Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Poškodenie prvého krčného stavca – atlasa pri pôrode

Novorodenci môžu držať hlavičku už týždeň po pôrode. Ale kvôli vymknutému prvému krčnému stavcu sú normou 3 až 4 mesiace, svaly si musia zvyknúť. Počas tejto doby sú nastavené a zafixované v nesprávnej pozícii na celý život.

Krčná oblasť chrbtice novorodenca nemá fyziologickú lordózu – prirodzené prehnutie chrbtice. Základ chrbtice tvoria chrupavky a body osifikácie – kostnatenia sa iba objavujú. Funkciu kostí dočasne plnia chrupavky.

Nerovnováha síl vznikajúcich pri pôrode vedie k nadmernému tlaku na chrbticu, čo spôsobuje narušenie chrupavkovo-kostnej štruktúry a narušenie niektorých funkcií miechy.

Počas pôrodu pôsobia na plod sily, ktoré je možné rozdeliť do niekoľkých častí. Sú to hnacie sily matky smerované pôrodnými cestami, veľký rozdiel medzi atmosférickým a vnútromaternicovým tlakom, ktoré počas pôrodu dosiahne 1500 – 2000 kPa/15min. Z druhej strany sú to sily brániace pohybu plodu, účinnosť ktorých je zameraná na hlavičku plodu, tieto sily sa koncentrujú na lebku po celom obvode. Okrem toho, plod počas pôrodu vykonáva rotačný pohyb smerom dolu pozdĺž svojej osi.

Ak vezmeme do úvahy rôzne typy pôrodných techník (použitie výstupných alebo dutinových klieští, vytláčanie plodu, použitie vákuových prístrojov, ručné vytiahnutie plodu, ručná ochrana hrádze), ktoré sa vykonávajú nie za prísnej indikácie a veľakrát aj neprofesionálne, toto všetko môže viesť k deformite chrbtice, k vzniku morfologických a funkčných zmien v mieche.

Dokonca aj u detí narodených cisárskym rezom je často zistené traumatické zablokovanie prvého krčného stavca a poškodenie centrálneho nervového systému.

Pri polohe dieťaťa, pri pôrode nohami napred, veľká záťaž dopadá na krčnú chrbticu. krcny stavec45,38 % skúmaných detí mali klinické príznaky poškodenia krčnej miechy.

Identifikujú sa tri mechanizmy poškodenia chrbtice novorodenca:

  • Kompresný – vzniká pri nadmernom rozdiele hnacích síl matky a síl brániacim pohybu plodu po pôrodných cestách.
  • Deštrukčný – vzniká pri násilnom vytiahnutí plodu za hlavu alebo panvu.
  • Rotačný – vzniká pri nadmernom pôsobení síl, ktoré vytvárajú rotačný pohyb alebo pri nesprávnom vedení pôrodu.

Ešte existuje aj kombinovaná trauma chrbtice, na ktoré vplývajú rôzne typy síl a pôsobia v rôznych smeroch.

Tieto údaje pochádzajú z výskumov A.J. Ratnera, A.A. Chasanova, L.I. Rjumina, ktorí pri analýze príčin vzniku traumy chrbtice a miechy prišli k záveru, že odmietnutie akýchkoľvek pôrodných manipulácií vedie k zníženiu popôrodných tráum.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie