Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Otázky k předporodnímu vyšetření ultrazvukem a alarmujícího počtu případů autizmu

Detail Of Pregnant Woman Holding Ultrasound ScanV květnu roku 2006 čísla v Centru kontroly onemocnění potvrdily to, co už mnozí rodiče a pedagogové věděli: úroveň autizmu je skutečně vysoká. Ze slov Dr. Jose Cordero, ředitele sociálního centra pozorování vrozených defektů a vývojových nedostatků z Centra kontroly onemocnění se stal autizmus „prvořadým problémem ochrany zdraví“. Ještě před 12 lety bylo porušení autistického spektra (ASD) tak zřídkavé, že se označoval jen 1 případ na 10 000 porodů. Dnes tyto poruchy, charakterizující se vedle potíží s učením a sociálními problémy, potkáváme u každého 166-ho porodu, bez naděje na zlepšení.

Prudký nárůst počtu případů autizmu je pozorován i mimo USA. Je to globální jev projevující se v průmyslově rozvitých zemích po celém světě. Ve Velké Británii ze svědectví pedagogů potřebuje 1 z 86 žáků základní školy speciální pedagogický přístup kvůli problémům, které jsou spojeny s porušením ASD.

Odpovědnost za vznik autizmu se připisovala čemukoliv, od „emocionálně chladných“ matek (obrazně) do vakcín, genetiky, imunologických poruch, toxinů z okolního prostředí a mateřských infekcí. Dnes většina výzkumníků navrhuje, že autizmus je složitou interakcí genetických a ekologických „spouštěcích mechanizmů“. Jedna z pravděpodobných příčin, hodná výzkumu – rozšířené užívání ultrazvukových předporodních diagnostických vyšetření, což může způsobit potencionálně nebezpečné teplotní efekty.

Lékaři pracující s těhotnými ženami mají důvod k obavám z ultrazvuku. I když podporovatelé utvrzují v tom, že ultrazvuk se v porodnictví používá už 50 let a dříve výzkumy ukázaly, že je bezpečný jak pro matky, tak i pro děti. Dost výzkumů spojuje ultrazvuk s narušením vývoje nervového systému a to potřebuje seriózní studie.

V r. 1982, na financované Mezinárodní asociaci ochrany před zářením (IRPA) a jinými organizacemi konference Celosvětové organizace ochrany zdraví, mezinárodní skupina odborníků oznámila: „Máme několik často citovaných výzkumů, které potvrzují, že působení ultrazvuku in utero nevyvolává citelné změny u potomstva…. Nicméně tyto výzkumy mohou být kritizovány z důvodu mnoha příčin, včetně chybějící kontrolní skupiny nebo nedostatečného objemu výběru působení ultrazvuku po době, kdy dojde k základní organogenezi – to vše znehodnocuje výsledky.“

Dřívější výzkumy prokázaly jemné vlivy neurologických poškození, jež jsou spojeny s ultrazvukem. Byl zjištěn zvýšený výskyt leváctví (indikátor mozkových poškození, pokud to není způsobeno dědičností) u chlapců a řečové zadrhávání. V srpnu roku 2006 oznámil Dr. Pasco Rakič, vedoucí katedry neurologické medicinské fakulty na Yalské univerzitě, výzkumy o výsledcích působení ultrazvuku na březích myších v různých časových sekvencích. V mozku potomstva pokusných zvířat byla pozorována poškození shodná s objevenými poškozeními v mozku lidí, nemocných autizmem. Výzkumy financované Národním institutem neurologických poškození a mrtvice jsou také spojovány s ultrazvukem poškozeným rozvojem nervového systému u dětí, jako je dyslexie, epilepsie, duševní poruchy a schizofrenie. Přitom poškození mozkových buněk bylo vyšší, než dlouhodobý účinek ultrazvuku.

Výzkum doktora Rakiče, který rozšířil hranice předešlých výzkumů z r. 2004 s podobnými výsledky, je pouze jedním z mnoha experimentů s lidmi a zvířaty, prováděnými za poslední roky. Jejich výsledky ukazují, že předporodní ultrazvuk může být pro děti škodlivý. I když některé otázky stále ještě zůstávají bez odpovědí, z informací z dostupných výsledků by se lékaři měli chovat velmi vážně k možným následkům z obyčejného i diagnostického použití ultrazvuku, včetně plodových srdečních monitorů, které snad nejsou agresivní, ale ani bezpečné. Tyto technologie, bez ohledu na to které, mají nevelkou prokazatelnou výhodu nebo nemají vůbec žádnou. Kdyby těhotné ženy věděly všechny fakty, nenechaly by svoje ještě nenarozené děti vystavovat účinkům těchto technologií, které, nehledě na „daný“ stav v dnešní gynekologii, nepřinášejí žádného užitku, který by byl prokázaný.

UltrasoundProblém se zvukem a teplem je jeden z problémů, se kterým se setkává operátor ultrazvukové diagnostiky, vyzvaný tím, že drží čidlo nad tou částí těla dítěte, kterou se snaží vizualizovat. Když se děti odtahují od proudu vysokofrekvenčních zvukových vln, mohou totiž cítit kolísání, vysokou teplotu nebo obojí. Řízení kontroly potravinových produktů a léků upozornilo v r. 2004: „Ultrazvuk – forma energie, dokonce už při jeho nízkých úrovních prokazují laboratorní výzkumy, že může mít takový vliv na fyzické tkáně, jako je prudké kolísání teploty i její zvýšení.“ To souhlasí s výzkumem, provedeným v r. 2001, ve kterém se ultrazvukové čidlo zaměřilo přímo na malý hydrotelefon, umístěný do dělohy ženy, který zaregistroval zvuk, „stejně hlasitý, jako je zvuk vlaku, přijíždějícího na stanici v metru“.

Skutečnost zvýšené teploty embryonální tkáně (tím hůře, že budoucí matka tohle nemůže ani cítit) by nezpůsobila naši obavu, kdyby dané výzkumy neprokázaly, že zvýšení teploty může vyvolat značné poškození centrálního nervového systému rozvíjejícího se zárodku. Je prokázané, že u rozličných druhů savců vede zvýšení teploty dělohy nebo embrya k vrozeným vadám potomstva. Široké spektrum literatury o mateřské hypertermii u rozličných druhů savců nám demonstruje, že „vady centrálního nervového systému jsou těmi nejrozšířenějšími následky hypertermie u všech druhů a smrt buňky nebo zpoždění množení neuroblastomů (embryonálních buněk, které se rozvíjí do buněk nervového systému) jsou považovány za základní vysvětlení těchto vad“.

Proč by vady vývoje nervové tkáně u krys nebo jiných zvířat měla znepokojovat ženy, čekající dítě? Zkrátka proto, že výzkumníci Konuelské univerzity v r. 2001 dokázali: rozvoj mozku „mnohých druhů savců, včetně lidských dětí“ má shodný průběh. Skupina výzkumníků objevila „95 mezníků v rozvoji nervového systému“, které jim pomohly přesně určit sekvenci etap růstu mozku u různých druhů. Tudíž jestli opakované experimenty prokazují, že vysoká teplota, způsobená ultrazvukem, poškozuje mozek embrya krys a jiných samců, je logické se domnívat, že to může škodit také i lidskému mozku.

Při vytváření podobných vyobrazení v komerčních organizacích je risk pro dítě potencionálně vyšší vlivem vyšší akustické zátěže, potřebné pro získání kvalitního zobrazení. Jde o to, že technický personál déle „loví“ hodící se perspektivu a použití práce operátorů ultrazvuku, kteří, mimo jiné, ani nemusí mít základní medicínské vzdělání nebo kvalitní zaučení. Tyto faktory, spojené s takovými fakty, jako je kavitace (efekt objevování se puchýřků, způsobené ultrazvukem, což může poškodit buňky) a indikátor bezpečnosti na monitoru, které mohou být nepřesné ve velkých mezích, od 2 do 6 jednotek, dělají použití ultrazvuku sporným dokonce i ve zkušených rukách. Skutečně, jestli ultrazvuk může škodit dětem, může vyzvat to samé poškození i při používání jednak jako zábavy, tak i při diagnostice.

Řízení kontroly potravinových produktů a léků, a profesionální medicinské asociace ve skutečnosti vědí, že předporodní ultrazvuk může být nebezpečný pro člověka, jinak by tak úporně nevarovali před nemedicínským studiovým ultrazvukovým portrétem, „dárek na památku“ – služby, které nečekaně vznikly v nákupních centrech po celém Rusku.

Zvýšení mateřské teploty se jeví jako příčina vrozených vad. Pochopení toho, co se stává, když se teplota plodu zvýší nad základní mateřskou teplotu, je klíčem k pochopení předporodních risků ultrazvuku. Teplota těla člověka se mění během dne z různých důvodů: cirkadiánní rytmy, hormonální kolísání a fyzické příčiny. I když se teplota člověka může měnit o 1,5°F výše i níže od toho, co je považováno za normální teplotu, kterou je považováno 98,6°F (36,6°C). Zvýšení jen o 1,4°F, do 100°F (37,8°C) může vyvolávat bolesti hlavy, bolesti těla a unavenost, je to dostatečné proto, aby byl člověk osvobozen od práce. Teplota 107°F (41,6°C) může vyvolat poškození mozku nebo smrt. Základní teplota, přibližně 98,6°F (36,6°C), je důležitá, protože při ní dochází k mnoha důležitým enzymatickým reakcím. Teplota má vliv na stav bílkovin, vytvářejících enzymy a na neověřené formy bílkovin neschopných plnit svoji funkci správně. Při zvýšení teplotní kvality nebo pokračování tohoto vlivu se snižuje efektivnost enzymatických reakcí, mnohdy až do jejich úplné deaktivace s tím, že nemají možnosti se vrátit ke své původní práci, dokonce i když se teplota normalizuje.

Protože je teplota důležitá pro přirozenou funkci enzymatických reakcí, tělo má svoje vlastní metody, jak si základní teplotu regulovat. Například, když je příliš nízká, otřásáním se tělo zahřívá; když je příliš vysoká, pocení ji snižuje. Za zřejmých důvodů se plod nemůže ochladit ani pocením. Nicméně mají ještě jednu ochranu proti zvýšení teploty: každá buňka v sobě má něco, co se nazývá bílkoviny teplotního šoku, které na nějakou dobu zastavují vytváření enzymů, pokud teplota dosahuje nebezpečně vysokých úrovní.

anofi-ses dalgasiProblém komplikuje fakt, že ultrazvuk zahřívá různé tkáně jinak – kosti, svaly, měkké tkáně a plodovou vodu. Dále jak kosti tvrdnou, pohlcují a udržují více tepla. V době třetího trimestru je lebka dítěte schopná se nahřát až 50x rychleji, než okolní tkáň. Tím jsou nejbližší části mozku k lebce nuceny k druhotnému nahřívání, které je schopné pokračovat i potom, co je ultrazvukové vyšetření ukončeno.

Zvýšená teplota, i když má jen dočasný vliv na dělohu, může mít škodlivé následky pro rozvoj embrya. V článku, opublikovaném v r. 1998, v medicínském časopise Cell Stress & Chaperones, bylo zveřejněno, že „reakce teplotního šoku může být vyvolána v raném stádiu života embrya, ale není ve stavu ochránit embryo od poškození ve specifických stádiích rozvoje“. Autoři poznamenávají: „Vzhledem k aktivaci teplotního šoku se běžná syntéza bílkovin přibržďuje… ale nemění to nic na tom, že přežití se dosahuje za stavu zdravého rozvoje.

Autizmus, genetika a výzkum dvojčat

Co spojuje zvýšenou teplotu těla a autizmus? Genetikové se pokoušejí rozluštit genetický kód, který stojí za poškozením autismem. Nedávno výzkumníci spojili dvě mutace jedněch a těchže genů X-chromozómů s případy autismu ve dvou různých rodinách, i když je zatím nejasné, v jaké fázi jsou geny poškozeny. Protože výzkum rodných bratrů a sester, stejně tak dvojčat, ukazuje na vysoký výskyt autismu mezi dětmi v rodinách majících už jedno autistické dítě dříve, genetikové očekávali, že budou nalezeny dědičné faktory. Nicméně nehledě na miliony dolarů, které byly vloženy do tohoto výzkumu, není jasný nález toho, že poškození autismem je dědičné. Je možné, že pro odpovídající výsledky je nutné vědcům sledovat pouze následky teplotních vlivů ultrazvuku.

Pokud je předporodní ultrazvuk odpovědný za některé případy autismu, je možné přepokládat, že když by bylo jedno dvojče autistou, druhé by mělo také vysoký předpoklad poškození, protože obě byly pod účinkem ultrazvuku v jednu a tu samou chvíli. U jednovaječných i dvouvaječných dvojčat může být jedno dvojče poškozené více než druhé v případě, že on nebo ona v momentě vyšetření jsou vystaveny hlavnímu tepelnému úderu nebo zvukových vln. V případě dvouvaječných dvojčat má vliv také pohlaví, protože autismus zasahuje dvojčata mužského pohlaví 3x až 5x častěji, než dvojčata ženského pohlaví.

Výzkum z r. 2002 ukázal, že pro dvojčata existuje vyšší riziko autismu. Dvojčata jsou rizikovým faktorem. Nemůže se tedy zvýšené riziko dvojčat vysvětlit vyšším počtem ultrazvukových vyšetření u matek s vícečetným těhotenstvím, než u těch, které očekávají narození pouze jednoho dítěte? Ačkoli nelze odmítat roli genetiky v problémech autismu, možné skutečnosti předporodního ultrazvuku si zaslouží vážné prozkoumání.

Nepovšimnutá upozornění

Myšlenka, že předporodní ultrazvuk může být nebezpečný, není nová. Již dřívější zpráva ve svém souhrnu „Účinek ultrazvuku na biologické systémy“ (1982) oznamuje, že „výzkum živočichů přivádí k myšlence, že účinek ultrazvuku může za sebou nechávat neurologické, behaviorální, imunitní, hematologické změny, poškození rozvoje a snížení embryonální váhy.

Dva roky potom, když národní ústav zdraví uspořádal konferenci, připravenou k přiznání rizikovosti ultrazvuku, oznámil, že při vzniku vrozených vad musí být akustická zátěž dostatečně intenzívní, aby mohla vyvolat nadměrné teplo. Od té doby ústav zdraví oznamuje, že daná zpráva se „více nezkoumá… jako vedení pro dnešní medicínské praktiky“, fakty tedy zůstávají neznámé.

Nehledě na výsledky těchto dvou obsáhlých naučných prací, v r. 1993, řízení kontroly potravin a léků schválilo 8-krát zvýšení akustické zátěže, vznikající ultrazvukovým zařízením, výrazně zvyšuje možnost výskytu nežádoucích těhotenských výsledků, vyvolaných přehřátím. Může být náhodný fakt, že se zvýšení potenciálních tepelných efektů stalo v době toho samého časového úseku, kdy se úroveň autismu zvýšila 60x?

ultrasound-1024x683

Horké vany, parní lázně, sauny a mateřské horečky

Pokud je obviňována vysoká teplota, je něco známé o jiných situacích, kde vysoká teplota působí na těhotenství? Výzkumy označené jako „Vliv vysoké teploty na embrya a malé děti“, vydané v r. 2003 v International Journal of Hyperthermia, tvrdí, že „hypertermie v době těhotenství může způsobit embryonální smrt, potrat, zpomalení růstu a poškození rozvoje“. Dále: „…Zvýšení mateřské teploty těla o 2°C po dobu alespoň 24 hodin při horečce, může vyvolat řadu rozvojových defektů“. Poznámka: není dostatečné množství údajů, aby se z nich mohly vytvořit výsledky účinků po dobu 24 hodin, což nechává otevřenou možnost neblahodárných účinků na malé děti zvýšenou mateřskou teplotou v kratších periodách.

Ve výzkumu, opublikovaném v „Časopise Americké medicínské asociace“ (JAMA), bylo objeveno, že „ženy, dopřávající si horkou koupel nebo saunu v raném stádiu těhotenství, podstupují riziko rození dětí se spina bifida nebo mozkovými poškozeními. Horké koupele představují větší nebezpečí jako jiné teplotní procedury, jako sauna, parní lázeň, protože ponoření do vody je překážkou pro ochlazení těla pocením téměř tak, jako děti nemohou utéct před zvýšením teploty v děloze.

Tohle všechno dohromady poukazuje na tento fakt: teplo, které je následkem zvýšení mateřské teploty nebo výsledkem velmi dlouhého účinku ultrazvuku na jednu oblast, může dát impulz poškozujícímu účinku na rozvoj dítěte. Z úhlu pohledu zdravého rozumu, na jakém základě se vlastně předpokládá, že invaze do kontinuálního, celistvého rozvoje zárodku, které se během milionů let zakončovalo bez nějaké pomoci, může proběhnout bez následků?

Diskuse o vakcínách a thymerosalu

Nehledě na dávno poukázanou skutečnost, že ultrazvuk vyvolává teplotní efekty, které mohou škodit rozvoji mozku embrya, zůstává příčina autizmu pro výzkumníky natolik nedosažitelnou, že mnoho organizací, jež se problémem autizmu zaobírají, používají některá spektra tohoto neřešitelného problému v kvalitě prvků na svoji obranu. Zvláště chmurným je ten fakt, že epidemie poruch autistického spektra zachvacuje děti z vysoce vzdělaných rodin, s vysokými příjmy, mající ty nejlepší podmínky pro pomoc, kterou je možné koupit pouze za peníze. Proč ženy, které přijímaly vitamíny v těhotenství, dodržovaly zdravé diety, nekouřily a nepily alkohol, pravidelně navštěvovaly předporodní prohlídky, mají děti s velkými neurologickými problémy?

Někdo předpokládá, že příčina dětského autizmu je v očkování, dříve dostupné pouze těm, kteří si to mohli dovolit. Mnohé vakcíny obsahovaly thymerosal – rtuť obsahující konzervant, který na dětech zanechává kumulativní neurotoxický efekt. Tím hůř, že se množství dětských vakcín zvýšilo v tu samou dobu, kdy vzrostlo rozšíření autizmu. Nicméně se provedl vyčerpávající výzkum v r. 1999 a Řízení kontroly potravin a léků neobjevilo svědectví o škodlivosti thymerosalu v dětských vakcínách.

Nehledě na tyto výsledky, v tom samém roce Řízení kontroly potravin a léků, Národní institut zdraví, Centrum kontroly onemocnění, Řízení ochrany zdraví a zdravotní péče a Americká akademie pediatrie, všichni dohromady požádali výrobce vakcín, aby zmenšili množství thymerosalu nebo ho z dětských vakcín vyloučili. Farmaceutické společnosti souhlasily a v konečném důsledku zmenšily vliv thymerosalu na malé děti o 98 %.

Nicméně onemocnění autizmem nebylo méně, stále se tento trend zvyšoval. Růst počtu případů narušení autistického spektra byl každý rok 10 – 17 %. Souhlasně výzkum autizmu ukazoval Americkým občanům na to, že thymerosal není na vině.

Thymerosal nebyl jediným „horkým bodem“ problému autizmu a vakcín. Předpokládalo se, že existuje spojení mezi trojitou vakcínou (příušnice, spalničky, zarděnky) a postižením autizmem. Ale retrospektivní epidemiologická studie více než 30 000 dětí v Japonsku mezi roky 1988 a 1996 ukázala, že křivka autizmu se dále zvyšovala i potom, co vakcína byla vyňata z aplikace. Tyto výsledky se nijak nelišily od výsledků studie z r. 1999, opublikované v „Lancetě“, která neprokázala odpovídající skok autizmu ve Velké Británii po zavedení vakcíny MMR.

V opublikované studii z roku 2001 v „časopise Americké medicínské asociace“, která prověřovala onemocnění autizmem a „krytí“ očkováním MMR v Kalifornii, bylo oznámeno, že výsledky „nepotvrzují spojení mezi imunizací s vakcínou MMR dětí a zvýšením onemocnění autizmem. I když nepokoje z vakcín a rtuti se zatím úmyslně nedávaly bokem, do správného času neexistují důkazy toho, že je to jeden z hlavních faktorů, ovlivňující výskyt onemocnění poruchami autizmu.

Globální epidemie autizmu

Statistika růstu autizmu v průmyslově vyspělých státech na celém světě ukazuje na to, že tato nemoc se objevila pouze před několika desetiletími v různých přírodních podmínkách a různých kulturách. Co tedy spojuje státy a oblasti s takovým různým klimatem, potravou a podmínkami přírodního prostředí – USA, Japonsko, Skandinávie, Austrálie, Indie? Žádný společný faktor ve vodě, vzduchu, místních pesticidech, potravě nebo dokonce stavebních materiálech nebo oblečením nemůže vysvětlit objevení a neustále se zvyšující počet případů této doživotní vážné neurologické poruchy.

Co skutečně společného mají všechny průmyslové země, tak to jsou tiché, ale všudypřítomné změny v porodní péči. Všichni rutinně používají předporodní ultrazvuk pro těhotné ženy.

Ve státech se znárodněnou zdravotní ochranou, kde se prakticky všechny těhotné ženy podrobovány ultrazvukovému vyšetření, je onemocnění autizmem ještě vyšší, než v USA, kde v návaznosti na různé příjmy a příslušně i rozdílech ve zdravotních pojišťovnách, je přibližně 30 % těhotných žen, které nejsou podrobovány předporodnímu ultrazvukovému vyšetření.

Změny v ultrazvukových vyšetřeních

Zkoumáním dřívějších vyšetření, které ukázaly, že je předporodní ultrazvuk bezpečný, by patřilo brát v úvahu i faktor stálé změny a využívání nejmodernější technologie a to, jaký mají potenciální vliv na nenarozené dítě. Mimo obrovského převýšení povolené akustické zátěže na začátku let 1990, byla změna technologie předporodního ultrazvuku více bezpečnou, než kdy jindy předtím.

Množství ultrazvukových vyšetření v době těhotenství vzrostlo; ženy jsou vystaveny dvěma i více vyšetření, dokonce i v případě, kdy není těhotenství riskantní. Ženy v riskantní skupině mohou být vystaveny velkému množství vyšetření, které mohou, jako ironie osudu, ještě zvýšit rizikový faktor.

Doba povoleného vyšetřování ultrazvukem byla snížena do velmi raného stádia těhotenství (první trimestr) a zvýšen až do porodu (třetí trimestr). Fetální srdeční monitory, které se používají při porodu někdy i celé hodiny, nezpůsobovaly snížení neurologických problémů, možná je mohly ještě i zhoršit.

Vaginální vyšetření, které dovoluje zdroj zvuku umístit ještě blíže k embryu nebo plodu, může tento risk značně zvýšit.

Použití Dopplerova ultrazvuku s cílem prozkoumat krvácení nebo pro kontrolu srdce dítěte, je stále častější. Podle databáze Cochrane systematického hodnocení za rok 2006, „obyčejný Dopplerův ultrazvuk nepřináší v době těhotenství žádný užitek jak ženě, tak ani dítěti, naopak může ublížit“.

ultrasound-page

Stále častější případy vrozených vad

Vědecká skupina Dr. Rakiče, citovaná již výše v tomto článku, s nedávným výzkumem o mozku myši a ultrazvuku, ukázala, že „sonda zůstala stacionárně po dobu 35 minut, což znamená, že mozek embrya myši byl pod stálým působením ultrazvuku po dobu 35 minut… v ostrém kontrastu s délkou a silou působení ultrazvuku na mozek lidského embrya, kdy ultrazvuk obyčejně nepřekračuje na určité tkáni déle než jednu minutu“. To je důležitý bod, který je dobré prozkoumat.

Jedno ze všech nemedicínských používání ultrazvuku, které je schopno prodloužit dobu jeho dopadu, z medicínského hlediska nezbytné, je určení pohlaví dítěte.

Nemůže zrovna tohle být spojeno se zvýšením vrozených vad genitálií a močových cest? „March of Dimes“ tvrdí, že dané typy vrozených vad ovlivňují „1 z 10-ti plodů, přitom doplňuje, že „konkrétní příčiny většiny podmínek, určující tyto defekty, jsou neznámé“.

Když budeme pokračovat v tomto směru a vezmeme na vědomí, že vážné poruchy rozvoje jiných orgánů a částí těla, které jsou také zkoumané technickým personálem s pomocí ultrazvuku, jako je třeba srdce, se začali v období 1989-1996 registrovat častěji skoro na 250 % ! Na seznam neobjasněných vrozených defektů plodů, dohromady i s těmi, co jsou známé ve spojení s předporodním ultrazvukem, by se měli vědci podívat z jiného pohledu na všechny vzniklé nedávné trendy, stejně tak, jako na 30 % zvýšení předčasných porodů od roku 1981. Dnes je to 1 z 8 novorozenců, u kterých se často objevují následné neurologické poruchy.

I když se obecně tvrdí, že používání ultrazvuku nepřeváží riziko, toto tvrzení nestojí na žádném základě a je mnoho svědectví o opaku. Velké randomizované klinické hodnocení, provedené na 15 151 těhotných ženách skupinou RADIUS zjistilo, že v případech nízkého rizika, podskupinách vysokého rizika a dokonce u vícečetného těhotenství nebo vážných anomálních, nepřivedlo použití ultrazvuku ke zlepšení výsledků těhotenství. Argument, že ultrazvuk uklidňuje rodiče nebo umožňuje brzký kontakt s dítětem, ztrácí barvu před množstvím rizik, které se objevují z důvodů dalších dostupných údajů. Rodiče i lékaři se zřejmě budou nelehko zříkat tohoto „okna do matky“ a obnovovat používání tradičních metod porodnictví. Nicméně ve spojení s alarmujícím růstem počtu případů autizmu a jinými těžko objasnitelných problémů, které jsou spojené s porodnictvím, nemá smysl slepě používat technologii, která se opravdu nechová jako bezpečná pro ještě nenarozené děti.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie