Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Prečo dieťa potrebuje hudbu?

Rodičia od útleho veku často vodia deti na hodiny angličtiny alebo matematiky a veria, že sa im to určite zíde. Z väčšej časti však zabúdajú na hudbu, ktorá sa klasifikuje ako voliteľná zábava, s výnimkou rodičov, ktorí chcú, aby sa ich dieťa stalo slávnym hudobníkom, ale nejde o to.

Existuje teda zmysel investovať energiu, čas a peniaze na výučbu hudby dieťaťu, ak bude jeho vývoj v budúcnosti pokračovať iným smerom?

Áno! Pretože hudba dáva oveľa viac, ako si väčšina ľudí dokáže predstaviť!

Výskumy ukazujú, že zaoberanie sa hudbou od útleho veku je veľmi účinné pre celkový vývoj dieťaťa:

♫ Rozvíja fantáziu a predstavivosť, schopnosť tvorivo myslieť a vyjadrovať myšlienky slovami, hudbou, tancom a gestami.

♫ Trénuje a posilňuje pamäť (početné nenápadne opakovania).

♫ Obohacuje slovnú zásobu dieťaťa.

♫ Rozvíja schopnosť v postupnosti prezentovať fakty, udalosti, javy.

♫ Trénuje artikuláciu.

♫ Rozvíja čitateľské zručnosti: spev pomáha porozumieť rytmickej štruktúre jazyka.

♫ Prispieva k rozvoju koordinácie pohybov.

♫ Rozvíja schopnosť počúvať a počuť, vidieť a všímať si podrobnosti.

♫ Rozvíja zmysel pre krásu, umožňuje emocionálne a morálne učiť dieťa – dieťa sa učí cítiť, empatizovať, byť úprimné a otvorené.

♫ Umožňuje maličkej osobe, aby sa realizovala, poznávala seba a svet okolo seba.

♫ Rozvíja komunikačné zručnosti a sebavedomie.

Osobitným bodom treba zdôrazniť priaznivý vplyv hudby na zdravie – hudba je často zahrnutá v programoch liečby a prevencie chorôb (ak je vaše dieťa často choré, zamyslite sa nad hodinami hudby pre neho).

S pomocou hudobných lekcií si deti úspešne liečia chronické ochorenia dýchacích ciest, kardiovaskulárny a nervový systém a taktiež zajakávanie.

Správne dýchanie počas spevu vyvíja pľúca, čo prispieva k lepšiemu krvnému obehu v organizme, zvyšuje intenzitu metabolických procesov a zvyšuje tonus mozgu.

A keďže hovoríme o mozgu, hranie hudby prispieva k harmonickej práci oboch hemisfér mozgu, čo zvyšuje celkovú úroveň inteligencie dieťaťa. Bude pre neho ľahšie študovať na škole, univerzite, všeobecne v živote, ľahšie vníma a zapamätá si nové informácie, vrátane cudzích jazykov a matematiky.

A nakoniec, hudba dáva dieťaťu pocit šťastia a pozitívnych emócií, a to je vnútorná pohoda dieťaťa, jeho duševné a fyzické zdravie, jeho postoj k životu (tu stojí za povšimnutie osobitne dôležitosť výberu učiteľa a systému vo výučbe! Pretože drezúra a zdĺhavé zapamätávanie nikomu potešenie neprinesú.

Pridajte hudbu do života svojho dieťaťa a uvidíte, ako bude šťastnejšie! Ešte lepšie je, ak sa zaoberá hudbou celá rodina a znásobí sa tak šťastie!

Marina Černenková

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie