Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Prebieha zmena globálnej štruktúry riadeného organizovaného bytia

Teraz pred našimi očami prebieha proces zmeny jednej štruktúry riadeného organizovaného bytia, ktorá bola vybudovaná na báze parazitizmu a násilia, na inú štruktúru, ktorá ZNIČÍ PARAZITIZMUS A NÁSILIE. Všetky reči, a najmä tie „tých, ktorí sú pri moci“, o akomsi prechode moci, prípravách na tento „prechod“ a iných momentoch „prechodu moci“ sú prázdnymi rečami. O akom prenose moci hovoríme?

Dochádza k zmene štruktúry s výskytom nových prvkov. A hlavne nie je pozorovaná žiadna aktívna účasť ľudí. Toto je hlavná vlastnosť. Musíme vidieť, cítiť, že všetko sa teraz robí inak, nie revolučným spôsobom známym z hodín histórie. A žiadne „hurá, heslá, barikády“ nie sú potrebné.

Problémy a prechod moci nie sú a ani nebudú – nič v podobnej forme od zapáleného mozgu dnešnej takzvanej opozičnej „elity“, ktorá zo všetkých kútoch kričí o „šialenstve vedenia“. Nemáme a nebudeme mať „šialené vedenie“. Každý robí svoju rolu. Pozrite sa napríklad na Trumpa. Ocenil by som ho namiesto nejakých iných „hrdinov“ Ruska dvakrát Hrdinom Ruska.

Za tento krátky čas urobil toľko, koľko by sme nemohli „natvoriť“ po celej Amerike s raketovými bombami. On je náš? Nie, ich. Plní svoju funkciu, ktorá je harmonicky vpísaná do OBNOVUJÚCICH ZMIEN ELEMENTOV novej štruktúry riadeného organizovaného bytia. Všetko ide skvele – pozrite sa, ako dobre dopadol proces odstraňovania amerického spôsobu života, trojjediného fašizmu.

Začal sa proces likvidácie. Začal tento proces v Amerike? Nie, začalo to na území Ukrajiny – VĎAKA ÚČASTI AMERIKY. Amerika neopustí toto územie, kým nebude tento proces na území Ukrajiny ukončený ako Program. A nikto NEODÍDE – ani Nemecko, ani Francúzsko, a dokonca ani Čína – neodíde. Čína je na Donbase. Oni, Číňania, skúpili obrovské množstvo územia. A tým sa už neviditeľne podieľajú na procese Programu – likvidácii všetkých troch civilizačných spôsobov života. Americký civilizačný spôsob života je tam. Čínska expanzia je tam. Moslimský spôsob života je tam. To všetko je Ukrajina.

Tieto tri civilizačné spôsoby života so svojimi záujmami sa mali zraziť na území Ruska. V dôsledku určitého vývoja udalostí v Rusku sa však procesy územne presunuli na Ukrajinu. A to všetko sme videli na vlastné oči. Málokto to však pochopil a ešte viac dospel k záveru, že na Ukrajine je jeden objem obmedzení, zatiaľ čo v Rusku by bol desaťnásobne väčší. Už teraz je zrejmá účelnosť prebiehajúceho. Dochádza k likvidácii troch civilizačných spôsobov života STAREJ ŠTRUKTÚRY ORGANIZÁCIE BYTIA. A to všetko na malej Ukrajine. „Malý kamienok“ z Ukrajiny, ktorý sa začal valiť z vrcholu hory, vytvoril lavínu, ktorá zasiahla celý svet.

Vynára sa otázka – čo s tým má spoločné Ukrajina? Čo, kvôli Ukrajine sa likviduje civilizačný spôsob života? Nie kvôli Ukrajine, ale na Ukrajine odštartoval ZAČIATOK týchto procesov. A štart mal obrovský úspech. Pominula eliminácia moslimského spôsobu života? Áno. Pozrite si informácie na internete a v televízii. Kedy sa začali a zmizli problémy v Sýrii? Po Ukrajine. A v Číne? po Ukrajine. A v Amerike? – po Ukrajine a v Európskej únii – po Ukrajine.

A teraz si všetko poskladajte – kým sa všetko nevyrieši – nikto nemôže „uviesť veci do poriadku“. Na Ukrajinu ak dáte aj tisícku Zelenských v intervale od seba jeden a pol metra – bezpečná dištancia – kým sa Program neskončí, nikto nič nezmôže. A on sa implementuje dobre.

Nová realita je už na prahu našich domovov, hľadí na nás cez okná, ale nie ako skromná cestovateľka, ktorá nesmelo prosí o umožnenie prenocovania – do domu každého z nás príde ako pán, ktorý navždy zavedie nové pravidlá, zničí nepoddajných a zotročí všetkých ostatných.

Projekt „nového človeka“ nám rastie pred očami v priebehu radikálnej zmeny noriem jeho správania, ktorá sa nám na prahu roku 2021 zdala neprijateľná, nemožná, neuveriteľná, neskutočná. Najzásadnejšie znaky človeka a ľudskosti, formulované svetovými náboženstvami za dvetisíc rokov, sú pod rúškom dymovej clony hybridných vojen, ekonomických kríz, medzištátnych konfliktov odmietané a nahrádzané novými. Práve ZNAKY ČLOVEKA sú cieľom, prostriedkom a výsledkom politiky: to, čomu človek rozumie, úplne závisí od toho, aká bude nová civilizácia. Preto sú niektoré psychologické znaky človeka vylúčené z každodenného vedeckého obehu a namiesto nich sú zahrnuté nové.

Tieto vynútené zámeny vedú k tomu, že niektoré mimoriadne dôležité ľudské vlastnosti nie sú pozorované, registrované alebo hodnotené, pretože pojmy, ktoré ich definujú, už boli stiahnuté z vedeckého a každodenného obehu. Mysliaci ľudia a politici rôznych generácií, krajín a politických názorov hovoria rôznymi jazykmi, inak vnímajú ľudí a svet a inak myslia. Správnosť ich pre mnohých kontroverznej hypotézy potvrdzuje fakt, že naozaj často „nevidia“ niektoré znaky človeka, ktoré sa už u mnohých ľudí objavujú.

Je známe, že na to, aby človek videl znak, musí mať pojem, ktorý ho označuje, a ak neexistuje pojem, neexistuje ani znak. Na to, aby sme začali, aspoň v prvom priblížení, vidieť v ľuďoch človeka, nie vedecky a nie politicky — aby sme videli a pochopili človeka — potrebujeme celý psychologický slovník nahromadený ľudstvom a nielen jeho „ideologicky prijateľnú“ časť, ktorú tak primitívne využívajú dnešní „vládcovia“ a ich čata „kreatívnych poradcov“ vo všetkých oblastiach. Takéto myšlienky dnes naznačujú diela N. Levašova, A. Chatybova a B. Makova a vlastné skúsenosti.

Veľa ľudí vôbec nečakalo, že budú v čase pozorovať také zmeny na človeku, akoby ich detstvo prešlo v jednom svete a dožívajú v úplne inom svete iných ľudí. STAŤ SA ČLOVEKOM a BYŤ ČLOVEKOM je veľmi ťažké. Človekom sa nestáva ten, kto vie, ako ním byť, ale ten, kto skutočne vykonáva skutky, ktoré z neho robia človeka. Málokto dnes vie, že Ćlovek má iba štyri atribúty.

Prvou črtou človeka je jeho schopnosť milovať iných ľudí (priať im dobre ako sebe samému), milovať svoju vlasť, povolanie a pod. Pri absencii lásky sa do človeka vkráda strach a on sa mení na nenávisť, ktorá ho mení na zviera. Jeho život stráca zmysel.

Druhou črtou človeka je schopnosť inšpirovať ľudí vierou v život, keď sa zdá, že všetko skončilo. Mať vieru ako hodnotu (nezamieňať s tzv. náboženskou vierou), ktorá je mimo človeka samotného, ​​ho robí pre ľudí potrebným, a taký človek nikdy nebude sám. Iba jedinci, ktorí majú vieru, sa stávajú osobnosťami. Neistí, pochybovači budú prinajmenšom osamelí, neužitoční a zbytoční.

Treťou črtou človeka je schopnosť vzbudzovať nádej v iných ľuďoch v situácii neistoty. Zdrojom nádeje Ćloveka je taký jasný a svetlý obraz sveta, ktorý mu umožňuje nielen presne stanoviť ciele života, ale aj „vytýčiť cestu“ pohybu k tomuto cieľu pre seba a pre iných.

A štvrtou črtou človeka je schopnosť pracovať, vytvárať úžitkovú hodnotu – tú, bez ktorej ľudia nemôžu žiť. Človek je ten, kto kŕmi, zohrieva, chráni, upokojuje, učí iných ľudí, keď to oni sami nedokážu. Človek je schopný práce, ak dokáže prekonať negatívne stavy, ktoré v ňom vznikajú v procese míňania pracovnej sily: únava, napätie, stres, monotónnosť. Až vtedy sa ľudia stávajú ľuďmi, keď vyrastú tak, že začnú skutočne kŕmiť, liečiť, zohrievať, pomáhať a súcitiť niekoho v núdzi.

Nemali by sme však zabúdať na „ľudskosť“ – to je, prísne vzaté, nezávislé morálne, etické, estetické správanie ľudí založené na: po prvé – sebaovládaní (jedinca); po druhé na sebakontrole (indivídua); po tretie na samospráve (osobnosti); po štvrté na sebavýchove (individuálnosti). Tieto funkcie zabezpečuje „zvnútra“, jeho mentalita, bez nátlaku akejkoľvek vonkajšej sily. Je to „ľudskosť“, ktorá dodnes udržuje sociálno-ekonomickú stabilitu na planéte.

Naozaj dúfam, že každý, kto si to prečíta, sa bude snažiť stať sa tiež kreatívnym človekom. Kreatívny človek sa pri premýšľaní o téme, ktorá ho zaujíma, len zriedka drží akejkoľvek stratégie. Jedna z foriem jeho myslenia však dlhú dobu prevláda nad všetkými ostatnými. Samozrejme, typ myslenia závisí od konkrétneho predmetu výskumu, zamestnania, hĺbky a šírky získaného vzdelania, okolitého intelektuálneho prostredia, vnútorného presvedčenia, zvolených ideálov a hodnôt, ktoré dominujú dnešnej spoločnosti. Analýza diel vynikajúcich ruských vedcov, o ktorých som sa zmienil, a osobná skúsenosť nám však dovoľujú so značným stupňom istoty povedať, že gradáciu vedomostí nahromadených ľudstvom do jednotlivých vied, disciplín, doktrín a metód do značnej miery neurčujú rôznymi oblasťami aplikácie poznatkov a nie zdrojmi ich vzhľadu, ale práve SUBJEKTÍVNYMI REFLEXIAMI.

Pri starostlivom skúmaní foriem prezentovania informácií, ktoré sa môžu rozvinúť do vedomostí, uvidíme, akú obrovskú úlohu vo svetonázore človeka môže zohrávať jeho vlastná povaha. Pochopenie a poznanie tohto posilní mnohonásobne viac, túžbu stať sa Človekom, a to bude pre nás všetkých najväčší triumf, no zároveň to bude NESKUTOČNE ŤAŽKÁ SKÚŠKA – naša skúška možnosti integrácie do budúcnosť. A na tomto pozadí sa práca, ktorú robíme my všetci – rovnako zmýšľajúci ľudia a spolubojovníci – stáva pre ľudí a v prospech ľudí neoceniteľná. Nikolaj Levašov sa nemusel niekomu pozerať do úst. Všetci sa pozerali do úst N. Levašova.

Fedor Škrudnev, 2021

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie