Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Programovanie DNA a celého organizmu

126717604_4242220_Vedci vo svete obmedzili svoj výskum na 10 % tej časti ľudskej DNA, ktorá je zodpovedná za tvorbu bielkovín. Zvyšných 90 % DNA považovali za bezvýznamný genetický materiál.

Skupina ruských vedcov na čele s biofyzikom a molekulárnym biológom Petrom Garjaevom predpokladala, že taká obrovská časť DNA musí obsahovať cenné informácie. Vedci spojili úsilie lingvistov a genetikov na vykonanie neobvyklého výskumu, ktorého cieľom bolo otestovať vplyv vibrácií slov na ľudskú DNA.

Vedci zistili neočakávanú vec – údaje sú uložené v ľudskej DNA tak, ako sú uložené v pamäti počítača. Okrem toho sa ukázalo, že náš genetický kód používa pravidlá gramatiky a syntax takým spôsobom, ktorý je blízky ľudskému jazyku.

Vedci tiež zistili, že aj štruktúry párov alkalickej DNA sa riadia pravidlami gramatiky a syntaxu. Ukazuje sa, že všetky ľudské jazyky sú iba verbálnym prejavom ľudskej DNA.

Najpozoruhodnejším objavom zo všetkých, ktoré vykonala skupina vedcov je, že živá ľudská DNA sa môže zmeniť a rekonštruovať pomocou hovorených slov a fráz.

DNK1Kľúčom k zmenám DNA pomocou slov a fráz je použitie správnej frekvencie. Pomocou modulovaných rádiových a svetelných frekvencií mohli vedci ovplyvniť bunkový metabolizmus a dokonca napraviť genetické chyby.

Použitím frekvencií a jazyka získala skupina vedcov neuveriteľné výsledky. Napríklad úspešne preniesli obrazové informácie z jedného súboru DNA na druhý. Nakoniec dokázali preprogramovať bunky na iný genóm. Bez skalpelu, bez jediného rezu premenili embryá žaby na embryá salamdry.

Práca ruských vedcov poskytuje vedecké vysvetlenie, prečo má sugescia a hypnóza taký veľký vplyv na ľudí. Ľudská DNA je prirodzene naprogramovaná tak, aby reagovala na slová. Všetky formy sugescie sú z veľkej časti založené na tomto fenoméne.

Výskumy ruských vedcov pomáhajú tiež vysvetliť, prečo tieto metódy nie sú rovnako úspešné pre každého, kto ich používa. Keďže dobrá „komunikácia“ s DNA vyžaduje správnu frekvenciu, tak ľudia s rozvinutými vnútornými procesmi sú schopní vytvoriť kanál „spojenia“ s DNA.

Ľudia s dobre vyvinutým vedomím budú potrebovať menej zariadení (pre rádiové, alebo svetelné frekvencie). Vedci predpokladajú, že s rozvojom vedomia môžu ľudia dosiahnuť výsledky iba pomocou vlastných slov a myšlienok.

Vedci tiež objavili genetický základ intuície, alebo inak nazývanej hyperkomunikácii. Hyperkomunikácia je termín, ktorý sa používa na opis situácie, keď človek zrazu dostáva informácie z externého zdroja a nie z bázy svojich osobných znalostí. V súčasnej dobe sa tento jav stáva čoraz zriedkavejším. S najväčšou pravdepodobnosťou je to preto, že hlavné faktory ktoré bránia hyperkomunikácii (stres, úzkosť, hyperaktivita mozgu a toxické látky v organizme) sú dnes veľmi rozšírené.

imagesPre niektoré živé organizmy, ako sú napríklad mravce, je hyperkomunikácia pevne „vtkaná“ do ich každodenného života. Pokiaľ je kráľovná mravcov fyzicky odstránená z kolónie, mravci pokračujú v práci a budovaní podľa plánu. Ak je však zabitá, tak okamžite prestanú pracovať. Mravce sú spojené vedomím prostredníctvom hyperkomunikácie do spoločného nadorganizmu, čo im umožňuje efektívne existovať vo veľkých spoločenstvách.

Teraz, keď vedci odkryli biologické základy hyperkomunikácie, ľudia budú pravdepodobne schopní obnoviť stratené umenie a naučiť sa, ako ho opäť používať. Vedci zistili, že ľudská DNA môže vytvárať takzvané „Magnetizované červie diery“ – ide o miniatúrne verzie mostov, ktoré tvoria takmer vyhasnuté hviezdy – nazývajú sa časopriestorové mosty Einsteina-Rosena.

Mosty Einsteina-Rosena spájajú rôzne oblasti vesmíru a umožňujú prenos informácií mimo priestor a čas. Pokiaľ by sme vedome aktivovali a riadili takéto spojenia, tak by sme mohli používať našu DNA na prenos a prijímanie informácií z dátovej sieti vesmíru. Rovnako by sme sa mohli spojiť s inými účastníkmi siete.

V súčasnosti už existujú samostatné príklady, keď ľudia používajú určité metódy hyperkomunikácie, aspoň na nejakej úrovni, napríklad v telepatii.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie