Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Preplnené sklady so slovanskou archeológiou

V roku 1996 bola vydaná kniha známeho ruského umelca, spoluzakladateľa akadémie vied a umenia, akademika maľby I.S. Glazunova (1930 – 2017) „Ukrižované Rusko“. V knihe je zaujímavá časť venovaná málo známym stránkam slovanskej archeológie.

Hlavný záver I. Glazunova možno stručne formulovať takto: v slovanskej archeológii je veľa zaujímavého, ale zjavne je to zámerne skrývané pred širokou a dokonca vedeckou obcou. Vo svetle našich výskumov je jasné, prečo sa to deje. Archeológia veľmi často vstupuje do konfliktu s oficiálne prijatou históriou, čo je obzvlášť výrazné v prípadoch, keď sú archeologické nálezy slovanské. Práve preto je slovanská archeológia a nevyhnutne z nej vyplývajúce závery v určitom zmysle zakázanou témou v histórii po mnoho rokov.

I. Glazunov ďalej píše: Vo svetle našich výskumov je jasné, prečo historici a archeológovia naozaj neradi hovoria o bývalej prítomnosti Slovanov v západnej Európe, v Malé Ázii, v Afrike atď. Hoci niektorí historici presvedčili verejnosť, že slovanská prítomnosť tu bola, ale „veľmi, veľmi dávno“, zdá sa však, že niektorí z nich chápu, že takéto zaradenie mnohých nálezov je v skutočnosti nepravdivé. A v skutočnosti mnohé slovanské nálezy v Západnej Európe sú očividne stredoveké.

V Nemecku stále existujú pozostatky pôvodnej slovanskej populácie – lužických Srbov. Lužický jazyk (srbolužický) je jedným zo západoslovanských jazykov, ktorý je rozšírený medzi lužickými Srbmi v drážďanskej a cottbusskej oblasti NDR. Počet nositeľov jazyka je okolo tisíc ľudí.

Ďalej I. Glazunov hovorí o svojom rozhovore v Berlíne so zástupcom profesora Hermana. Povedal nasledovné: „Môžem vám povedať jednu vec: tu u nás v NDR máme obrovské sklady preplnené slovanskou archeológiou a starobylými knihami napísanými staroslovanským jazykom. Po skončení vojny sme do týchto skladov zviezli veľmi veľa vecí a doteraz sa v nich nikto nekopal.“

Na otázku I. Glazunova, či sa tam nachádzajú slovanské knihy napísané na drevených tabličkách, znela odpoveď: „Možno aj áno, ale zatiaľ nikto z vašich sovietskych, alebo našich vedcov neprejavil o to záujem…“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie