeme. Newton vedel, že tajomstvo spočíva v geometrickom usporiadaní a pohybu nebeských telies. Bol si vedomý existencie najvyššieho zákona vesmíru. Zakrivený priestor, to je chaos a nie hudba. Einstein je posol doby zvuku a zúrivosti.

John: Pán Tesla a vy počujete túto hudbu?

Tesla: Počujem ju po celú dobu. Moje duchovné ucho je tak veľké ako nebo, ktoré vidíme nad sebou. A fyzické ucho zosilňujem radarom. Podľa teórie relativity sa dve rovnobežné čiary budú pretínať v nekonečne. To znamená, že zakrivenie Einsteina sa bude narovnávať. Raz vytvorený zvuk bude trvať večne. Môže zmiznúť pre človeka, ale bude naďalej existovať v tichosti, ktoré je najväčšou silou človeka.

Nemám nič proti samotnému Einsteinovi. Je to človek, ktorý urobil veľa dobrých vecí a niektoré sa stali súčasťou hudby. Napíšem mu a pokúsim sa mu objasniť, že éter existuje a jeho častice sú to, čo udržuje vesmír v harmónii a život vo večnosti.

1bdbae2dde5ea7c2d7bcc01e3dd

John: Často spomínate silu vizualizácie.

Tesla: Rád by som poďakoval vizualizácii za všetky moje objavy. Udalosti môjho života a moje vynálezy reálne stoja pred mojimi očami videné ako každý jednotlivý prípad alebo vec. V mladosti som sa desil, nevediac čo je to, ale neskôr som sa naučil používať túto silu ako výnimočný talent a dar. Poháňal som ho a chránil. Tiež som cez vizualizáciu upravoval väčšinu svojich vynálezov a dokončoval ich mentálnou vizualizáciou riešenia zložitých matematických rovníc. Za tento dar som dostal titul najvyššieho Lámu v Tibete.

Môj zrak a uši sú perfektné a trúfam si povedať, že viac ako u ostatných ľudí. Počujem hrom na vzdialenosť 250 km a vidím v nebi farby, ktoré nemôžu vidieť iní ľudia. Také zaostrenie zraku a sluchu som získal ešte ako dieťa. Neskôr som ich rozvíjal vedome.

John: Naši čitatelia by chceli vedieť o vašej filozofii.

Tesla: Život je rytmus, ktorý je potrebné pochopiť. Ja cítim rytmus, nalaďujem sa na neho a hoviem mu. On prejavuje svoju vďačnosť a dáva mi poznanie. Všetko živé je spojené hlbokou a nádhernou interakciou medzi človekom a hviezdami, slnkom a amébami, srdcom a rotáciou nekonečného počtu svetov. Takéto väzby sú nezničiteľné, ale môžu byť poslušné, pokojné a môžu vytvárať nové a rôzne väzby vo svete bez narušenia starých. Poznanie prichádza z vesmíru, naše videnie, to je dokonalé rozvíjanie. Máme dve oči: pozemské a duchovné. Odporúča sa, aby sa stali jedným.

Vesmír je živý vo všetkých prejavoch ako mysliace zviera. Kameň, to je mysliaca a rozumná bytosť, rovnaké ako rastlina, divé zviera a človek. Žiariaca hviezda prosí, aby sa na ňu pozreli. A pokiaľ by sme neboli takí zaujatí sebou, pochopili by sme jej jazyk a posolstvo. Dýchanie, oči a uši človeka by sa mali podriaďovať dýchaniu, očiam a ušiam vesmíru.

John: Pán Tesla a čo pre vás znamená elektrický prúd?

Tesla: Všetko je elektrina. Na počiatku bolo svetlo, nevyčerpateľný zdroj, z ktorého sa oddelila hmota a rozdelila sa do všetkých foriem prezentovaných vo vesmíre a na Zemi, so všetkými aspektmi života. Pravá tvár svetla je tma, iba my ju nevidíme. Je to veľká milosť darovaná človeku a iným tvorom. Jedna z častíc tmy obsahuje svetelnú, tepelnú, jadrovú, chemickú a mechanickú neidentifikovateľnú energiu, ktorá má schopnosť otáčať Zemou na obežnej dráhe. Je to naozaj páka Archimeda.

John: Pán Tesla a nie ste príliš neobjektívny k elektrine?

Tesla: Elektrina som ja, alebo keď chcete, ja som elektrina v ľudskej podobe. Pán Smith, vy ste tiež elektrina, iba si to neuvedomujete.

John: Môžete si pustiť cez vaše telo elektrický prúd s napätím jeden milión voltov?

Tesla: Predstavte si záhradníka, na ktorého napádajú rastliny. Samozrejme, to je úplný nezmysel. Telo a mozog človeka sú vyrobené z veľkého množstva energie, veľká časť mňa je elektrina. Individuálna energia je v každom a tvorí ľudské „ja“, alebo dušu. U iných tvorov to tak nie je: duša rastliny, to je duša minerálov a zvierat. Fungovanie a smrť mozgu sa prejavuje svetlom. V mladosti som mal oči čierne a teraz modré. Postupom času sa napätie mozgu zvyšuje a preto sa oči akoby vyfarbia. Biela farba je farba nebies.

Jedného rána si na moje okno sadla biela holubica, ktorú som zvyčajne kŕmil. Chcela ma informovať, že zomiera. A z jej očí vychádzali prúdy svetla. Nikdy som v očiach žiadneho tvora nevidel toľko svetla, ako bolo v očiach holubice.

John: Pracovníci vášho laboratória hovoria o zábleskoch svetla, ohni a bleskoch, ktoré vznikajú, keď sa hneváte, alebo riskujete.

Tesla: To je psychický výboj, alebo varovanie byť na pozore. Svetlo je vždy na mojej strane. Viete, ako som objavil točivé magnetické pole a indukčný motor, ktorý ma preslávil v 26 rokoch? Jedného letného večera v Budapešti som ja a môj priateľ sledovali západ slnka. Tisíce svetiel sa točilo a vytvárali stovky farebných odtieňov. Spomenul som si na Fausta a citoval som ho a náhle, ako v hmle, som uvidel točivé magnetické pole a indukčný motor. Videl som ich na Slnku!

John: Pre vás je veda a poézia jedno a to isté?

Tesla: Každý človek má dve oči. Wiliama Blaka učili, že vesmír sa zrodil z predstavivosti a ona sa zachová a bude existovať tak dlho, kým na Zemi nezmizne posledný človek. Predstavivosť je koleso, prostredníctvom ktorého môžu astronómovia zhromaždiť hviezdy všetkých galaxií. Je to tvorivá energia identická energii svetla.

John: To znamená, že predstavivosť je reálnejšia ako sám život?

Tesla: Predstavivosť rodí život. Ja som sa živil svojím učením, naučil som sa kontrolovať emócie, sny, vízie. Vždy sa mi darilo, poháňaný svojím nadšením. A celý svoj život som prežil v extáze. To je zdroj môjho šťastia. Predstavivosť bola zdrojom môjho šťastia. Všetky tieto roky mi pomáhala vyrovnať sa s prácou, ktorej by stačilo na päť životov.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie