Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Prvá slovenská žaloba na Medzinárodný trestný súd v Haagu

Dňa 12.4.2021 skupina advokátov, zástupcov rôznych profesií a občianskych aktivistov podala svoj podnet na Medzinárodný trestný súd za vykonanie nepovolených medicínskych experimentov na ľuďoch.

Signatári tohto podania vidia v dlhodobo prebiehajúcich celoplošných testovaniach obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19 (začalo sa realizovaním operácia Spoločná zodpovednosť Ozbrojenými silami Slovenskej republiky), vážne porušenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z ustanovení Rímskeho štatútu a iných medzinárodných záväzkov, čo môže zakladať trestnoprávnu zodpovednosť viacerých členov vlády Slovenskej republiky a aj ďalších osôb, ktoré sa aktívne podieľali na celoplošných testovaniach populácie Slovenskej republiky antigénovými testami (spolupôsobenie subjektov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nie je vylúčené). Organizovaným a úmyselným konaním uvedených osôb tak mohlo dôjsť k závažným porušeniam, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou tvoria dostatočný základ pre stíhanie takýchto skutkov ako zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (smerujúcich voči vlastnému obyvateľstvu).

Chceš aj Ty priložiť k predmetném návrhu svoj podpis? Patríš medzi poškodených a si ochotný pripojiť k podaniu svoje svedectvo z povinných celoplošných testovaní (oblasť Tvojich zdravotných komplikácií, ktorých príčinou bolo testovanie alebo spôsob získavania Tvojho informovaného súhlasu v súvislosti s testovaním)? Ak áno,  na adrese www.odbornakomisia.sk nájdeš kontaktný formulár, ktorý môžeš  použiť na komunikáciu.

Všetky návrhy budú priebežne spracovávané a ako dôkazy odosielané na Medzinárodný trestný súd v Haagu.

žaloba a zdroj: https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/prva-slovenska-zaloba-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/

www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie